Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 3,Tiết 5+6, Bài 3: Làm quen với tệp - Nguyễn Kim Chi

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Làm quen với tệp

2. Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được các thao tác tạo tệp.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hào hứng.

4. Phát triển năng lực HS:

- Quan sát, ghi nhớ, nhận xét và thực hành.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Máy tính, máy chiếu, giáo án ĐT, SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Tổ chức lớp

2. Tiến trình tiết dạy

 

docx7 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 11/07/2023 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 3,Tiết 5+6, Bài 3: Làm quen với tệp - Nguyễn Kim Chi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học Nghĩa Tân Giáo viên: Nguyễn Kim Chi Lớp: 4 Tuần: 3 Tiết: 5 BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Làm quen với tệp 2. Kỹ năng: - Học sinh thực hiện được các thao tác tạo tệp. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, hào hứng. 4. Phát triển năng lực HS: - Quan sát, ghi nhớ, nhận xét và thực hành. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, máy chiếu, giáo án ĐT, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp Tiến trình tiết dạy TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 15’ 15’ HĐ 1: GIỚI THIỆU BÀI Gv giới thiệu: Để biết các bài vẽ, bài soạn thảo, bài trình chiếu được lưu trong máy tính như thế nào, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài tiếp theo: Làm quen với tệp. HĐ 2: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Tạo tệp * Em thực hiện các yêu cầu sau: a) Tạo thư mục HOCTAP và các thư mục con Soanthao, Trinhchieu, Ve. -> Nhận xét. b) Khởi động chương trình soạn thảo văn bản Word, soạn và trình bày nội dung theo mẫu. -> Nhận xét. c) Khởi động chương trình Paint, vẽ hình vuông rồi lưu vào thư mục HOCTAP với tên là Hinhvuong. -> Nhận xét. d)Khởi động chương trình PowerPoint, tạo bài trình chiếu có 1 trang, gõ tên, ngày, tháng, năm sinh của em vào trang trình chiếu rồi lưu vào thư mục HOCTAP với tên là Gioithieu. -> Nhận xét. -Thế các bài có tên Baisoan, Hinhvuong, Gioithieu được lưu vào thư mục HOCTAP được gọi là gì? -> Nhận xét và giới thiệu về tệp tuyên dương các học sinh tạo được tệp và lưu đúng vào thư mục theo yêu cầu. => Những bài soạn thảo, bài vẽ, bài trình chiếu được lưu trong máy tính được gọi là tệp. HĐ 3: THỰC HÀNH Em mở thư mục HOCTAP đã tạo ở hoạt động 1, mục A rồi thực hiện các yêu cầu sau: a) Nháy đúp chuột vào biểu tượng tệp, quan sát rồi đánh dấu X vào ô 5 ở cuối câu đúng. -> Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương các nhóm làm đúng và nhanh. b) Em hãy viết phần tên và phần mở rộng của các tệp tương ứng vào bảng sau: -> Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương các nhóm làm đúng và nhanh. HĐ 4: CỦNG CỐ - DẶN DÒ - Thực hiện lại các thao tác tạo tệp - Học bài và xem trước phần còn lại của bài đã học. - Nghe. - Từng cá nhân tạo thư mục rồi báo cáo kết quả. - Nghe. - Soạn thảo theo yêu cầu và lưu bài có tên Baisoan vào thư mục HOCTAP. - Nghe. - Vẽ hình vuông theo yêu cầu bài và lưu bài vào thư mục HOCTAP có tên là Hinhvuong. - Nghe. - Thiết kế bài trình chiếu bằng cách ghi tên, ngày, tháng, năm sinh vào thư mục HOCTAP với tên là Gioithieu. - Nghe. - Các bài có tên Baisoan, Hinhvuong, Gioithieu được lưu vào thư mục HOCTAP được gọi là Tệp. - Nghe, hoan hô. - Ghi bài . - Nghe. - Nghe. - Thảo luận nhóm đôi và thực hiện yêu cầu của câu a. -> Học sinh báo cáo kết quả thực hành với giáo viên. - Nghe và hoan hô. - Nghe. - Thảo luận nhóm đôi và điền kết quả vào SGK -> các nhóm thi nhau trả lời. + Kết quả là: .Hinhvuong.png:-phần tên là Hinhvuong - phần mở rộng là png .Baisoan.docx: - phần tên là Baisoan - phần mở rộng là docx .Gioithieu: - phần tên là Gioithieu - phần mở rộng là pptx. - Báo cáo kết quả với giáo viên. - Nghe và hoan hô. - Thực hiện các thao tác tạo tệp.. - Nghe. IV. RÚT KINH NGHIỆM Trường tiểu học Nghĩa Tân Giáo viên: Nguyễn Kim Chi Lớp: 4 Tuần: 3 Tiết: 6 Bài 3: LÀM QUEN VỚI TỆP (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Phân biệt được tệp với thư mục 2. Kỹ năng: - Học sinh thực hiện được các thao tác tạo tệp. - Thực hiện soạn thảo; phân loại các loại tệp 3. Thái độ: - Nghiêm túc, hào hứng. 4. Phát triển năng lực HS: - Quan sát, ghi nhớ, nhận xét và thực hành. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, máy chiếu, giáo án ĐT, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Tổ chức lớp 2. Tiến trình tiết dạy TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 15’ 15’ HĐ 1: GIỚI THIỆU BÀI Gv giới thiệu: Hôm nay cô và cả lớp sẽ tiếp tục thực hành trên máy tính để tạo các tệp và lưu nó vào trong thư mục.. HĐ 2: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Phân biệt tệp và thư mục - Quan sát thư mục HOCTAP -Trong thư mục HOCTAP chứa những gì? -> Nhận xét. -> Trong thư mục có thể chứa nhiều tệp và thư mục con khác. a) Thư mục HOCTAP chứa các thư mục Ve, Soanthao, Trinhchieu. - Biểu tượng được tạo ra khi em lưu bài soạn thảo được gọi là tệp. - Mỗi tệp có một tên, thế tên tệp bao gồm những gì? -> Nhận xét, giới thiệu rõ hơn về tệp. => Mỗi tệp có một tên, tên tệp bao gồm phần tên và phần mở rộng được cách nhau bởi dấu chấm. Phần tên do em tự đặt, phần mở rộng được tự động thêm vào. - Ví dụ tệp Baisoan.docx. -> Ngoài ra còn có một số tệp có phần tên và phần mở rộng như: Hinhvuong.png, Gioithieu.pptx. b) Điền tên thư mục con và tên tệp trong thư mục HOCTAP vào bảng dưới. -> Nhận xét, điền kết quả đúng vào bảng và tuyên dương các nhóm là đúng và làm nhanh. => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương. HĐ 3: THỰC HÀNH Soạn thảo một bài thơ đã học, lưu vào thư mục “ten HS” với tên “baitho.docx”; sau đó đổi tên thành “baitho1.docx” -Bao quát lớp, hướng dẫn những hs còn chậm - Nhận xét bài thực hành của hs, nêu những ưu nhược điểm còn tồn tại và nêu phương hướng khắc phục. HĐ 4: ỨNG DỤNG – MỞ RỘNG 1. Trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi: Em có thể tạo hai tệp cùng phần tên, cùng phần mở rộng trong một thư mục được không? -> Nhận xét và nêu kết quả: Em không thể tạo hai tệp có cùng phần tên và phần mở rộng trong một thư mục vì trong một thư mục chỉ chứa tệp có cùng phần mở chứ các tệp không giống nhau về phần tên, mỗi tệp có một phần tên duy nhất và không được trùng nhau. 2. Mở thư mục Soanthao, nháy nút phải chuột, chọn New rồi chọn biểu tượng . Quan sát thay đổi trong thư mục Soanthao, giải thích với bạn thao tác vừa thực hiện. -> Quan sát và kiểm tra các thao tác học sinh vừa thực hiện. -> Tuyên dương những học sinh thực hiện đúng và nhanh các thao tác. => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học, thực hiện mẫu lại các thao tác tạo thư mục và tuyên dương học sinh có những thao tác nhanh các thư mục. HĐ 5: CỦNG CỐ - DẶN DÒ - Hãy phân tệp và thư mục; - Em hãy đọc phần ghi nhớ; - Thực hiện lại các thao tác tạo tệp và xem trước bài tiếp theo. - Nghe. - Quan sát thư mục HOCTAP. - Trong thư mục HOCTAP chứa tệp và các thư mục con. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Nghe. - Làm việc cá nhân rồi đọc kết quả để cả lớp nhận xét. - Tệp bao gồm hai phần là phần tên và phần mở rộng. - Nghe. - Ghi bài. - Quan sát. - Nghe. - Làm việc theo nhóm đôi và điền vào bảng: -> Báo cáo kết quả với giáo viên: + Các thư mục là: Soanthao, Trinhchieu, Ve. + Các tệp là: Baisoan.docx, Gioithieu.pptx, Hinhvuong.png. - Nghe, hoan hô. => Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động cơ bản với thầy/cô giáo. - HS thực hiện - Nghe - Nghe. - Trao đổi với bạn và thực hiện theo yêu cầu đề ra. -> Học sinh trả lời: Không thể tạo hai tệp có cùng phần tên và phần mở rộng trong một thư mục. - Nghe và hoan hô các nhóm làm đúng. - Nghe. - Từng cá nhân thực hiện theo yêu cầu, sau đó giải thích thao tác với với bạn. - Báo cáo kết quả với giáo viên về kết quả mình đã tạo thư mục và thay đổi tên thư mục. - Nghe => Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng mở rộng với thầy/cô giáo. - Trả lời. - Đọc phần ghi nhớ. - Chú ý lắng nghe. IV. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_4_tuan_3tiet_56_bai_lam_quen_voi_tep_ngu.docx