Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 52: Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức

-HS nêu được cấu tạo thích nghi với đời sống của bộ thú ăn sâu bọ, bộ thú gặm nhấm và bộ thú ăn thịt.

-HS phân biệt được từng bộ thú thông qua những đặc điểm cấu tạo đặc trưng.

-Trọng tâm: Thấy được sự đa dạng của thú từ đó rút ra được đặc điểm vai trò thực tiễn của từng bộ.

2.Kĩ năng

-Rèn kĩ năng quan sát tranh tìm kiến thức.

- Kĩ năng thu nhập thông tin và kĩ năng hoạt động nhóm.

3.Thái độ

-Giáo dục ý thức tìm hiểu thế giới động vật để bảo vệ loài có lợi.

II.CHUẨN BỊ :

1.Chuẩn bị của giáo viên

-Tranh chân, răng chuột chù.

-Tranh sóc, chuột đồng và bộ răng chuột.

-Tranh bộ răng và chân của mèo.

2.Chuẩn bị của học sinh :

-Kẻ bảng tìm hiểu các bộ thú vào vở

III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG :

1.Kiểm tra bài cũ :

-Trìnhbày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay lượn

-Trìnhbày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong nước

2.Mở bài : Tiếp theo các bộ thú đã học bài hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu về thú ăn sâu bọ thú gặm nhấm và thú ăn thịt thích nghi với chế độ gặm nhấm và chế độ ăn thịt .Căn cứ vào bộ răng cách ăn và thức ăn mà người ta đã phân chia các bộ này

3.Phát triển bài :

Hoạt động 1:Bộ ăn sâu bọ , bộ gặm nhấm và bộ ăn thịt

a.Mục tiêu: Thấy được đặc điểm đời sống và tập tính của 3 bộ thú.

b.Tiến hành :

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/07/2022 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 52: Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 13-3-2005 Tuần:26 Ngày giảng: 15-3-2005 Tiết: 52 Bài 50 SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ (tiếp) BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức -HS nêu được cấu tạo thích nghi với đời sống của bộ thú ăn sâu bọ, bộ thú gặm nhấm và bộ thú ăn thịt. -HS phân biệt được từng bộ thú thông qua những đặc điểm cấu tạo đặc trưng. -Trọng tâm: Thấy được sự đa dạng của thú từ đó rút ra được đặc điểm vai trò thực tiễn của từng bộ. 2.Kĩ năng -Rèn kĩ năng quan sát tranh tìm kiến thức. - Kĩ năng thu nhập thông tin và kĩ năng hoạt động nhóm. 3.Thái độ -Giáo dục ý thức tìm hiểu thế giới động vật để bảo vệ loài có lợi. II.CHUẨN BỊ : 1.Chuẩn bị của giáo viên -Tranh chân, răng chuột chù. -Tranh sóc, chuột đồng và bộ răng chuột. -Tranh bộ răng và chân của mèo. 2.Chuẩn bị của học sinh : -Kẻ bảng tìm hiểu các bộ thú vào vở III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG : 1.Kiểm tra bài cũ : -Trìnhbày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay lượn -Trìnhbày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong nước 2.Mở bài : Tiếp theo các bộ thú đã học bài hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu về thú ăn sâu bọ thú gặm nhấm và thú ăn thịt thích nghi với chế độ gặm nhấm và chế độ ăn thịt .Căn cứ vào bộ răng cách ăn và thức ăn mà người ta đã phân chia các bộ này 3.Phát triển bài : Hoạt động 1:Bộ ăn sâu bọ , bộ gặm nhấm và bộ ăn thịt a.Mục tiêu: Thấy được đặc điểm đời sống và tập tính của 3 bộ thú. b.Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -GV yêu cầu: +Đọc các thông tin của SGK tr.162, 163, 164. +Quan sát hình vẽ 50.1, 50.2, 50.3 SGK. +Hoàn thành bảng 1 trong vỡ bài tập. -GV treo bảng 1 HS tự điền vào các mục (bằng số). -GV cho thảo luận toàn lớp về những ý kiến của các nhóm. -GV cho HS quan sát bảng 1 với ý kiến thức đúng. +Ngoài nội dung trong bảng chúng ta còn biết thêm gì về đại diện của 3 bộ thú này? -Cá nhân tự đọc SGK thu nhập thông tin. -Trao đổi nhóm quan sát kĩ tranh thống nhất ý kiến. -Yêu cầu: phân tích rõ cách bắt mồi, cấu tạo chân, răng. -Nhiều nhóm lên bảng ghi kết quả của nhóm vào bảng 1. -Các nhóm theo dõi bổ sung nếu cần. -HS tự điều chỉnh những chỗ chưa phù hợp (nếu có). Bảng 1: Tìm hiểu về bộ ăn sâu bọ, bộ ăn thịt, bộ gặm nhấm Bộ thú Đại diện Môi trường sống Lối sống Cấu tạo răng Cách bắt mồi Chế độ ăn Cấu tạo chân Ăn sâu bọ -Chuột chù -Chuột chuỗi 1 4 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 Gặm nhấm -Chuột đồng -Sóc 1 3 2 2 3 3 1 1 3 1 1 0 Ăn thịt -Báo -Sói 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 Những câu trả lời lựa chọn 1-Trên mặt đất 2-Trên mặt đất và trên cây 3-Trên cây 4-Đào hang trong đất 1-Đơn độc 2-Sống đàn 1-Răng manh dài nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc 2-Các răng đều nhọn 3-Răng cửa lớn có khoảng trống hàm. 1-Đuổi mồi bắt mồi. 2-Rình vồ mồi 3-Tìm mồi 1-Ăn thực vật. 2-Ăn động vật 3-Ăn tạp 1-Chi trước ngắn, bàn rộng ngón to khỏe. 2-Chi to khỏe các ngón có vuốt sắc nhọn dưới có nệm thịt dày. Tiểu kết 1: Nội dung trong bảng Hoạt động 2: Đặc điểm cấu tạo phù hợp với đời sống củabộ gặm nhấm, bộ ăn sâu bọ và bộ ăn thịt a.Mục tiêu: HS tìm được những đặc điểm phù hợp của 3 bộ này là bộ răng, cấu tạo chân và chế độ ăn b.Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -GV yêu cầu HS: Sử dụng nội dung ở bảng 1, quan sát lại hình trả lời câu hỏi: +Dựa vào cấu tạo của bộ răng phân biệt bộ ăn sâu bọ, bộ ăn thịt và bộ gặm nhấm. +Đặc điểm cấu tạo chân báo, sói phù hợp với việc săn mồi và ăn thịt như thế nào? +Nhận biết bộ thú ăn thịt, thú ăn sâu bọ, thú gặm nhấm nhờ cách bắt mối như thế nào? +Chân chuột chuỗi có đặc điểm gì phù hợp với việc đào hang trong đất? -Cá nhân xem lại thông tin trong bảng, quan sát chân, răng của các đại diện. -Trao đổi nhóm hoàn thành đáp án. -Thảo luận toàn lớp về đáp án nhận xét và bổ sung. -Rút ra các đặc điểm cấu tạo thích nghi với đời sống của từng bộ. Tiểu kết 2 : -Bộ thú ăn thịt: +Răng cửa sắc nhọn, răng nanh dài nhọn, răng hàm có mấu dẹp sắc +Ngón chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt êm -Bộ thú ăn sâu bọ: +Chân trước ngắn, bàn rộng, ngón tay to khỏe đào hang. -Bộ gặm nhấm: +Răng cửa lớn luôn mọc dài thiếu răng nanh 4.Kiểm tra đánh giá : 1-Hãy lựa chọn những đặc điểm của bộ thú ăn thịt trong các đặc điểm sau: a-Răng cửa lớn có khoảng trống hàm. b-Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp 2 bên sắc. c-Rình và vồ mồi. d-Ăn tạp. e-Ngón chân có vuốt cong nhọn sắc, nệm thịt dày. g-Đào hang trong đất. 2-Những đặc điểm cấu tạo sau của bộ thú nào? a-Răng cửa lớn có khoảng trống hàm. b-Răng cửa mọc dài liên tục. c-Ăn tạp. 5.Dặn dò : -Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. -Đọc mục “Em có biết”. -Tìm hiểu đặc điểm sống của trâu bo,ø khỉ -Kẻ bảng tr.167 SGK vào vở bài tập. Ngày soạn:27-11-2004 Tuần: 13 Ngày giảng: 29-11-2004 Tiết : 25 Chương 5 TIÊU HÓA Bài 24 TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA I/MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : 2.Kĩ năng : 3.Thái độ : II/CHUẨN BỊ : 1.Chuẩn bị của giáo viên : 2.Chuẩn bị của học sinh : III/TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG : 1.Kiểm tra bài cũ: 2.Mở bài : 3.Phát triển bài : Hoạt động 1: a.Mục tiêu : b.Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tiểu kết 1: Hoạt động 2: a.Mục tiêu : b.Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tiểu kết 2: 4.Kiểm tra đánh giá : 5.Dặn dò : -Học bài trả lời câu hỏi SGK -Đọc mục “Em có biết “ -Kẻ bảng 25 vào vở

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_52_bo_an_sau_bo_bo_gam_nham_bo_a.doc