Giáo án Tập đọc Lớp 4 - Tuần 18, Tiết 5, Bài: Ôn tập Tiếng Việt - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc, học thuộc lòng (như tiết 1).

- Ôn luyện về Danh từ, động từ, tính từ. Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu.

2. Kỹ năng:

- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hợp lí, nhấn từ ngữ gợi cảm.

- HS nắm được về cách xác định được danh từ, động từ, tính từ trong câu.

3. Thái độ:

- Rèn tính cẩn thận, chính xác.

II. Đồ dùng chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 08/07/2023 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập đọc Lớp 4 - Tuần 18, Tiết 5, Bài: Ôn tập Tiếng Việt - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Tập đọc Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 18 Tiết : ÔN TẬP TIẾNG VIỆT - TIẾT 5 Mục tiêu: Kiến thức: Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc, học thuộc lòng (như tiết 1). Ôn luyện về Danh từ, động từ, tính từ. Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu. Kỹ năng: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hợp lí, nhấn từ ngữ gợi cảm. HS nắm được về cách xác định được danh từ, động từ, tính từ trong câu. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác. Đồ dùng chuẩn bị: GV: Bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - Không kiểm tra 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 14’ Kiểm tra đọc Tập đọc, Học thuộc lòng + GV gọi lần lượt 6,7 em HS lên bốc thăm đọc bài & trả lời câu hỏi nội dung bài + GV nhận xét, đánh giá - 6,7 HS thực hiện 20’ Ôn tập về Danh từ, Động từ, tính từ. Bài tập 2: - GV gọi 1 em đọc yêu cầu bài. a/ GV yêu cầu HS: + Tìm & ghi lại Danh từ, Động từ, Tính từ trong câu văn theo 3 cột Danh từ Động từ Tính từ Buổi, chiều, xe, thị trấn, nắng, phố huyện, em bé, mắt, mi, cổ, móng, hổ, sân, quần, áo (Danh từ riêng) Dừng lại, chơI đùa Nhỏ, vàng hoe, sặc sỡ + Trong các Danh từ trên danh từ nào chỉ khái niệm, danh từ nào chỉ sự vật, danh từ nào chỉ người, danh từ nào chỉ hiện tượng, danh từ nào chỉ đơn vị, danh từ nào là danh từ riêng? b/ Đặt câu hỏi: + Nêu các từ ngữ in đậm? Những biện pháp đó là gì trong câu - GV yêu cầu HS làm bài vào vở - GV yêu cầu chữa bài, nhận xét - GV đánh giá + Buổi chiều xe làm gì? + Nắng phố huyện như thế nào? + Ai đang chơi đùa trươc sân? - Từ để hỏi là những từ thế nào? - 1em đọc, 1em đọc đoạn văn, lớp đọc thầm - HS làm bài cá nhân - 1 em chữa phiếu dán & trình bày - HS khác nhận xét, bổ sung - HS thảo luận nhóm 2, 1 vài em trả lời - 3,4 HS nối tiếp nêu, - HS làm, 3 em đặt câu hỏi & viết phiếu - HS dán phiếu, trình bày - Nhận xét, bổ sung. 5’ 3. Củng cố – Dặn dò: - GV chốt kiến thức - GV nhận xét giờ học - Dặn dò tiết sau - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_doc_lop_4_tuan_18_tiet_5_bai_on_tap_tieng_viet_n.docx