Hướng dẫn Sử dụng điện thoại Nokia N86 8MP

Một số phần của phần mềm Nokia Maps là tác phẩm phần mềm FreeType Project © 1996-20 0. Mọi quyền được bảo lưu.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi

thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung

cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin

có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web

TRONG CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG

CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ

HOẶC CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại có thể đã được tạo ra và có thể được sở hữu bởi các cá nhân hoặc đơn vị không có mối liên kết hay

quan hệ gì với Nokia. Nokia không sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của bên thứ ba. Do vậy, Nokia không chịu bất kỳ trách nhiệm nào

về việc hỗ trợ đối với người dùng cuối, về chức năng của các ứng dụng này, hoặc về thông tin trong các ứng dụng hay các tài liệu này. Nokia không cung cấp bất kỳ sự

bảo đảm nào cho các ứng dụng của bên thứ ba.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG, BẠN THỪA NHẬN RẰNG CÁC ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HIỆN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG

HAY NGỤ Ý, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP. BẠN CÒN THỪA NHẬN RẰNG CẢ NOKIA LẪN CÁC CÔNG TY CHI NHÁNH CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐẠI

1DIỆN CHO BẤT KỲ AI HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO HÀNH VỀ DANH NGHĨA, ĐIỀU KIỆN MUA BÁN,

HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH RIÊNG, HOẶC CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ SẼ KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ, BẢN QUYỀN, NHÃN HIỆU HOẶC CÁC QUYỀN NÀO KHÁC CỦA BÊN

THỨ BA.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC

BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỂU NGẦM VỀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG

VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH

SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ

giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường

thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia.

Sự sẵn có các sản phẩm và ứng dụng cụ thể cũng như các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia

của quý khách để biết chi tiết và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và

quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu

bạn ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý

khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2)

thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được

Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng

pdf180 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Hướng dẫn Sử dụng điện thoại Nokia N86 8MP, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia N86 8MP Số phát hành 3.0 © 2010 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ. TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-484 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N86, logo Phụ Kiện Chính Hãng Nokia, và Ovi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập trong văn bản này có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng. Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước. Sản phẩm này có bao gồm phần mềm được lixăng bởi Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian và Symbian OS là các nhãn hiệu của Symbian Ltd. Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc. Một số phần của phần mềm Nokia Maps là tác phẩm phần mềm FreeType Project © 1996-20 0. Mọi quyền được bảo lưu. Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web TRONG CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO. Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại có thể đã được tạo ra và có thể được sở hữu bởi các cá nhân hoặc đơn vị không có mối liên kết hay quan hệ gì với Nokia. Nokia không sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của bên thứ ba. Do vậy, Nokia không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc hỗ trợ đối với người dùng cuối, về chức năng của các ứng dụng này, hoặc về thông tin trong các ứng dụng hay các tài liệu này. Nokia không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào cho các ứng dụng của bên thứ ba. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG, BẠN THỪA NHẬN RẰNG CÁC ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HIỆN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP. BẠN CÒN THỪA NHẬN RẰNG CẢ NOKIA LẪN CÁC CÔNG TY CHI NHÁNH CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐẠI 1 DIỆN CHO BẤT KỲ AI HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO HÀNH VỀ DANH NGHĨA, ĐIỀU KIỆN MUA BÁN, HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH RIÊNG, HOẶC CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ SẼ KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ, BẢN QUYỀN, NHÃN HIỆU HOẶC CÁC QUYỀN NÀO KHÁC CỦA BÊN THỨ BA. NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỂU NGẦM VỀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC. Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia. Sự sẵn có các sản phẩm và ứng dụng cụ thể cũng như các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật. THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA Thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng. /Số phát hành 3.0 VI Mục lục An toàn.................................................................8 Giới thiệu về thiết bị của quý khách........................................9 Các dịch vụ mạng.....................................................................10 Bộ nhớ dùng chung.................................................................10 ActiveSync.................................................................................10 Nam châm và từ trường.........................................................10 Bắt đầu sử dụng.................................................11 Các phím và bộ phận (mặt trước và mặt trên).....................11 Các phím và bộ phận (mặt sau và các mặt bên)...................12 Các phím trượt ngắn...............................................................12 Chân chống...............................................................................12 Lắp thẻ SIM và pin ...................................................................13 Thẻ nhớ.....................................................................................13 Bật và tắt điện thoại................................................................14 Sạc pin.......................................................................................15 Tai nghe....................................................................................15 Gắn dây đeo cổ tay..................................................................16 Các vị trí ăng-ten......................................................................16 Tìm trợ giúp.......................................................18 Trợ giúp trong điện thoại.......................................................18 Hỗ trợ........................................................................................18 Làm được nhiều việc hơn với điện thoại của bạn................19 Cập nhật phần mềm điện thoại.............................................19 Cài đặt.......................................................................................20 Mã truy cập...............................................................................20 Kéo dài tuổi thọ pin.................................................................21 Bộ nhớ còn trống.....................................................................22 Điện thoại của bạn.............................................24 Thiết lập điện thoại.................................................................24 Ứng Dụng Chuyển Dữ Liệu của Nokia....................................24 Các chỉ báo hiển thị.................................................................26 Các phím tắt.............................................................................27 Tìm Kiếm Di Động....................................................................27 Điều chỉnh loa và âm lượng...................................................28 Cấu hình không trực tuyến.....................................................28 Tải xuống tốc độ cao...............................................................29 Ovi......................................................................30 Giới thiệu về Ovi Store.............................................................30 Danh bạ Ovi..............................................................................30 Tập tin Ovi................................................................................31 Camera...............................................................33 Thông tin về camera...............................................................33 Kích hoạt camera.....................................................................33 Chụp ảnh...................................................................................33 Quay video................................................................................39 Cài đặt camera.........................................................................41 Ảnh.....................................................................44 Giới thiệu về Ảnh.....................................................................44 Xem hình ảnh và phim............................................................44 Xem và chỉnh sửa chi tiết tập tin...........................................45 Sắp xếp hình ảnh và video......................................................45 Thanh công cụ hoạt động.......................................................45 Album........................................................................................46 Thẻ............................................................................................46 Trình chiếu...............................................................................47 Chế độ ra tivi............................................................................47 Chỉnh sửa hình ảnh..................................................................48 Biên tập video..........................................................................49 Bộ sưu tập..........................................................50 Giới thiệu về Bộ sưu tập.........................................................50 Giao diện chính........................................................................50 Clip âm thanh...........................................................................50 Các liên kết trực tuyến............................................................50 Diễn thuyết...............................................................................51 Kết nối................................................................52 Mạng LAN không dây ..............................................................52 Trình quản lý kết nối...............................................................53 Bluetooth..................................................................................54 Cáp dữ liệu................................................................................57 Kết nối với máy PC...................................................................58 Đồng bộ....................................................................................58 Trình duyệt.........................................................60 Giới thiệu về Trình duyệt........................................................60 Duyệt web................................................................................60 Thanh công cụ trình duyệt.....................................................61 Duyệt các trang........................................................................61 Các nguồn cấp dữ liệu Web và blog.......................................62 Widget......................................................................................62 Tìm kiếm nội dung..................................................................62 Chỉ mục.....................................................................................63 Xóa bộ nhớ cache....................................................................63 Ngưng kết nối..........................................................................63 Kết nối bảo mật.......................................................................63 Cài đặt web...............................................................................64 Nhạc...................................................................66 Đài FM.......................................................................................66 Âm nhạc Ovi.............................................................................67 Nokia Internet Radio...............................................................67 Nokia Podcasting.....................................................................69 Máy nghe nhạc.........................................................................73 Bộ phát FM................................................................................76 Định vị (GPS).......................................................77 Giới thiệu về GPS......................................................................77 GPS có Hỗ Trợ (A-GPS)..............................................................77 Cầm điện thoại đúng cách......................................................78 Mẹo khi tạo một kết nối GPS..................................................78 Yêu cầu vị trí.............................................................................79 Cột mốc.....................................................................................79 Dữ liệu GPS...............................................................................79 Bản đồ Nokia......................................................82 Tổng quan Bản đồ...................................................................82 Xem địa điểm của bạn và bản đồ...........................................82 Tìm địa điểm............................................................................83 Lái xe đến điểm........................................................................83 Đi bộ đến điểm........................................................................84 Định tuyến................................................................................84 Phím tắt bản đồ.......................................................................85 Giao diện bản đồ......................................................................86 Giao diện điều hướng.............................................................87 Sử dụng la bàn.........................................................................87 Nhận thông tin giao thông và an toàn..................................87 Chia sẻ địa điểm.......................................................................88 Nhận hướng dẫn bằng giọng nói..........................................88 Tải về và cập nhật bản đồ.......................................................89 Lưu các vị trí hoặc tuyến đường............................................89 Xem và sắp xếp các vị trí hoặc tuyến đường........................90 Gửi vị trí cho bạn bè................................................................90 Đồng bộ Mục ưa thích.............................................................90 Xem chi tiết địa điểm..............................................................91 Thay đổi giao diện bản đồ......................................................91 Mạng gia đình....................................................92 Giới thiệu về mạng gia đình...................................................92 Cài đặt cho mạng gia đình......................................................93 Kích hoạt chức năng chia sẻ và xác định nội dung..............93 Xem và chia sẻ các tập tin media...........................................94 Sao chép các tập tin media.....................................................95 Thông tin bảo mật quan trọng..............................................95 Trung Tâm Video Nokia......................................96 Xem và tải về video clip..........................................................96 Cấp dữ liệu video.....................................................................97 Video của tôi............................................................................97 Chuyển video từ máy PC..........................................................98 Cài đặt trung tâm video..........................................................98 Nhắn tin............................................................100 Giao diện chính của menu Nhắn tin....................................100 Soạn và gửi tin nhắn.............................................................100 Hộp tin nhắn đến...................................................................102 Trình đọc tin nhắn.................................................................103 E-mail......................................................................................103 Xem tin nhắn trên thẻ SIM....................................................106 Cài đặt nhắn tin.....................................................................106 Gọi điện ...........................................................111 Cuộc gọi thoại .......................................................................111 Các tùy chọn trong khi gọi....................................................111 Thư thoại................................................................................112 Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi................................................112 Tạo cuộc gọi hội nghị............................................................113 Quay số nhanh một số điện thoại .......................................113 Dịch vụ cuộc gọi chờ.............................................................113 Quay số bằng khẩu lệnh.......................................................114 Thực hiện cuộc gọi hình.......................................................114 Trong khi gọi video...............................................................115 Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi video.....................................116 Chia sẻ video..........................................................................116 Nhật ký...................................................................................119 Cuộc gọi internet..............................................121 Giới thiệu về cuộc gọi internet.............................................121 Kích hoạt cuộc gọi internet..................................................121 Gọi điện qua internet ...........................................................121 Các số liên lạc bị chặn...........................................................122 Quản lý các dịch vụ cuộc gọi internet..................................122 Cài đặt cuộc gọi internet.......................................................122 Viết văn bản.....................................................123 Kiểu nhập văn bản truyền thống.........................................123 Kiểu nhập văn bản tiên đoán...............................................124 Danh bạ (danh bạ điện thoại)..........................125 Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại................................125 Quản lý tên và số điện thoại.................................................125 Các số điện thoại và địa chỉ mặc định.................................125 Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc............................................................................................126 Sao chép số liên lạc...............................................................126 Dịch vụ SIM.............................................................................126 Quản lý các nhóm liên lạc.....................................................127 Cài đặt riêng điện thoại....................................129 Thay đổi giao diện điện thoại..............................................129 Chủ đề âm thanh...................................................................129 Cài đặt chuông.......................................................................130 Âm 3-D....................................................................................130 Sửa đổi chế độ chờ................................................................131 Chỉnh sửa menu chính..........................................................131 Quản lý thời gian..............................................133 Đồng hồ..................................................................................133 Lịch .........................................................................................134 Văn phòng........................................................136 Trình quản lý tập tin.............................................................136 Giời thiệu về Quickoffice.......................................................137 Chuyển đổi tiền tệ.................................................................137 Máy tính..................................................................................138 Zip manager...........................................................................138 Ghi chú ...................................................................................138 Adobe Reader.........................................................................139 Các ứng dụng...................................................140 RealPlayer ..............................................................................140 Trình quản lý ứng dụng........................................................141 Máy ghi âm.............................................................................143 Lời nói.....................................................................................144 Cấp phép.................................................................................144 Cài đặt..............................................................146 Cài đặt chung.........................................................................146 Cài đặt cho máy.....................................................................151 Cài đặt kết nối........................................................................154 Cài đặt ứng dụng...................................................................159 Định cấu hình từ xa...............................................................159 Giải quyết sự cố................................................161 Mẹo xanh..........................................................165 Tiết kiệm năng lượng...........................................................165 Tái chế....................................................................................165 Tiết kiệm giấy........................................................................165 Tìm hiểu thêm.......................................................................165 Thông tin sản phẩm và an toàn.......................165 Từ mục.............................................................174 An toàn Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin. BẬT MÁY AN TOÀN Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm. AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông. NHIỄU SÓNG Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễm nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt thiết bị khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ. CÁC BỘ PHẬN BẰNG KÍNH Vỏ mặt trước của thiết bị được làm bằng kính. Tấm kính này có thể vỡ nếu thiết bị rơi trên nền cứng hoặc bị va đập mạnh. Nếu kính vỡ, không chạm vào các bộ phận bằng kính của thiết bị hay tìm cách tháo kính bị vỡ ra khỏi thiết bị. Hãy ngừng sử dụng thiết bị cho tới khi kính được thay bởi những nhân viên dịch vụ được ủy quyền sửa chữa. SỬ DỤNG

File đính kèm:

  • pdfhuong_dan_su_dung_dien_thoai_nokia_n86_8mp.pdf