Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 68: Tham quan thiên nhiên

I. MỤC TIÊU :

 1. Kiến thức : - Củng cố cho HS các kiến thức về đông vật và đa dạng động vật

 - Những đặc điểm thích nghi của đông vật với điều kiện sống

 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tư duy tổng hợp

 3. Thái độ : Có ý thức tự giác trong học tập

II. CHUẨN BỊ :

* GV : - Chuẩn bị địa điểm tham quan : Vườn trường

 - Dự kiến phân công nhóm

* HS : - Ôn lại các kiến thức có liên quan

 - Chuẩn bị dụng cụ theo nhóm

 III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1. Mở bài : GV nêu yêu cầu của bài tham quan

 2. Tiến hành hoạt động :

 Hoạt đông 1 : Quan sát ngoài thiên nhiên

 a. Mục tiêu : HS biết quan sát và ghi chép một số động vật ngoài thiên nhiên

 b. Tiến hành :

 * Giáo viên nêu các yêu cầu hoạt đông theo nhóm

 * Nội dung quan sát :

 + Quan sát hình thái của động vật, nhận xét đặc điểm thích nghi của động vật

 + Nhận dạng động vật, xếp chúng vào nhóm

 + Thu thập mẫu

 * Ghi chép ngoài thiên nhiên :GV chỉ dẫn các yêu cầu về nộ dung phải ghi chép

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/07/2022 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 68: Tham quan thiên nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 34 Ngày soạn : 06.05.08 Tiết 68 Ngày dạy : 07.05.08 THAM QUAN THIÊN NHIÊN I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Củng cố cho HS các kiến thức về đông vật và đa dạng động vật - Những đặc điểm thích nghi của đông vật với điều kiện sống 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tư duy tổng hợp 3. Thái độ : Có ý thức tự giác trong học tập II. CHUẨN BỊ : * GV : - Chuẩn bị địa điểm tham quan : Vườn trường - Dự kiến phân công nhóm * HS : - Ôn lại các kiến thức có liên quan - Chuẩn bị dụng cụ theo nhóm III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Mở bài : GV nêu yêu cầu của bài tham quan 2. Tiến hành hoạt động : Hoạt đông 1 : Quan sát ngoài thiên nhiên a. Mục tiêu : HS biết quan sát và ghi chép một số động vật ngoài thiên nhiên b. Tiến hành : * Giáo viên nêu các yêu cầu hoạt đông theo nhóm * Nội dung quan sát : + Quan sát hình thái của động vật, nhận xét đặc điểm thích nghi của động vật + Nhận dạng động vật, xếp chúng vào nhóm + Thu thập mẫu * Ghi chép ngoài thiên nhiên :GV chỉ dẫn các yêu cầu về nộ dung phải ghi chép * Cách thực hiện : a. Quan sát hình thái một số động vật + Quan sát : hình dạng, đặc điểm + Quan sát hình thái của các con sống ở các môi trường : cạn, nước tìm đặc điểm thích nghi + Lấy mẫu cho vào túi nilông : mẫu thường là các con vật nhỏ b. Nhận dạng động vật, xếp chúng vào nhóm - Xác định tên một số con vật quen thuộc - Vị trí phân loại : + Tới lớp đối với động vật có xương sống + Tới ngành đối động vật không xương sống 3. Tổng kết bài : GV yêu cầu HS ghi chép lại những điều quan sát được và thống kê vào bảng kẻ sẵn 4. Kiểm tra đánh giá : GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập và ý thực trật tự, kỉ luật của từng nhóm 5. Dặn dò : - Hoàn thành nội dung các bảng - Nghiên cứu lại nội dung quan sát, chuẩn bị cho tiết học sau

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_68_tham_quan_thien_nhien.doc