Giáo án Tin học Lớp 9 - Bài 1-4

I. Mục tiêu bài học

Kiến thức

- Biết vài trò của máy chủ- khách.

- Biết lợi ích của mạng máy tính.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên: Bài trình chiếu

2. Học sinh: phiếu học tập

III. Hoạt động dạy và học

Ôn định tổ chức:

Lớp 9A1: / 39 Lớp 9A2: / 42

 

doc24 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 05/07/2022 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tin học Lớp 9 - Bài 1-4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: / /2011. Tại lớp 9A1 Ngày dạy: / /2011. Tại lớp 9A2 Chương I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET Tiết 1- Bài 1: TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH I. Mục tiêu bài học Kiến thức: - Biết khái niệm về mạng máy tính. - Biết các thành phần của mạng máy tính - Biết phân biệt mạng LAN, WAN II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên: ảnh trình chiếu minh hoạ, phòng học chung. 2. Học sinh: phiếu học tập. III. Hoạt động dạy và học Ổn định tổ chức: Lớp 9A1: / 39 Lớp 9A2: / 42 Hoạt động của thầy và trò Nội dung I. Đặt vấn đề Hoạt động 1 ( 5 phút) Đặt vấn đề GV: Sự phát triển của công nghệ thông tin, giữa máy tinh cho phép trao đổi thông tin qua mạng máy tính. ? Em đã có hiểu biết gì về mạng máy tính. HS: Trả lời và bổ sung Bài mới Hoạt động 2( 10 phút) Vì sao cần mạng máy tính? GV: Máy vi tính có lợi ích rất lớn trong cuộc sống hiện nay. Nó là một phần tất yếu không thể thiếu được trong thế giới hiện đại. ? Em hãy liệt kê một số việc mà có sự hỗ trợ của máy tính. HS: Suy nghĩa trả lời. GV: Tuy nhiên trong thực tế công việc người dùng còn có như cầu trao đổi thông tin. ? Với em để trao đổi máy tính với máy tính các em hay dùng cách nào. HS: Trả lời. GV: Trường hợp nếu khoảng cách giữa máy tính rất xa nhau thì việc trao đổi thông tin rất khó khăn, tốn công sức. Ngoài ra trường hợp dùng chung tài nguyên: máy in, dữ liệu. Để giải quyết vấn đề đó =>Mạng máy tính sẽ giải quyết các vấn đề trên một cách thuận tiện, nhanh chóng. Hoạt động 2 (10 phút) Khái niệm mạng máy tính. GV: Cho HS đọc khái niệm mạng máy tính. HS: Đọc thông tin SGK tr5 GV: Giải thích lấy ví dụ minh hoạ. GV: Đưa ra thông tin về các thành phần của mạng: các thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông. HS: Chú ý. Hoạt động 3 (15 phút) Phân loại mạng máy tính GV: Mạng có dây và mạng không dây. ? Em hãy kể mạng có dây, mạng không dây của các nhà cung cấp. HS: Trả lời GV: Nhận xét. HS: Chú ý ghi bài. GV: Mạng cục bộ và mạng diện rộng. GV: Đưa ra thông tin và lấy ví dụ chứng minh. HS: Chú ý ghi bài. 3. Củng cố và luyện tập (8 phút) GV: Tóm tắt kiến thức trọng tâm đã học. ? Vì sao cần mạng máy tính . ? Các loại mạng máy tính. GV: Cho HS làm bài tập 3,4 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 2 phút) HS: Học bài cũ, trả lời lại câu hỏi 1,2,3,4, đọc trước phần 4,5 Tìm hiểu về lợi ích của mạng máy tính. GV: Soạn bài, SGK, máy tính. 1.Vì sao cần mạng máy tính? - Trao đổi thông tin khi hai hay nhiều máy ở các xa nhau. - Sử dụng chung tài nguyên như máy in, dữ liệu 2. Khái niệm mạng máy tính. a) Mạng máy tính là gì? SGK b) Các thành phần của mạng. - Các thiết bị đầu cuối như máy tính, .. - Môi trường truyền dẫn - Các thiết bị kết nối mạng - Giao thức truyền thông (protocol) 3. Phân loại mạng máy tính a)Mạng có dây và mạng không dây. - Mạng có dây là các dây dẫn như cáp quang - Mạng không dây là các loại sóng điện từ.. b)Mạng cục bộ và mạng diện rộng Mạng cục bộ (LAN-Local Area Network): Mạng diện rộng (WAN-Wide Area Network) Ngày dạy: / /2011. Tại lớp 9A1 Ngày dạy: / /2011. Tại lớp 9A2 Tiết 2- Bài 1: TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH( tiếp) I. Mục tiêu bài học Kiến thức - Biết vài trò của máy chủ- khách. - Biết lợi ích của mạng máy tính. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên: Bài trình chiếu 2. Học sinh: phiếu học tập III. Hoạt động dạy và học Ôn định tổ chức: Lớp 9A1: / 39 Lớp 9A2: / 42 Hoạt động của thầy và trò Nội dung 1.Kiểm tra bài cũ ( 8 phút) ? Khái niệm về mạng máy tính, các thành phần của mạng máy tính. ? Các loại mạng máy tính? Sự khác nhau giữa mạng có dây và không dây. 2.Bài mới Hoạt động 1 ( 10 phút) Vai trò của máy tính trong mạng GV: Nêu vài trò của máy tính trong mạng: mô hình khách – chủ (client – server) GV: Giới thiệu về máy chủ Có cấu hình mạnh, được cài đặt các chương trình dùng để điều khiển toàn bộ việc quản lý và phân bổ các tài nguyên trên mạng. GV: Giới thiệu về máy khách: Các máy tính sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp là máy trạm. HS: Chú ý ghi bài Hoạt động 2 (15 phút) Lợi ích của mạng máy tính. GV: Mạng máy tính mang rất nhiều lợi ích. GV: Cho HS đọc thông tin SGK tr9 HS: Đọc thông tin về lợi ích mạng máy tính. GV: Giảng giải từng lợi ích theo SGK Theo gợi ý. ? Chia sẻ dữ liệu như thế nào. HS: Trả lời GV: Ngoài ra dùng chung phần cứng như 1 máy in dùng cho 2 máy tính. Dùng chung phần mềm như phòng máy Hishire tại trường. Và trao đổi thông tin. HS: Chú ý ghi bài. GV: Cho 2 HS đọc ghi nhớ SGK 3. Củng cố và luyện tập (10 phút) GV: Tóm tắt kiến thức trọng tâm đã học. GV: Cho HS làm bài tập 5,6,7 HS: trả lời 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 2 phút) HS: Học bài cũ, trả lời lại câu hỏi SGK, đọc trước bài 2, phiếu học tập. Tìm hiểu mạng internet, các dịch vụ trên internet. Các thiết bị đầu cuối Môi trường truyền dẫn Các thiết bị kết nối mạng Giao thức truyền thông - Mạng có dây là các dây dẫn như cáp quang - Mạng không dây là các loại sóng điện từ.. 4.Vai trò của máy tính trong mạng a) Máy chủ(server) Có cấu hình mạnh, được cài đặt các chương trình dùng để điều khiển toàn bộ việc quản lý và phân bổ các tài nguyên trên mạng. b) Máy trạm(client,workstation) Các máy tính sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp là máy trạm. 5.Lợi ích của mạng máy tính. - Dùng chung dữ liệu - Dùng chung các thiết bị phần cứng - Dùng chung các phần mềm - Trao đổi thông tin Ghi nhớ SGK tr10 Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A1 Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A2 Tiết 3 – Bài 2 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET I. Mục tiêu bài học Kiến thức - Biết Internet là mạng thông tin toàn cầu - Học sinh biết các ứng dụng trên internet. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: - Bài trình chiếu, phòng học chung. 2.Học sinh: - phiếu học tập. III.Hoạt động dạy và học * Ổn định tổ chức Lớp 9A1: / 39 Lớp 9A2: / 42 Hoạt động của thầy và trò Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) ? Mạng máy tính là gì. Các loại mạng máy tính. ? Vai trò của mạng máy tính. 2.Bài mới Hoạt động 1 ( 15 phút) Internet là gì? GV: Chúng ta đã biết mạng Lan và mạng Wan. Ngoài ra còn có mạng thông tin toàn cầu đó là mạng Internet. ? Theo em hiểu mạng Internet là gì. HS: Trả lời. ? Với em đã được tiếp xúc với Internet em hãy để một số dịch vụ thông tin trên đó. HS: Trả lời. GV: Internet làm mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính. Internet cho phép ta xem tin tức, nghe nhạc, thư điện tử GV: Ngoài ra ta có thể chia sẻ thông tin, tri thức, sự hiểu biết. ? Em đã chia sẻ tri thức, sự hiểu biết của mình trên Internet như thế nào. HS: Trả lời. GV: Mạng Lan,Wan có máy chủ, có sự quản lý. Mạng Internet là của chung, không có ai là chủ, mạng được giao tiếp với nhau bằng một giao thức thống nhất (TCP/IP). Tham gia vào mạng là tự nguyên và công bằng. HS: Chú ý ghi bài. Hoạt động 2 ( 20 phút) Một số dịch vụ trên internet GV: Mạng Internet không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay của con người. ? Em hãy kể một số dịch vụ trên internet. GV: Tổ chức HS hoạt động độc lập trong 2 phút. Sau đó hoạt động nhóm nhỏ trong 3 phút thống nhất kết quả. Đại diện báo cáo kết quả. HS: Nhận xét bổ sung. GV: Kết luận. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web. Tìm kiếm thông tin. Thư điện tử. Hội thảo trực tuyến. HS: Chú ý. 3.Củng cố và luyện tập (3 phút) GV: Tóm tắt kiến thức trọng tâm đã học. GV: Cho HS trả lời câu hỏi 1,2 SGK. HS: Trả lời. 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2 phút) HS. Học lại bài cũ, trả lời câu hỏi 3,4,5 SGK tr18.Tìm hiểu một số ứng dụng khác của mạng Internet và làm thế nào để kết nối mạng Mạng máy tính là tập hợp các máy tính kết nối với nhau theo một phương thức nào đó. Vai trò của mạng máy tính: Dùng chung dữ liệu Dùng chung tài nguyên Trao đổi thông tin Dùng chung phần mềm 1. Internet là gì? Internet là mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới. Mạng internet là của chung, không ai là chủ. Mọi máy tính tham gia vào internet một cách tự nguyện và bình đẳng. Mọi người có thể chia sẻ tri thức, sự hiểu biết, tìm thông tin. 2. Một số dịch vụ trên internet a) Tổ chức và khai thác thông tin trên web. - Tổ chức thông tin dưới dạng trang thông tin, được gọi là trang web. Bằng một chương trình trình duyệt ta có thể truy cập để xem nội dung trang web, các trang web được liên kết với nhau. b) Tìm kiếm thông tin trên Internet - Máy tìm kiếm là công cụ được cung cấp trên Internet dựa trên các từ khoá liên quan. - Danh mục thông tin là trang web chứa danh sách các trang web. c) Thư điện tử. là dịch vụ trao đổi thông tin qua các hộp thư điện tử. d) Hội thảo trực tuyến Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A1 Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A2 Tiết 4 – Bài 2 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET (Tiếp) I. Mục tiêu bài học Kiến thức - Học sinh biết các ứng dụng của internet. - Cách kết nối Internet. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: - Bài trình chiếu, phòng học chung. 2.Học sinh: - tìm hiểu về ứng dụng trên internet. III.Hoạt động dạy và học * Ổn định tổ chức Lớp 9A1: / 39 Lớp 9A2: / 42 Hoạt động của thầy và trò Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) ? Mạng Internet là gì. Các dịch vụ trên Internet. GV: Đặt vấn đề 2.Bài mới Hoạt động 1 ( 20 phút) Một vài ứng dụng khác trên Internet GV: Mạng Internet có rất nhiều ứng dụng. ? Em hãy kết một số ứng dụng trên mạng Internet . HS: Trả lời. GV: Ứng dụng trong đào tạo qua mạng. ? Em hãy kể một số hệ đào tạo qua mạng. HS: Trả lời. GV: Học đại học qua mạng, luyện thi qua mạng, học trực tuyến. HS: Chú ý ghi bài. GV: Một ứng dụng nữa là thương mại điện tử. ? Theo em hiểu thương mại điện tử là gì. HS: Trả lời GV: Thương mại điện tự là trao đổi thông tin, quảng cáo, mua bán trên mạng. ? Em hãy kể một số thương mại điện tử. HS: Trả lời. GV: Nhận định lại: Quảng cáo sản phẩm, mua bán qua mạng, trò chuyện trực tuyến, game trực tuyến HS: Chú ý ghi bài. Hoạt động 2 ( 10 phút) Làm thế nào để kết nối Internet GV: Theo em để kết nối mạng Internet cần những gì? GV: Tổ chức học sinh hoạt động độc tập trong 2 phút sau đó hoạt động nhóm nhỏ thống nhất ý kiến. Đại diện trả lời Các nhóm còn lại bổ sung. GV: Nhận xét bổ sung HS: Chú ý ghi bài ? Em hãy kể một số dịch vụ trên internet. GV: Tổ chức HS hoạt động độc lập trong 2 phút. Sau đó hoạt động nhóm nhỏ trong 3 phút thống nhất kết quả. Đại diện báo cáo kết quả. HS: Nhận xét bổ sung. GV: Kết luận. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web. Tìm kiếm thông tin. Thư điện tử. Hội thảo trực tuyến. HS: Chú ý. Đọc ghi nhớ SGK 3.Củng cố và luyện tập (8 phút) GV: Tóm tắt kiến thức trọng tâm đã học. GV: Cho HS trả lời câu hỏi 6,7 SGK. HS: Trả lời. HS: Đọc bài đọc thêm 1 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2 phút) HS: - Học lại bài cũ, trả lời lại câu hỏi từ 1 đến 7 SGK tr18. Internet là mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới. * Một số dịch vụ trên internet - Tổ chức và khai thác thông tin trên web. - Tìm kiếm thông tin trên Internet - Thư điện tử. - Hội thảo trực tuyến 3. Một vài ứng dụng khác trên Internet. a)Đào tạo qua mạng - Học trực tuyến, trao đổi hoặc nhận các chỉ dẫn trực tiếp của giáo viên. b)Thương mại điện tử - Quảng cáo sản phẩm, mua bán qua mạng 4. Làm thế nào để kết nối Internet - Máy tính - Nhà cung cấp dịch vụ Internet VD: VNPT, Viettel - Đường truyền. - Modem Ghi nhớ SGK tr18 Ngày dạy: / /2011. Tại lớp 9A1 Ngày dạy: / /2011. Tại lớp 9A2 Tiết 5 – Bài 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức - Biết chức năng của một trình duyệt web. 2.Kỹ năng - Sử dụng được trình duyệt web II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: - phòng học chung có kết nối Internet. 2.Học sinh: - Một số địa chỉ trang web hay truy cập III.Hoạt động dạy và học * Ổn định tổ chức Lớp 9A1: / 39 Lớp 9A2: / 42 Hoạt động của thầy và trò Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) ? Một vài ứng dụng khác trên Internet. Lấy ví dụ cụ thể. GV: Đặt vấn đề 2.Bài mới Hoạt động 1 ( 20 phút) Tổ chức thông tin trên Internet GV: Internet là kho chứa dữ liệu khổng lồ. Để khai thác là tìm kiếm thông tin trên đó lại hết sức đơn giản. Như vậy phải tổ chức thông tin trên Internet như thế nào? Đó là tổ chức dưới dạng siêu văn bản. GV: Cho HS đọc thông tin SGK HS: 2 HS đọc thông tin. GV: Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnhvà các siêu liên kết. Siêu văn bản được tạo bởi ngôn ngữ HTML. Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. HS: Chú ý ghi bài. GV: Các trang web liên kết với nhau tạo thành website. HS: Đọc thông tin SGK GV: Gọi HS lên mạng lấy ví dụ một trang web và chỉ ra tên website và trang chủ. GV: Giới thiệu một số trang web của huyện Hàm Yên: hamyen.gov.vn. HS: Chú ý quan sát. Hoạt động 2 ( 10 phút) Truy cập web GV: Khi có các trang web phải có trình duyệt web để mở các trang web. ? Em hãy kể một số trình duyệt Web HS: Trả lời GV: Một số IE, Firefox.. ? Để truy cập trang web ta làm thết nào. GV: Cho HS lên thực hiện trên máy. HS: Chú ý ghi bài GV: Tổ chức HS hoạt động theo nhóm nhỏ sau đó cho 1 số nhóm lên thực hiện HS: Nhận xét bổ sung. GV: Kết luận. 3.Củng cố và luyện tập (3 phút) GV: Tóm tắt kiến thức trọng tâm đã học. GV: Cho HS trả lời câu hỏi 1 SGK. HS: Trả lời. HS: Em hiểu WWW là gì. 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2 phút) - Học lại bài cũ, trả lời lại câu hỏi từ 1 đến 4 SGK tr26. -Thực hiện xem thông tin một số trang web. GV: Đưa ra một số địa chỉ: Tuyenquang.edu.vn Moet.edu.vn Dantri.com.vn Một vài ứng dụng khác trên Internet. - Học trực tuyến, trao đổi hoặc nhận các chỉ dẫn trực tiếp của giáo viên. - Quảng cáo sản phẩm, mua bán qua mạng 1.Tổ chức thông tin trên Internet a)Siêu văn bản và trang web Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnhvà các siêu liên kết. Siêu văn bản được tạo bởi ngôn ngữ HTML. Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. b)Website, địa chỉ Website và trang chủ. Các trang web liên kết với nhau tạo thành website. WWW là hệ thống các trang web trên Internet Trang chủ là trang đầu tiên của website. Địa chỉ của trang chủ cũng là địa chỉ của website. VD: hamyen.gov.vn Tuyenquang.edu.vn 2.Truy cập web a)Trình duyệt Web IE, Firefox, opera b)Truy cập trang web Gõ địa chỉ của trang web Ấn Enter Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A1 Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A2 Tiết 6 – Bài 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET (tiếp) I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Biết một số cách tìm kiếm thông tin trên Internet - Biết cách lưu trữ thông tin tìm kiếm được 2.Kỹ năng - Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin - Ghi được những thông tin lấy từ Internet II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: phòng học chung có kết nối Internet. 2.Học sinh: Một số máy tìm kiếm III.Hoạt động dạy và học * Ổn định tổ chức Lớp 9A1: / 39 Lớp 9A2: / 42 Hoạt động của thầy và trò Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) ? Siêu văn bản là gì. Trang web, wesite và địa chỉ website. GV: Đặt vấn đề 2.Bài mới Hoạt động 1 ( 10 phút) Tìm kiếm thông tin trên Internet GV: Thông tin trên Internet rất nhiều. Để tìm kiếm thông tin hữu ích ta làm thế nào. ? Em đã thực hiện tìm kiếm thông tin như thế nào. HS: 2 em lên máy thực hiện. ? Em hay dùng máy tìm kiếm nào. HS: Trả lời GV: Kết luận Máy tìm kiếm; Yahoo, goole,bing HS: Chú ý ghi bài. Hoạt động 2 ( 20 phút) GV: Sử dụng máy tìm kiếm như thế nào. ? Em hãy nêu các bước tìm kiếm và thực hiện tìm kiếm sau; GV: Tổ chức lớp hoạt động nhóm (6 nhóm) Nhóm 1,2: Tìm kiếm thông tin Tết trung thu. Nhóm 3,4: Tìm kiếm thông tin về Hàm Yên Nhóm 5,6: Ngày thành lập Hiến trương các nhà giáo. Các nhóm lên máy thực hiện Quan sát nhận xét. GV: Nhận xét và thực hiện mẫu lại 3.Củng cố và luyện tập (7 phút) GV: Tóm tắt kiến thức trọng tâm đã học. GV: Cho HS trả lời câu hỏi 6 SGK. HS: Trả lời. HS: Đọc ghi nhớ SGK HS: Đọc bài đọc thêm 2. 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (3 phút) - Học lại bài cũ, trả lời lại câu hỏi từ 1 đến 6 SGK tr26. Thực hiện lại tìm kiếm thông tin trên mạng. Đọc trước bài thực hành số 1. *Siêu văn bản và trang web Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnhvà các siêu liên kết. Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. *Website, địa chỉ Website và trang chủ. Các trang web liên kết với nhau tạo thành website. Trang chủ là trang đầu tiên của website. Địa chỉ của trang chủ cũng là địa chỉ của website. 3.Tìm kiếm thông tin trên Internet. a)Máy tìm kiếm. là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin theo yêu cầu của người dùng. Kết quả tìm kiếm hiển thị dưới dạng danh sách liệt kê có thể là trang web hoặc hình ảnh. b) Sử dụng máy tìm kiếm Truy cập máy tìm kiếm Gõ từ khoá Ấn Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A1 Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A2 Tiết 7 – Bài thực hành 1: SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TRUY CẬP WEB I. Mục tiêu bài học - Học sinh làm quen với trình duyệt Firefox - Biết truy cập một số trang web để đọc thông tin và duyệt các trang web bằng các liên kết. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: - phòng học có kết nối Internet. Cài đặt sẵn Firefox 2.Học sinh: - Tìm hiểu trước một số địa chỉ trang web III.Hoạt động dạy và học * Ổn định tổ chức Lớp 9A1: / 39 Lớp 9A2: / 41 Hoạt động của thầy và trò Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) ? Nêu cách truy cập web, em thực hiện truy cập trang web? GV: Đặt vấn đề 2.Bài mới Hoạt động 1 ( 5 phút) Mục đích, yêu cầu GV: Cho HS đọc thông tin SGK HS: 2 em đọc thông tin GV: Nhận định lại Hoạt động 2 ( 15 phút) Nội dung Khởi động và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox ? Em hãy kể một số trình duyệt web. HS: Trả lời. GV: Giới thiệu trình duyệt (IE). Ngoài ra còn có trình duyệt Firefox đang phổ biến hiện nay. GV: Cho HS đọc cách khởi động Firefox HS: Đọc thông tin. GV: Nhận định lại và gọi HS lên thực hiện trên máy. GV: Cho HS quan sát giao diện ? Nêu một số thành phần trên cửa sổ Firefox. HS: Quan sát trao đổi theo bàn và trả lời. Nhận xét bổ sung. GV: Nhận định và giới thiệu trên máy. Hoạt động 2 ( 22 phút) Xem thông tin trên trang web GV: Tổ chức chia lớp thành 3 nhóm. Cho lần lượt từng nhóm lên xem thông tin. Nhóm 1: www.tntp.org.vn Nhóm 2: www.tienphong.vn Nhóm 3: www.dantri.com Các nhóm truy cập vào trang web đó và cho biết xem được những thông tin gì. HS: Các nhóm thực hiện, báo cáo kết quả. GV: Nhận xét. 3.Củng cố và luyện tập (2 phút) GV: Nhận xét tiết thực hành HS: Rút kinh nhiệm 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút) - Thực hiện lại xem thông tin trên mạng. Đọc trước phần 3 1.Mục đích, yêu cầu - Học sinh làm quen với trình duyệt Firefox - Biết truy cập một số trang web để đọc thông tin và duyệt các trang web bằng các liên kết. Nội dung Bài 1: Khởi động và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox *Khởi động: -Nháy đúp biểu tượng -Chọn Start ->All Program ->Mozilla Firefox ->Mozilla Firefox Bài 2: Xem thông tin trên trang web www.tntp.org.vn www.tienphong.vn www.dantri.com Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A1 Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A2 Tiết 8 – Bài thực hành 1: SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TRUY CẬP WEB ( tiếp) I. Mục tiêu bài học - Học sinh làm quen với trình duyệt Firefox - Biết truy cập một số trang web để đọc thông tin và duyệt các trang web bằng các liên kết. - Lưu thông tin lấy từ trang web II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: - phòng học có kết nối Internet. Cài đặt sẵn Firefox 2.Học sinh: - một số địa chỉ trang web III.Hoạt động dạy và học * Ổn định tổ chức Lớp 9A1: / 39 Lớp 9A2: / 41 Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bài mới Hoạt động ( 30 phút) Lưu thông tin GV: Hướng dẫn thực hành phần 3 Lưu thông tin. GV: Tổ chức chia lớp thành 3 nhóm. hoạt động tìm hiểu cách lưu thông tin trong 5 phút. Nhóm 1: Lưu hình ảnh. Nhóm 2: Lưu cả trang web. Nhóm 3: Lưu một phần văn bản. HS: Sau đó các nhóm cử đại hiện nêu các lưu. HS: Các nhóm truy cập vào trang web thực hiện lưu thông tin ( mỗi nhóm 10 phút) HS: Các nhóm thực hiện, báo cáo kết quả. GV: Nhận xét cho điểm 3.Củng cố (13 phút) GV: Cho HS thực hiện lại các nội dung thực hành đã làm -Tìm hiểu thành phần Firefox -Truy cập trang web -Lưu thông tin HS: Rút kinh nhiệm 4. Hướng dẫn học sinh tự họcở nhà (2phút) - Thực hiện lại xem thông tin trên mạng. Đọc trước bài thực hành số 2. thực hiện lại bài thực hành 1. Nội dung Bài 3: Lưu thông tin Lưu hình ảnh: - Nháy nút phải chuột vào ảnh - Chọn Save Image As - Chọn thư mục lưu - Chọn Save Lưu trang web. - Chọn File\Save Page As - Chọn ví trí lưu - Chọn Save Lưu một phần văn bản: - Chọn phần văn bản - Chọn Ctrt + C - Mở Word và nhấn Ctrt + V và lưu văn bản Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A1 Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A2 Tiết 9 – Bài thực hành 2: TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET I. Mục tiêu bài học - Học sinh biết một số trang tìm kiếm: google.com, yahoo - Biết tìm kiếm thông tin trên internet nhờ máy tìm kiếm. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: - phòng học có kết nối Internet. 2.Học sinh: - Một số thông tin cần tìm kiếm III.Hoạt động dạy và học * Ổn định tổ chức Lớp 9A1: / 39 Lớp 9A2: / 41 Hoạt động của thầy và trò Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) ? Em hãy kể một số máy tìm kiếm? ? Truy cập một số trang web. GV: Đặt vấn đề 2.Bài mới Hoạt động 1 ( 5 phút) Mục đích, yêu cầu GV: Cho HS đọc thông tin SGK HS: 2 em đọc thông tin GV: Nhận định lại Hoạt động ( 10 phút) Tìm kiếm thông tin trên web GV: Gọi 1 HS (khá) lên thực hiện tìm kiếm với từ khoá may tinh với trang tìm kiếm bất kỳ. HS: Thực hiện. GV: Cho HS hoạt động cá nhân trong 3 phút tìm hiểu thông tin. Gọi HS lên thực hiện trên máy. GV: Nhận định lại và hướng dân trên máy. HS: Chú ý quan sát. Hoạt động 2 ( 7 phút) Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin. GV: Cho HS đọc thông tin SGK HS: 2 em đọc bài. GV: Thực hiện trên máy. HS: Quan sát. Hoạt động 3 (20 phút) Tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dựng nước. GV: Tổ chức chia lớp thành 3 nhóm. Hoạt động tìm kiếm thông tin trong 5 phút. Nhóm 1 tìm kiếm với từ khoá: lich su dung nuoc Nhóm 2: Tìm kiếm với từ khoá: lich su dung nuoc vua hung Nhóm 3: Tìm kiếm với từ khoá: lich su dung nuoc vu hung van lang HS: Sau đó các nhóm cử đại hiện trả lời và thực hiện. Quan sát và ghi kết quả ? Em có nhận xét gì về kết quả 3 cách tìm kiếm trên. HS: Trả lời GV: Từ khoá càng chi tiết, cụ thể phạm vi tìm càng hẹp 3.Củng cố (2 phút) GV: Nhận xét tiết thực hành HS: Rút kinh nhiệm 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút) - Thực hiện lại xem thông tin trên mạng. Đọc tiếp bài thực hành số 2. www.google.com www.yahoo.com www.bing.com 1. Mục đích, yêu cầu - Biết tìm kiếm thông tin trên internet nhờ máy tìm kiếm. Nội dung Bài 1: Tìm kiếm thông tin trên web www.google.com.vn Bài 2: Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin. Bài 3: Tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dựng nước. Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A1 Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A2 Tiết 10 – Bài thực hành 2: TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET (tiếp) I. Mục tiêu bài học - Học sinh biết một số trang tìm kiếm: google.com, yahoo - Biết tìm kiếm thông tin trên internet nhờ máy tìm kiếm. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: - Phòng học có kết nối Internet. 2.Học sinh: - Địa chỉ máy tìm kiếm III.Hoạt động dạy và học * Ổn định tổ chức Lớp 9A1: / 39 Lớp 9A2: / 41 Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bài mới Hoạt động 1 ( 20 phút) GV: Tổ chức lớp thành 3 nhóm lớn Cho 3 chủ đề tìm kiếm thông tin Nhóm 1: Chủ đề 1: Ứng dụng tin học trong đời sống. Nhớm 2: Chủ đề 2: Lịch sử phát triển của máy tính. Các thiết bị máy tính. Nhóm 3: Chủ đề 3: Sự phát triển của Internet Yêu cầu: Tìm kiếm thông tin dưới dạng văn bản và có hình ảnh minh hoạ. Lưu dưới dạng tệp Word. HS: Hoạt động theo nhóm. thực hiện tìm kiếm. Mỗi nhóm có 12 phút HS: Báo cáo kết quả GV: Nhận xét. Hoạt động 2 ( 10 phút) Tìm kiếm hình ảnh GV: Cho HS đọc thông tin bài 5 HS: Thực hiện 3.Củng cố (12 phút) GV: Cho HS thực hành lại những nội dung đã thực hiện HS: Thực hiện lại GV: Nhận xét giờ thực hành HS: Rút kinh nhiệm 4. Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho tiết sau (2 phút) - Thực hiện lại xem thông tin trên mạng. Đọc bài 4: Tìm hiểu thư điện tử Nội dung Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của tin học Bài 5: Tìm kiếm hình ảnh Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A1 Ngày dạy: / /2011. Tại lới 9A2 Tiết 11 – Bài 4 TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ I. Mục tiêu bài học *.Kiến thức - Học sinh biết khái niệm thư điện tử và quy trình hoạt động của hệ thống thư điện tử. - Biết lợi ích của thư điện tử. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: - Bài trình chiếu, phòng học chung có kết nối Internet. 2.Học sinh: - Tìm hiểu gửi, nhận thư truyền thống. III.Hoạt động dạy và học * Ổ

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_9_bai_1_4.doc
Giáo án liên quan