Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 35: Ếch đồng

I/ MỤC TIÊU

1/ kiến thức

Nắm được các đặc điểm đời sống của ếch đồng

Mô tả được các đặc điểm cấu tạo ngoàai của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa nước vừa cạn

2/ kĩ năng

Kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật

Kĩ năng hoạt động nhóm

3/ thái độ

 Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích

II/ Đồ dùng dạy học

Tranh cấu tạo nhgoài của ếch đồng

Học sinh tìm hiểu về ếch đồng

III/ HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC

1/ kiểm tra bài củ

Đa dạng về thành phần loài

Và môi trường sống

Đặc điểm chung của lớp cá

2/ Bài mới

Giáo viên giới thiệu bài

* hoạt động 1 : đời sống

a/ mục tiêu : nắm được đặc điểm đời sống của ếch đồng

giải thích được một số tập tính của ếch đồng

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 12/07/2022 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 35: Ếch đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19 tiết 37 Ngày dạy Ngày soạn BÀI 35 ẾCH ĐỒNG I/ MỤC TIÊU 1/ kiến thức Nắm được các đặc điểm đời sống của ếch đồng Mô tả được các đặc điểm cấu tạo ngoàai của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa nước vừa cạn 2/ kĩ năng Kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật Kĩ năng hoạt động nhóm 3/ thái độ Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích II/ Đồ dùng dạy học Tranh cấu tạo nhgoài của ếch đồng Học sinh tìm hiểu về ếch đồng III/ HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ kiểm tra bài củ Đa dạng về thành phần loài Và môi trường sống Đặc điểm chung của lớp cá 2/ Bài mới Giáo viên giới thiệu bài * hoạt động 1 : đời sống a/ mục tiêu : nắm được đặc điểm đời sống của ếch đồng giải thích được một số tập tính của ếch đồng b/ tiến hành Yêu cầu học sinh đọc thông tin qua đó cho em biết được điều gì về đời sống của ếch đồng Giải thích vì sao ếch kiếm mồi vào ban đêm , thức ăn nói lên điều gì c/ tiểu kết ếch đồng có đời sống vừa nước vừa cạn kiếm ăn vào ban đêm có hiện tượng trú đông là động vật đẳng nhiệt Học sinh tự thu nhận thông tin sgk Rút ra nhận xét , học sinh .phát biểu lớp nhận xét bổ sung I / Đời sống Eách có đời sồng vừa nước vừa cạn Kiếm ăn vào ban đêm Có hiện tượng trú đông Là động vật đẳng nhiệt * Hoạt động 2: Cấu tạo ngoài và di chuyển a/ mục tiêu giải thích được những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa nước vừa cạn cách di chuyển của ếch khi ở nước và ớ cạn b/ tiến hành Yêu cầu học sinh quan sát cách di chuỵển của ếch trong lồng nuôi , trong nước mô tả động tác di chuyển Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước Yêu cầu học sinh làm rõ Giáo viên chốt lại kiến thức c/ tiểu kết Trên cạn Khi ngồi chi sau giống như chữ Z . nhảy cóc Ơû nước chi sau có màng bơi Học sinh vựa vào kết quả quan sát thảo luận trong nhóm thống nhất ý kiến Học sinh giải thích ý nghĩa thích nghi lớp bổ sung II/ cấu tạo ngoài và di chuyển 1/ di chuyển Kiểu bơi và nhảy cóc 2/ cấu tạo ngoài Nội duing trong bảng * Hoạt đông 3/sinh sản và phát triển của ếch đồng a/ mục tiêu: trình bày được sự sinh sản của ếch đồng b/ tiến hành Trình bày đặc điểm sinh sản của ếch đồng + trứng ếch có đặc điểm gì +cùng là thụ tinh ngoài mà sao trứng ếch ít hơn trứng cá - trình bày sự phát triển của ếch -so sánh với cá chứng tỏ nguồn gốc phát triển c/ tiểu kết Học sinh tự thu nhận thông tin sgk nêu được đặc điểm sinh sản +thụ tinh ngoàai + ếch đực ôm lưng ếch cái III/ sinh sản và phát triển - cuối mùa xuân - ếch đực ôm lưng ếch cái - đẻ trứng thụ tinh ngoài - ttrứng phát triển thành nòng nọc. ếch phát triểen qua giai đoạn biến thái IV/ củng cố -trình bày đời sống cấu tạo ngoài của ếch Sư ïsinh sản và phát triển của ếch V/kiểm tra đánh giá Trả lời câu hỏi sgk VI/ dặn dò Học bài theo câu hỏi sgk Chuẩn bị ếch đồng cho bài tiếp theo VII/ rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_35_ech_dong.doc