Giáo án Toán 7 - Tiết 5: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

I/ Mục tiêu :

1/ Về kiến thức:

*Hiểu được tính chất sau :

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và có một cặp góc so le trong bằng nhau thì :

Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

Hai góc đồng vị bằng nhau

Hai góc trong cùng phía bù nhau

2/Về kĩ năng:

*Nhận biết cặp góc so le trong , cặp góc đồng vị , cặp góc trong cùng phía . tập suy luận

3/Về tư duy,thái độ:

- Làm quen với việc suy luận hợp logic, chuẩn bị cho việc chứng minh suy diễn.

II / Chuẩn bị:

1)Giáo viên:

- Thước thẳng, êke.thước đo góc,phấn màu

-Thiết kế các phiếu học tập số 1; 2

-Phiếu điền khuyết ở phần cũng cố bài

-Lớp học chia làm 6 nhóm

-Bảng phụ,máy chiếu

2)Học sinh:

-Ôn kiến thức: Hai góc đối đỉnh. xem trước bài.

-Bảng nhóm để ghi kết quả thảo luận

-Dụng cụ vẽ hình

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 3174 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 7 - Tiết 5: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 5_Tuần 3/HKI CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG Ngày soạn: 19 / 8 / 2009 Gv:Nguyễn Hoàng Tịnh Thuỷ I/ Mục tiêu : 1/ Về kiến thức: *Hiểu được tính chất sau : Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và có một cặp góc so le trong bằng nhau thì : Hai góc so le trong còn lại bằng nhau Hai góc đồng vị bằng nhau Hai góc trong cùng phía bù nhau 2/Về kĩ năng: *Nhận biết cặp góc so le trong , cặp góc đồng vị , cặp góc trong cùng phía . tập suy luận 3/Về tư duy,thái độ: - Làm quen với việc suy luận hợp logic, chuẩn bị cho việc chứng minh suy diễn. II / Chuẩn bị: 1)Giáo viên: - Thước thẳûng, êke.thước đo góc,phấn màu -Thiết kế các phiếu học tập số 1; 2 -Phiếu điền khuyết ở phần cũng cố bài -Lớp học chia làm 6 nhóm -Bảng phụ,máy chiếu 2)Học sinh: -Ôân kiến thức: Hai góc đối đỉnh. xem trước bài. -Bảng nhóm để ghi kết quả thảo luận -Dụng cụ vẽ hình III/ Kiểm tra bài cũ: * Học sinh trả lời các câu hỏi sau : a/ Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc xx' và yy' . Vẽ hình minh họa b/ Định nghĩa đường trung trực của một đoạn thẳng . Vẽ hình minh họa *Bài 18 trang 87 O A d1 B C y d2 450 x *Bài 19 trang 87 Trình tự vẽ hình như sau : -Vẽ đường thẳng d1 tùy ý -Vẽ đường thẳng d2 cắt d1 tại O và tạo với d1 góc 600 -Vẽ điểm A tùy ý nằm trong góc d1Od2 -Vẽ đoạn thẳng AB vuông góc d1 tại B -Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc d2 tại C IV/ Tiến trình bài dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Hoạt động 1 : Nhận biết cặp góc so le trong Vẽ hai đường thẳng a , b bị cắt bởi đường thẳng c tại A và B tạo thành 8 góc . Đường thẳng c gọi là cát tuyến -GV giới thiệu miền trong của 2 đường thẳng, -Miền trong có những góc nào ? -Sắp xếp các góc thành từng cặp mỗi cặp gồm một góc đỉnh A và một góc đỉnh B sao cho chúng ở vị trí so le trong? GV giớùi thiệu vị trí đồng vị: Cặp góc trong cùng phía? Làm ?1/88sgk Làm bài tập 21 trang 89 -Gv treo bảng phụ HS vẽ hình HS theo dõi HS: A1 , A4 , B2 , B3 Cặp góc so le trong là: A1 và B3 ; A4 vàB2 Các cặp góc đồng vị la A1 và B1 ; A2 và B2 ; A3 và B3 ; A và B4 Các cặp góc trong cùng phía là : A4 và B3 ; A1 và B2 Hs thực hiện Mỗi nhóm cử đại diện lên ghi c 2 3 a b 3 1 4 2 4 1 A B 1 / Góc so le trong , góc đồng vị Cặp góc so le trong là: A1 và B3 ; A4 và B2 Các cặp góc đồng vị la A1 và B1 ; A2 và B2 ; A3 và B3 ; A4 va øB4 Các cặp góc trong cùng phía là : A4 và B3 ; A1 và B2 Hoạt động 2 : Phát hiện quan hệ giữa góc tạo bởi hai đường thẳng và một cát tuyến Vẽ hai đường thẳng cắt một đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau ( A4 = B2 ) Đo các góc còn lại ,sắp xếp các góc bằng nhau thành từng cặp Trong các cặp góc bằng nhau đó thì cặp góc nào là so le trong , cặp góc nào đồng vị Phát biểu dự đoán A 1 4 2 3 B HS thực hiện Vài HS phát biểu Hoạt đông 3 : Tập suy luận Làm phần ? 2 Cho biết A4 = B2 = 450 a / A1 = 1800 - A4 ( 2 góc kề bù ) = 1350 B3 = 1800 - B2 ( 2 góc kề bù ) = 1350 Vậy A1 = B3 =1350 b/ B2 = 450 ( cho trước ) Â2 = Â4 = 450 ( đối đỉnh ) Vậy A2 = B2 = 450 Làm bài tập 22 / 89SGK GV treo bảng phụ HS đáp Y/c HS làm trực tiếp trên SGK A 3 1 2 4 1 2 3 4 B 2 / Tính chất Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a , b trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì : a / Hai góc so le trong còn lại bằng nhau b / Hai góc đồng vị bằng nhau. V. Hướng dẫn về nhà: *Hướng dẫn BTVN :- Học sách kết hợp vở ghi , tập vẽ hình , phân biệt các loại góc đã học trong bài -Xem trước bài " Hai đường thẳng song song " VI. Phụ lục: Phiếu số 1 Vẽ hình và giới thiệu: -Hai cặp góc so le trong -Bốn cặp góc đồng vị - Hai cặp góc so le ngoài - Hai cặp góc trong cùng phía - Hai cặp góc ngoài cùng phía

File đính kèm:

  • docH- 5.doc