Giáo án Tin học Lớp 4 - Tiết 9 đến 12 - Năm học 2018-2019 - Đàm Quang Huy

- Đổi tên tệp tamgiac.png thành TAMGIAC.png?

- Sao chép tệp TAMGIAC.png từ thư mục HOCTAP sang thư mục LOP4?

- Xóa tệp TAMGIAC.png trong thư mục LOP4?

 Nhận xét + tuyên dương

Khám phá Computer

- Gọi 1 em khởi động Computer

- Cho HS trao đổi với nhau em nhìn thấy những gì?

- Cho HS báo cáo kết quả nhìn thấy

 Nhận xét và tuyên dương

- Yêu cầu HS quan sát hình ảnh thiết bị USB SGK trang 22 và cho biết em có thể dùng USB để lưu trữ các sản phẩm, dữ liệu khi làm việc với máy tính; USB rất thuận tiện khi sử dụng.

 a) Giáo viên mở cửa sổ Computer, gắn USB vào máy tính, yêu cầu HS quan sát sự thay đổi trong cửa sổ.

- Khi gắn USB vào máy tính, trong cửa sổ Computer xuất hiện biểu tượng của USB.

- USB và các ổ đĩa khác là các thiết bị lưu trữ thông tin của máy tính.

- Gọi 2-3 HS lên thực hiện gắn USB vào máy tính. HS khác quan sát và nhận xét.

- Nhận xét và tuyên dương.

b) Giáo viên thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng USB yêu cầu HS quan sát trên màn hình, thảo luận theo nhóm đôi và điền thông tin vào SGK trang 22?

- Gọi HS nêu bài làm của mình, HS khác nhận xét.

- Nhận xét và tuyên dương.

 

docx18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 4 - Tiết 9 đến 12 - Năm học 2018-2019 - Đàm Quang Huy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH LONG BIÊN Lớp: 4 Giáo viên: Đàm Quang Huy Thứ ngày tháng năm 2018 KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn: Tin học Tiết: 9 Tuần: 5 BÀI 5: SỬ DỤNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ NGOÀI (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài. - Biết cách sử dụng USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. 2. Kỹ năng: - HS kể tên được một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB, đĩa CD, VCD. - Học sinh phân biệt đúng các thiết bị lưu trữ . - Sử dụng được các thiết bị lưu trữ để lưu trữ, trao đổi thông tin 3.Thái độ: - Học sinh say mê môn học; ưa tìm tòi khám phá thiết bị lưu trữ máy tính, nghiêm túc trong giờ học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.GV: Giáo án, SGK, máy tính, đồ dùng dạy học. 2.HS: SGK, vở, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: THỜI GIAN NỘI DUNG CÁC HĐDH PHƯƠNG PHÁP- HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HĐDH ĐDDH Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ A. ÔĐTC: - GV kiểm tra sĩ số, ổn định chỗ ngồi HS - Ổn định chỗ ngồi, trật tự. 3-4’ B. ÔN BC: - Đổi tên tệp tamgiac.png thành TAMGIAC.png? - Sao chép tệp TAMGIAC.png từ thư mục HOCTAP sang thư mục LOP4? - Xóa tệp TAMGIAC.png trong thư mục LOP4? à Nhận xét + tuyên dương - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. 28-30’ C. BÀI MỚI: *Hoạt động : Khám phá Computer MT: HS tìm hiểu, khám phá cửa sổ Coputer * Hoạt động: Thiết bị lưu trữ USB MT: HS tìm hiểu thiết bị USB * Hoạt động: Các thiết bị lưu trữ ngoài khác MT: HS tìm hiểu thêm các thiết bị lưu trữ ngoài khác của máy tính: Ổ đĩa ngoài, ổ đĩa CD/DVD,.. Khám phá Computer - Gọi 1 em khởi động Computer - Cho HS trao đổi với nhau em nhìn thấy những gì? - Cho HS báo cáo kết quả nhìn thấy à Nhận xét và tuyên dương - Yêu cầu HS quan sát hình ảnh thiết bị USB SGK trang 22 và cho biết em có thể dùng USB để lưu trữ các sản phẩm, dữ liệu khi làm việc với máy tính; USB rất thuận tiện khi sử dụng. a) Giáo viên mở cửa sổ Computer, gắn USB vào máy tính, yêu cầu HS quan sát sự thay đổi trong cửa sổ. - Khi gắn USB vào máy tính, trong cửa sổ Computer xuất hiện biểu tượng của USB. - USB và các ổ đĩa khác là các thiết bị lưu trữ thông tin của máy tính. - Gọi 2-3 HS lên thực hiện gắn USB vào máy tính. HS khác quan sát và nhận xét. - Nhận xét và tuyên dương. b) Giáo viên thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng USB yêu cầu HS quan sát trên màn hình, thảo luận theo nhóm đôi và điền thông tin vào SGK trang 22? - Gọi HS nêu bài làm của mình, HS khác nhận xét. - Nhận xét và tuyên dương. c) Giáo viên sao chép thư mục LOP4A là thư mục con của thư mục KHOILOP4 (đã được tạo ở Bài 2) vào USB theo các bước? Bước 1: Nháy nút phải chuột vào thư mục LOP4A, chọn Copy. Bước 2: Mở USB, nháy núy phải chuột chọn Paste. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện, cả lớp quan sát nhận xét và rút kinh nghiệm. - Nhận xét và tuyên dương. d) Mở USB cho HS quan sát và yêu cầu HS điền vào SGK trang 23 trong USB có những gì? - Gọi HS trả lời. - Nhận xét và tuyên dương. - Cho HS quan sát ổ đĩa CD/VCD, ổ cứng ngoài (ổ cứng di động) SGK trang 23. - GV giới thiệu cho HS biết ngoài USB còn có các thiết bị lưu trữ khác như: ổ đĩa ngoài (ổ cứng di động), đĩa CD, đĩa DVD - Khởi động Computer. - Trao đổi với nhau xem nhìn thấy những gì. - Báo cáo kết quả với GV. - Lắng nghe. - Quan sát, lắng nghe và ghi nhớ. -Thực hành, Quan sát, lắng nghe và ghi nhớ. - Lắng nghe - Quan sát thao tác của GV, thảo luận nhóm đôi sau đó điền thông tin vào SGK trang 22. - Trình bày, nhón khác NX và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Quan sát. - Thực hiện, HS khác nhận xét và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Quan sát và điền thông tin vào SGK trang 23. - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Quan sát SGK trang 23 để biết ổ đĩa CD/VCD. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. 2-3’ D. CỦNG CỐ -DẶN DÒ: - Nhắc lại một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như: USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa ngoài và cách sử dụng chúng. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Sử dụng các thiết bị lưu trữ ngoài (tiết ) - Hs trả lời - Hs nghe * Rút kinh nghiệm, bổ sung: TRƯỜNG TH LONG BIÊN Lớp: 4 Giáo viên: Đàm Quang Huy Thứ ngày tháng năm 2018 KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn: Tin học Tiết: 10 Tuần: 5 BÀI 5: SỬ DỤNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ NGOÀI (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài. - Biết cách sử dụng USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. 2. Kỹ năng: - HS kể tên được một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB, đĩa CD, VCD. - Học sinh phân biệt đúng các thiết bị lưu trữ . - Sử dụng thành thạo các thiết bị lưu trữ để lưu trữ, trao đổi thông tin Thái độ: - Học sinh say mê môn học; ưa tìm tòi khám phá thiết bị lưu trữ máy tính, nghiêm túc trong giờ học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.GV: Giáo án, SGK, máy tính, đồ dùng dạy học. 2.HS: SGK, vở, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: THỜI GIAN NỘI DUNG CÁC HĐDH PHƯƠNG PHÁP- HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HĐDH ĐDDH Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ A. ÔĐTC: - GV kiểm tra sĩ số, ổn định chỗ ngồi HS - Ổn định chỗ ngồi, trật tự. 3-4’ B. ÔN BC: - Em hãy kể tên một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến? à Nhận xét + tuyên dương - Em hãy cắm USB máy tính và thực hiện thao tác mở ổ đĩa USB? à NX+ tuyên dương - Trả lời - Lắng nghe. - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. 28-30’ C. BÀI MỚI: *Hoạt động : Thực hành - Mục tiêu: HS thực hành cách tạo thư mục trên MT, lư trữ các thư mục vào thiết bị lưu trữ *Hoạt động : ứng dụng mở rộng Mục tiêu: học sinh thực hiện sao chép, lưu trữ dữ liệu vào các thiết bị lưu trữ 1. Trong USB, hãy tạo thư mục có tên em. Trong thư mục tên em, tạo các thư mục con có tên là VẼ, SOẠN THẢO và TRÌNH CHIẾU. 2. Copy các tệp mà em đã làm được ở Bài 3 vào các thư mục trong USB sao cho dễ tìm kiếm nhất. - Ở mỗi bài GV yêu cầu HS đọc đề bài. - GV thực hành mẫu. - Gọi HS lên thực hành lần lượt từng bài. HS khác chú ý quan sát, nhận xét và rút kinh nghiệm. - Nhận xét và tuyên dương. - Đối với những HS đã chuẩn bị sẵn USB thì hướng dẫn các em sao chép các sản phẩm đã tạo ra khi học tập trên máy tính vào USB của mình. - Đối với những HS không có USB thì hướng dẫn cho các em sao chép các sản phẩm đã tạo ra khi học tập trên máy tính vào USB của GV. - Đọc yêu cầu mỗi bài. - Quan sát. - Thực hành, HS còn lại chú ý quan sát, nhận xét và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Lắng nghe và thực hiện. - Lắng nghe và thực hiện. 2-3’ D. CỦNG CỐ -DẶN DÒ: - Nhắc lại một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như: USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa ngoài và cách sử dụng chúng. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Tìm kiếm thông tin từ Internet (tiết 1) Trả lời Lắng nghe * Rút kinh nghiệm, bổ sung: TRƯỜNG TH LONG BIÊN Lớp: 4 Giáo viên: Đàm Quang Huy Thứ ngày tháng năm 2018 KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn: Tin học Tiết: 11 Tuần: 6 BÀI 6: TÌM KIẾM THÔNG TIN TỪ INTERNET (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học sinh biết tác dụng, vai trò của Internet trong đời sống, học tập, giải trí,.. - Biết cách tìm được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ Internet. - Biết cách lưu hình ảnh tìm được từ Internet vào thư mục trên máy tính. 2. Kỹ năng: - HS tìm được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ Internet. - Lưu hình ảnh vào thư mục trên máy tính khoa hoc, hợp lí, dễ tìm kiếm để sử dụng. 3.Thái độ: Giữ gìn máy tính cẩn thận. Làm việc nghiêm túc khi sử dụng mạng Internet với máy tính. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Giáo án, SGK, máy tính, đồ dùng dạy học. HS: SGK, vở, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: THỜI GIAN NỘI DUNG CÁC HĐDH PHƯƠNG PHÁP- HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HĐDH ĐDDH Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ A. ÔĐTC: - GV kiểm tra sĩ số, ổn định chỗ ngồi HS - Ổn định chỗ ngồi, trật tự. 3-4’ B. ÔN BC: - Em hãy kể tên một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến? - Em hãy cắm USB máy tính và thực hiện thao tác mở ổ đĩa USB? à Nhận xét + tuyên dương - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. 28-30’ C. BÀI MỚI: *Hoạt động 1 : Những gì em đã biết - Mục tiêu: Học sinh ghi nhớ lại kiến thức đã biết về mạng máy tính *Hoạt động 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet. - Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu, thực hiện việc tìm kiếm thông tin trên Internet a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô cuối câu. So sánh kết quả với bạn. Để truy cập được Internet máy tính phải? (SGK trang 25) b) Đánh dấu X vào ô ở cuối câu đúng. Để truy cập Internet trên máy tính, em có thể dùng cách nào sau đây? (SGK trang 25). c) Trao đổi với bạn, điền chú thích cho hình dưới đây? (SGK trang 26). - Ở mỗi bài GV yêu cầu HS quan sát SGK và đọc đề bài. - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, sau đó điền kết quả vào SGK. - Gọi các nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét. - Nhận xét và tuyên dương. d) Truy cập trang web có địa chỉ thieunien.vn, mở và đọc một bài báo trên trang web - GV thực hành mẫu. - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát để giúp đỡ những HS gặp khó khăn. - Nhận xét và tuyên dương. a ) Thầy/cô giáo hướng dẫn em tìm kiếm trang web học Toán lớp 4. - GV thực hành mẫu. - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát HS thực hành. - Nhận xét và tuyên dương. b) GV yêu cầu HS quan sát cửa sổ trang web rồi thảo luận với bạn về những gì em nhìn thấy trên màn hình? - Gọi các nhóm trình bày kết quả thảo luận. - Gọi nhóm khác nhận xét. - Nhận xét và tuyên dương. c) Em thực hiện tìm kiếm hình ảnh hoa hồng rồi lưu vào thư mục của em trên máy tính theo hướng dẫn. Bước 1: Em truy cập vào trang web google.com.vn. Gõ từ khóa hoa hồng vào ô tìm kiếm rồi nhấn phím Enter. Bước 2: Nháy chọn vào mục Hình ảnh. Bước 3: Các hình ảnh về hoa hông hiện ra trên trang web. Nháy nút phải chuột, chọn một hình ảnh hoa hồng mà em thích rồi chọn Lưu hình ảnh thành Bước 4: Cửa sổ Save As hiện ra, đặt tên cho hình ảnh rồi lưu vào máy tính. - GV thực hành mẫu. - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát HS thực hành. - Nhận xét và tuyên dương. - Quan sát SGK và đọc yêu cầu mỗi bài - Thảo luận và điền vào SGK theo yêu cầu mỗi bài. - Trình bày kết quả của nhóm mình, nhận xét. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Quan sát GV. - Thực hành theo nhóm máy. - Lắng nghe. - Quan sát. - Thực hành. - Lắng nghe - Quan sát và thảo luận để trả lời câu hỏi. - Trình bày kết quả thảo luận. - Nhận xét nhón bạn. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. -Quan sát -Thực hành theo nhóm -Lắng nghe 2-3’ D. CỦNG CỐ -DẶN DÒ: - Nhắc lại tìm kiếm các thông tin như: văn bản, hình ảnh và cách lưu chúng vào thư mục máy tính. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Tìm kiếm thông tin từ Internet (tiết 2 ) Trả lời Lắng nghe * Rút kinh nghiệm, bổ sung: TRƯỜNG TH LONG BIÊN Lớp: 4 Giáo viên: Đàm Quang Huy Thứ ngày tháng năm 2018 KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn: Tin học Tiết: 12 Tuần: 6 BÀI 6: TÌM KIẾM THÔNG TIN TỪ INTERNET (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học sinh biết tác dụng, vai trò của Internet trong đời sống, học tập, giải trí,.. - Biết cách tìm được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ Internet. - Biết cách lưu hình ảnh tìm được từ Internet vào thư mục trên máy tính. 2. Kỹ năng: - HS tìm được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ Internet. - Lưu hình ảnh vào thư mục trên máy tính khoa hoc, hợp lí, dễ tìm kiếm để sử dụng. 3.Thái độ: Giữ gìn máy tính cẩn thận. Làm việc nghiêm túc khi sử dụng mạng Internet với máy tính. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.GV: Giáo án, SGK, máy tính, đồ dùng dạy học. 2.HS: SGK, vở, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: THỜI GIAN NỘI DUNG CÁC HĐDH PHƯƠNG PHÁP- HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HĐDH ĐDDH Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ A. ÔĐTC: - GV kiểm tra sĩ số, ổn định chỗ ngồi HS - Ổn định chỗ ngồi, trật tự. 3-4’ B. ÔN BC: - Em hãy truy cập vào Internet để tìm kiếm cho cô những hình ảnh về hoa mười giờ? à Nhận xét + tuyên dương - Em hãy chọn một hình ảnh hoa mười mà em thích lưu về thư mục Vẽ trên máy tính? à Nhận xét + tuyên dương - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. 28-30’ C. BÀI MỚI: *Hoạt động : Hoạt động thực hành MT: HS luyện tập, thực hành tìm kiếm thông tin Internet đúng với nội dung bài * Hoạt động: Hoạt động ứng dụng, mở rộng. MT: HS sử dụng các trang tìm kiếm trên Internet khác nhau, phân biệt được sự khác nhau đối với các cụm từ tìm kiếm 1. Tìm và đọc truyện cổ tích Tấm cám trên Internet - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát HS thực hành. - Nhận xét và tuyên dương. 2. Em thực hiện các yêu cầu sau: a) Truy cập trang web google.com.vn, thực hiện tìm kiếm hình ảnh về loài hoa mà em thích rồi lưu vào máy tính. b) Mở phần mềm soạn thảo văn bản Word, soạn nội dung không quá 5 dòng về chủ đề loài hoa em yêu thích. Sử dụng hình ảnh đã tìm kiếm ở hoạt động a để chèn vào trang soạn thảo văn bản. - GV thực hành mẫu về: tìm kiếm hình ảnh, lưu hình ảnh và cách chèn hình ảnh vào văn bản. - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát để giúp đỡ những HS gặp khó khăn. - Hiển thị một số bài làm của HS để cả lớp xem, nhận xét và rút kinh nghiệm. - Nhận xét và tuyên dương. Em thực hiện các yêu cầu sau: a) Truy cập vào trang web google.com.vn, gõ từ khóa tiếng Việt lớp 4 và "tiếng Việt lớp 4" (có dấu nháy kép) vào ô tìm kiếm. - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát HS thực hành. - Nhận xét và tuyên dương. b) GV yêu cầu HS quan sát kết quả và thời gian tìm kiếm trên trang web rồi điền vào chỗ chấm () làm theo nhóm máy. - Khi tìm kiếm từ khóa tiếng Việt lớp 4 trên trang web google.com.vn, em sẽ tìm được khoảng kết quả, mất (giấy). - Khi tìm kiếm từ khóa "tiếng Việt lớp 4" trên trang web google.com.vn, em sẽ tìm được khoảng kết quả, mất (giấy). - Gọi các nhóm trình bày kết quả tìm được. - Nhận xét và tuyên dương. c) Theo em, khi tìm kiếm thông tin trên trang web google.com.vn, gõ nội dung kèm theo dấu nháy kép thì sẽ có tác dụng gì? - Nhận xét và tuyên dương. - Thực hành tìm và đọc truyện Tấm cám trên Internet. - Lắng nghe - Quan sát các thao tác của GV. - Thực hành theo nhóm máy - Quan sát, nhận xét và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Thực hành theo nhóm máy. - Lắng nghe. - Thảo luận nhóm điền vào chỗ trống. - Trình bày kết quả, nhóm khác NX. - Lắng nghe. -Trả lời Khi đặt từ khóa tìm kiếm trong dấu nháy kép, Google chỉ trả về các kết quả theo đúng những nội dung từ khóa dấu nháy kép. -Lắng nghe 2-3’ D. CỦNG CỐ -DẶN DÒ: - Nhắc lại tìm kiếm các thông tin như: văn bản, hình ảnh và cách lưu chúng vào thư mục máy tính. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Học và chơi cùng máy tính. - Hs trả lời - Hs nghe * Rút kinh nghiệm, bổ sung:

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_4_tiet_9_den_12_nam_hoc_2018_2019_dam_qu.docx
Giáo án liên quan