Giáo án Toán học 7 - Tiết: 5 - Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

I>Mục tiêu:

-Nhận biết cặp góc SLT, cặp góc đồng vị, trong cùng phía,

-Nắm đươc các tính chất sau: Cho hai đường thẳng và các tuýến nếu có 1 cặ góc slt bằng nhau thì: 2 góc slt còn lại bằng nhau, 2 góc đồng vị bằng nhau, 2 góc cùng phía bù nhau, tập suy luận

II>Chuẩn bị: GV: Giáo án, SGK, thướt thẳng, thướt đo góc.

HS:Xem bài trước như đã dặn

III> Phương pháp dạy học:

Vấn đáp, luyện tập và thực hành, tình huống có vấn đề, hoạt động theo nhóm nhỏ.

IV>Tiến trình lên lớp:

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán học 7 - Tiết: 5 - Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 5 Bài 3: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG Tuần: 3 I>Mục tiêu: -Nhận biết cặp góc SLT, cặp góc đồng vị, trong cùng phía, -Nắm đươc các tính chất sau: Cho hai đường thẳng và các tuýến nếu có 1 cặ góc slt bằng nhau thì: 2 góc slt còn lại bằng nhau, 2 góc đồng vị bằng nhau, 2 góc cùng phía bù nhau, tập suy luận II>Chuẩn bị: GV: Giáo án, SGK, thướt thẳng, thướt đo góc. HS:Xem bài trước như đã dặn III> Phương pháp dạy học: Vấn đáp, luyện tập và thực hành, tình huống có vấn đề, hoạt động theo nhóm nhỏ. IV>Tiến trình lên lớp: Ổn định HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Ghi bảng 1.Kiểm tra bài củ Cho hình vẽ kể tên các góc đối đỉnh tại A, tại B 2.Bài mới HĐ1:Góc so le trong, góc đồng vị Dựa vào hình vẽ trên bãng để giới thiệu 2 khái niệm này ?Khi nào mới cónhũng góc như vậy? Cho HS Thực hiện ?1 HĐ2: Tính chất Cho HS Thực hiện ?2 Cho HS thảo luận tổ rồi báo Kq -Đo -suy luận từ những kiến thức đã biết Khi HS báo Kq đúng yc khái quát và đi đến Kl như ở khung tr89 HĐ3:luyện tập Gọi HS đứng tại chổ trả lời Cho HS làm từng câu nhắc HS cẩn thận khi tính yc HS chú ý cách vẽ ? Â1 =?; Â2=?; Â3=?; Â4=? vì sao? ?B1=?; B3=? ;B4=? vì sao? HD Cho HS cách nhận biết 2 góc trong cùng phía: Â1 và B2; Â4 và B3. Bài tập thêm: Cho hình vẽ: Tính: DÂB+ABC+BCD+CDA HD: Â1=C1 Â2=C2 DÂB= BCD=> Â3=C3 (cặp goc slt còn lại) Mà: C3= B3 nên: Â3=B3; D3=C3 F=( Â1+ Â2+ Â3)+( C1+ C2+ C3)= 1800+1800=3600 trình bày Â1 và Â3, . . . . . . Thực hiện vẽ hình Khi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng lên bảng trình bày Thực hiện Cho Â4=B2=450 a/Â1 = 1800-Â4=1350 (kề bù) B3=1350 (B2 và B3 là 2 góc kề bù) b/ Â4=450; Â2 đđ Â4 => Â2= Â4=450 B2=450=>B4=450 (B2 và B4 đđ) đọc khung tr89 trả lời: a/. . . . . . . so le trong; c/. . . .đồng vị b/. . . . . đồng vị, d/. . .. . so le trong Cho HS tự vẽ câu a/ b/Cho HS lên bảng điền Các HS khác làm vào vở BT c/Chú ý: Tinh trên bảng lớn Thực hiện theo hướng dẫn rồi về nhà làm 1.Góc so le trong, góc đồng vị ?1a các cặp góc so le trong là: tÂy và xBu; zÂy và vBx các ca7p5 góc đồng vị là: xÂt và xBv,. . . . . . 2. Tính chất ?2 Tính chất:SGK BT21 tr89 Lời giải: nb BT 22 tr89 c/ Â4+ B3=1800 Â1+ B2=1800. =>2 góc trong cùng phía bù nhau Dặn dò: -Giải BT 22 giải lại những BT chưa thông suốt -Nhận dạng góc slt, đồng vị, trong cùng phía trên hình nghiên cứu bài 4 chủ yếu nghiên cứu cách vẽ 2 đường thẳng song song HD: Tìm ra (đọc kỹ SGK) khi nào 2 đường thẳng đã cho là song song (khẳng định) Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docTIET5.DOC.doc
Giáo án liên quan