Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 39: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

I/ Mục tiêu bài:

1/ Kiến thức:

-Biết được đặc điểm nơi sống và tập tính tự vệ của các đại diện lưỡng cư

- Hiểu đuợc các đặc điểm để phân biệt ba bộ trong lưỡng cư

- Vận dụng:

2/ Kỹ năng:

 Quan sát,thảo luận nhóm

3/ Thái độ:

 Nghiêm túc,hợp tác nhóm

II/ Phương pháp:

Trực quan,đàm thoại

III/ Phương tiện:

 -Tranh ảnh phóng to sgk

 -Mẫu vật ếch ,nhái

IV/ Kiểm tra bài cũ:

1- đặc điểm nào giúp ếch vừa thích nghi với đời sống ở cạn vừa ở nước?

2- Sự sinh sản và phát triển có biến thái của ếch?

V/ Phát triển bài:

A- Mở bài :lưỡng cư ngoài ếch đồng còn nhiều loài và có thể sống ở các môi trường khác nhau.

B- Tiến hành

 hoạt động 1:

a/ mục tiêu : tìm hiểu sự đa dạng về thành phần loài

b/ tiến hành

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 12/07/2022 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 39: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20 tiết 39 Ngày soạn: Ngày dạy: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP LƯỠNG CƯ I/ Mục tiêu bài: 1/ Kiến thức: -Biết được đặc điểm nơi sống và tập tính tự vệ của các đại diện lưỡng cư - Hiểu đuợc các đặc điểm để phân biệt ba bộ trong lưỡng cư - Vận dụng: 2/ Kỹ năng: Quan sát,thảo luận nhóm 3/ Thái độ: Nghiêm túc,hợp tác nhóm II/ Phương pháp: Trực quan,đàm thoại III/ Phương tiện: -Tranh ảnh phóng to sgk -Mẫu vật ếch ,nhái IV/ Kiểm tra bài cũ: đặc điểm nào giúp ếch vừa thích nghi với đời sống ở cạn vừa ở nước? Sự sinh sản và phát triển có biến thái của ếch? V/ Phát triển bài: Mở bài :lưỡng cư ngoài ếch đồng còn nhiều loài và có thể sống ở các môi trường khác nhau.. Tiến hành â hoạt động 1: a/ mục tiêu : tìm hiểu sự đa dạng về thành phần loài b/ tiến hành - yêu cầu hs đọc quan sát tranh +nêu các đặc điểm để phân biệt ba lớp lưỡng cư -gọi hs trả lời ,bổ sung -gv nhận xét ,kết luận c/ tiểu kết: -đọc quan sát tranh -bộ có đuôi -bộ không đuôi - bộ không chân I/ Đa dạng vế thành phần loài. Lưỡng cư có 3 bộ chính - bộ có đuôi:htân và đuôi dài dẹp bên 4 chi = nhau(cá cóc tam đảo) - bộ lc không đuôi:thân ngắn,2 chi sau phát tiển hơn(ếch ,nhái) -bộ không chân: thân dài ,không chi(ếch giun) â hoạt động: a/ Mục tiêu: tìm hiểu đặc điểm sinh học của lc b/ tiến hành: -yêu cầu hs đọc quan sát h37.1.2.3.4.5 trả lời về +đặc điểm nơi sống +hoạt động +tập tính tự vệ -gv nhận xét ,kết luận c/ tiểu kết; -hs đọc thông tin lần luợt trả lời các câu hỏi,bổ sung II/ Đa dạng về môi trường sống và tập tính. -chẫu chàng:sống trên cây,bụi,chân có giác bám Á-cóc nhà :sống ở cạn ,da xù xì ,có tuyến độc â hoạt động 3: a/ Mục tiêu: tìm hiểu đặc điểm chung của lưỡng cư b/ Tiến hành: -yêu cầu hs nhớ lại kiến thức rút ra đặc điểm chung của ếch về +đời sống +hô hấp +di chuyển +tuần hoàn +thân nhiệt +sinh sản -gv nhận xét kết luận c/ tuểu kết: -hs trả lời -ở cạn +ở nước -bằng da và phổi -bằng 4 chi -tim 2 ngăn,2 vòng tuần hoàn -biến nhiệt -đẻ trứng thụ tinh ngoài III/ Đặc điểm chung. -vừa ở cạn vừa ở nuớc -da trần ẩm ướt -di chuyển bằng 4 chi -hô hấp qua da và phổi -tim 2 ngăn có 2 vòmg tuần hoàn -biến nhiệt -đẻ trứng thụ tinh trong nước,nòng nọc phát triển qua các giai đoạn biến thái hoàn toàn â hoạt động 4: a/ Mục tiêu: tìm hiểu vai trò của lc b/ Tiến hành: -yêu cầu hs đọc thông tin hỏi +nêu mặt lợi ích của lc,vd +biện pháp bảo vệ ? -gv nhận xét ,kết luận c/ tiểu kết -tiêu diệt sâu bọ , làm thực phẩm -cấm săn bắt lc quý ,gây nuôi IV/ Vai trò. Lưỡng cư có ích cho nông nghiệp như tiêu diệt sâu bọ .Tiêu diệt ruồi muỗi.. -có giá trị thực phẩm cao -bột cóc chữa suy dinh dưỡng Lưỡng cư cần được bảo vệ và gây nuôi VI/ Củng cố,đánh giá: -các bộ lc và đặc điểm thích nghi của chúng -đặc điểm chung của lc -trả lời câu hỏi sgk VII/ Dặn dò: Học bài ,xem trước bài mới Tìm mẫu vật thằn lằn bóng

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_39_da_dang_va_dac_diem_chung_cua.doc