Giáo án Vật lý 10 - Chủ đề: Sự rơi tự do

Câu 1: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 50m, lấy g= 10 m/s2, tìm thời gian vật rơi ?

A. 2,16s B. 3,16s C. 4,16s D. 5,16s

Câu 2; Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h= 200m. Lấy g= 9,8 m/s2. Tìm vận tốc của vật khi nó chạm đất ?

A. 62,6 m/s B. 58,4 m/s C. 60,6 m/s D. 54,4 m/s

Câu 3: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Lấy g= 9,8 m/s2

a) Vận tốc của vật sau khi rơi được 3,5 s là :

A. 155,32 km/h B. 133,48 km/h C. 123,48 km/h D. 144,6 km/h

b) Biết rằng khi vật chạm đất vận tốc của nó là 40 m/s. Tìm độ cao h ?

A. 25,8 m B. 38,2 m C. 62,5 m D. 81,6 m

Câu 4: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Tìm quãng đường mà vật rơi được sau 5 s. Lấy g= 9,8 m/s2

A. 100,5 m B. 120,8 m C. 122,5 m D. 90,6 m

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 854 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 10 - Chủ đề: Sự rơi tự do, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ đề : Sự rơi tự do A_ Trắc nghiệm Câu 1: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 50m, lấy g= 10 m/s2, tìm thời gian vật rơi ? A. 2,16s B. 3,16s C. 4,16s D. 5,16s Câu 2; Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h= 200m. Lấy g= 9,8 m/s2. Tìm vận tốc của vật khi nó chạm đất ? A. 62,6 m/s B. 58,4 m/s C. 60,6 m/s D. 54,4 m/s Câu 3: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Lấy g= 9,8 m/s2 a) Vận tốc của vật sau khi rơi được 3,5 s là : A. 155,32 km/h B. 133,48 km/h C. 123,48 km/h D. 144,6 km/h b) Biết rằng khi vật chạm đất vận tốc của nó là 40 m/s. Tìm độ cao h ? A. 25,8 m B. 38,2 m C. 62,5 m D. 81,6 m Câu 4: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Tìm quãng đường mà vật rơi được sau 5 s. Lấy g= 9,8 m/s2 A. 100,5 m B. 120,8 m C. 122,5 m D. 90,6 m Câu 5: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h= 125 m. Hai giây trước khi chạm đất vật cách mặt đất bao nhiêu ? Lấy g= 10 m/s2 A. 45 m B. 80 m C. 65 m D. 105 m Câu 6: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Tìm quãng đường mà vật rơi trong giây thứ tư tính từ lúc bắt đầu thả. Lấy g= 9,8 m/s2. A. 34,3 m B. 78,4 m C. 68,6 m D. 55,7 m Câu 7: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Trong giây cuối cùng trước khi chạm đất nó rơi được quãng đường là 25m. Lấy g= 10 m/s2. Tìm h ? A. 40 m B. 45 m C. 50 m D. 55 m Câu 8: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Trong 2 giây cuối cùng trước khi chạm đất nó rơi được quãng đường là 40m. Lấy g= 10 m/s2 a) Độ cao ban đầu của vật là : A. h= 65 m B. h= 70 m C. h= 55 m D. h= 45 m b) Khi vật chạm đất vận tốc của nó là : A. 90 km/h B. 100 km/h C. 108 km/h D. 112 km/h Câu 9: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Trong 1 giây cuối cùng trước khi chạm đất vật đi được quãng đường gấp đôi quãng đường mà nó đi được trong 1 giây ngay trước đó. Lấy g= 10 m/s2. Độ cao ban đầu của vật là : A. 12,50 m B. 31,25 m C. 42,15 m D. 56,80 m Câu 10: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Trong 1 giây cuối cùng trước khi chạm đất vật đi được quãng đường bằng quãng đường mà nó đi được trong 2 giây ngay trước đó. Lấy g= 10 m/s2. Độ cao ban đầu của vật là : A. 61,25 m B. 82,15 m C. 95,05 m D. 100 m Câu 11: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Trong 2 giây cuối cùng trước khi chạm đất vật đi được quãng đường bằng quãng đường mà nó đi được trong 4 giây đầu tiên. a) Độ cao h có giá trị bao nhiêu ? Lấy g= 10 m/s2 A. 95 m B. 105 m C. 110 m D. 125 m b) Khi vật chạm đất nó có vận tốc : A. 100 km/h B. 110 km/h C. 180 km/h D.150 km/h B_ Tự luận Bài 1: Để đo gia tốc rơi tự do tại đỉnh một quả núi, người ta cho một hòn đá rơi tự do từ độ cao 20 m. Sau 2,02 s thì hòn đá chạm mặt đất. a) Tìm gia tốc rơi tự do tại đỉnh núi đó b) Tìm vận tốc của vật khi nó chạm đất ? Bài 2: Một vật rơi tự do từ độ cao 150 m. Lấy g= 10 m/s2. a) Tìm thời gian vật rơi ? b) Tìm quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng trước khi chạm đất ? Bài 3: Một vật rơi tự do từ độ cao h. Trong 1 giây cuối cùng trước khi chạm đất vật rơi được 34,3 m. Lấy g= 9,8 m/s2 a) Tìm thời gian rơi của vật ? b) Xác định độ cao h ? Bài 4: Một vật rơi tự do từ độ cao h. Trong nửa giây cuối cùng trước khi chạm đất vật rơi được quãng đường gấp đôi quãng đường đi được trong nửa giây ngay trước đó. Lấy g= 10 m/s2. Hỏi vật trên được rơi từ độ cao nào ? Bài 5: Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc g. Trong giây thứ 3 quãng đường rơi được của vật là 24,5 m. Vận tốc của vật khi chạm đất là 39,2 m/s a) Xác định gia tốc rơi tự do g ? b) Tính độ cao nơi vật rơi ? Bài 6: Một vật rơi từ sân thượng của một toà nhà. Một người đứng ở cửa sổ trong 1 tầng của toà nhà đó thấy vật này rơi qua cửa sổ trong 0,2s. Biết cửa sổ cao 2m, lấy g= 10 m/s2 a) Tìm khoảng cách từ sân thượng đến cửa sổ ? b) Tìm thời gian vật rơi qua cửa sổ ngay phía dưới, biết 2 cửa sổ cách nhau 2,5m. Bài 7: Cái thước dài 1m được thả rơi tự do từ độ cao h. Trong khi rơi nó luôn có phương thẳng đứng. Lấy g= 9,8 m/s2 a) Biết thước rơi qua mép bàn trong 0,2s. Tìm h ? b) Nếu thước rơi từ độ cao h= 10m so với mép bàn thì nó rơi qua mép bàn trong thời gian bao lâu ?

File đính kèm:

  • docChu de Su roi tu do TN TL Dap an Namg caoooo.doc