Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài: Động vật quý hiếm

I. MỤC TIÊU :

Kiến thức : HS nêu được tiêu chí của ĐV quý hiếm.

 HS nêu được tiêu chí của các cấp độ đe doạ tuyệt chủng của ĐV quý hiếm.

 HS nêu được VD cụ thể của 1 số ĐV quý hiếm ở cấp độ tuyệt chủng.

Kỹ năng : Quan sát, phân tích.

Thái độ : Y thức bảo vệ ĐV quý hiếm.

II. CHUẨN BỊ : GV : Bảng phụ.

HS : Bảng sgk.

III. TIẾN TRÌNH :

2. KTBC :

3. Bài mới :

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài: Động vật quý hiếm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Tuần: Ngày dạy: Tiết: ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM MỤC TIÊU : Kiến thức : HS nêu được tiêu chí của ĐV quý hiếm. HS nêu được tiêu chí của các cấp độ đe doạ tuyệt chủng của ĐV quý hiếm. HS nêu được VD cụ thể của 1 số ĐV quý hiếm ở cấp độ tuyệt chủng. Kỹ năng : Quan sát, phân tích. Thái độ : Yù thức bảo vệ ĐV quý hiếm. CHUẨN BỊ : GV : Bảng phụ. HS : Bảng sgk. TIẾN TRÌNH : 2. KTBC : 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG GV & HS NỘI DUNG Hoạt động 1 : KHÁI NIỆM ĐV QUÝ HIẾM : *HS nêu được khái niệm ĐV quý hiếm &tiêu chí các cấp độ tuyệt chủng của ĐV quý hiếm. GV cho HS nghiên cứu thông tin, trả lời : -Thế nào là ĐV quý hiếm? -Có mấy cấp độ đe doạ tuyệt chủng? -Cho VD. HS nghiên cứu thông tin, trả lời câu hỏi à nhận xét à kết luận. Hoạt động 2 : TÌM HIỂU BẢO VỆ ĐV QUÝ HIẾM : *HS nêu được biện pháp bảo vệ ĐV quý hiếm. GV cho HS nghiên cứu thông tin, trả lời : -Nguyên nhân suy giảm số lượng ĐV quý hiếm? -Làm gì bảo vệ chúng? HS nghiên cứu thông tin, trả lời câu hỏi ànhận xét à kết luận. I. THẾ NÀO LÀ ĐV QUÝ HIẾM? - ĐV quý hiếm là những ĐV có giá trị & số lượng loài giảm sút. - Cấp độ CR : rất nguy cấm, giảm số lượng 80%. - Cấp độ EN : nguy cấp, giảm số lượng 50%. - Cấp độ VU : sẽ nguy cấp, giảm số lượng 20%. - Cấp độ LR : ít nguy cấp, ĐV được nuôi. II. BIỆN PHÁP BẢO VỆ : - Cấm săn bắn, buôn bán ĐV trái phép. - Bảo vệ môi trường sống. - Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên. 4. Củng cố : HS đọc kết luận sgk. Ø Thế nào là ĐV quý hiếm? Có mấy cấp độ? (HĐ 1) Ø Biện pháp bảo vệ ĐV quý hiếm. (HĐ 2) 5. Dặn dị: Học bài, chuẩn bị bài. Oân kiến thức từ lớp lưỡng cư.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_dong_vat_quy_hiem.doc