Kế hoạch dạy học Công nghệ Lớp 9 - Nghề trồng cây ăn quả

BÀI 1

Tiết

1 - Biết vai trò - vị trí của nghề trồng cây ăn quả trong nền kinh tế & đời sống

- Biết triển vọng của nghề

- Yêu thích nghề trồng cây ăn quả - Hiểu được các đặc điểm và yêu cầu của nghề đối với người làm nghề

 -Trực quan

-Giảng giải

-Vấn đáp, Gợi mở - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm của nghề

- Bảng số liệu trồng cây ăn quả ở địa phương

BÀI 2

Tiết

2,

3 - Biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả

- Có hứng thú học tập về trồng cây - Hiểu được các biện pháp gieo trồng , chăm sóc, thu hoạch , bảo quản, chế biến sản phẩm

 -Trực quan

-Giảng giải

- Gợi mở - Vấn đáp - Tranh ảnh minh hoạ

- Tranh vẽ H.3 SGK

BÀI 3

Tiết

4,

5 - Biết được những yêu cầu kĩ thuật xây dựng vườn ươm cây

- Có hứng thú tìm tòi trong học tập - Hiểu được đặc điểm và yêu cầu kĩ thuật của các phương pháp nhân giống cây ăn quả

 -Trực quan kết hợp thực hành

-Giảng giải

- Gợi mở - Tranh vẽ các phương pháp nhân giống cây ăn quả

- Mẫu vật : Cành chiết, cây ghép sẵn

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 01/07/2022 | Lượt xem: 489 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học Công nghệ Lớp 9 - Nghề trồng cây ăn quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn Công Nghệ 9 Phần I . Nghề Trồng cây ăn quả Bài Dạy Từ tiết đến tiết Kiến thức cơ bản Cần đạt được Kỹ năng cơ bản Cần đạt được Phương pháp Thiết bị - đồ dùng dạy học (1) (2) (8) (9) (10) (11) Bài 1 Tiết 1 - Biết vai trò - vị trí của nghề trồng cây ăn quả trong nền kinh tế & đời sống - Biết triển vọng của nghề - Yêu thích nghề trồng cây ăn quả - Hiểu được các đặc điểm và yêu cầu của nghề đối với người làm nghề -Trực quan -Giảng giải -Vấn đáp, Gợi mở - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm của nghề - Bảng số liệu trồng cây ăn quả ở địa phương Bài 2 Tiết 2, 3 - Biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả - Có hứng thú học tập về trồng cây - Hiểu được các biện pháp gieo trồng , chăm sóc, thu hoạch , bảo quản, chế biến sản phẩm -Trực quan -Giảng giải - Gợi mở - Vấn đáp - Tranh ảnh minh hoạ - Tranh vẽ H.3 SGK Bài 3 Tiết 4, 5 - Biết được những yêu cầu kĩ thuật xây dựng vườn ươm cây - Có hứng thú tìm tòi trong học tập - Hiểu được đặc điểm và yêu cầu kĩ thuật của các phương pháp nhân giống cây ăn quả -Trực quan kết hợp thực hành -Giảng giải - Gợi mở - Tranh vẽ các phương pháp nhân giống cây ăn quả - Mẫu vật : Cành chiết, cây ghép sẵn Bài 4 Tiết 6, 7 - Biết cách giâm cành theo đúng thao tác kĩ thuật - Có ý thức kỉ luật , trật tự, vệ sinh và an toàn lao động - Làm được các thao tác của quy trình giâm cành cây ăn quả -Trực quan thực hành -Làm mẫu - Cành giâm : Chanh, bưởi, rau ngót..... - Dao , Kéo, khay chứa đất, bình tưới nước, - Tranh vẽ quy trình giâm cành Bài 5 Tiết 8, 9 - Biết chiết cành theo đúng quy trình và thao tác kĩ thuật - Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động - Làm được các thao tác kĩ thuật trong quy trình -Trực quan - Thực hành -Làm mẫu - Cành chiết : Bưởi, táo, chanh .... - Dao,kéo, dây buộc, đất bó bầu, mảnh nilon (20x25cm), chậu nhào đất - Tranh vẽ quy trình chiết cành Bài 6 Tiết 10, 11, 12 - Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động - Ghép được cây ăn quả theo kiểu ghép: đoạn cành, mắt nhỏ có gỗ, chữ T theo đúng quy trình kĩ thuật -Trực quan - Thực hành -Làm mẫu - Dao, kéo, dây buộc, túi PE bọc ngoài - Cây làm gốc ghép: Bưởi, chanh, táo ... - Cành lấy mắt ghép - Tranh vẽ các thao tác ghép Bài 7 Tiết 14 - Biết được giá trị của cây ăn quả có múi, đặc điểm thực vật và yc ngoại cảnh của cây - Hứng thú học tập và yêu thích nghề - Hiểu được các biện pháp kĩ thuật khi trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản quả cây -Trực quan -Giảng giải - Gợi mở - Vấn đáp - Tranh vẽ các giống cây điển hình - Tranh vẽ kĩ thuật trồng, chăm sóc cây - Số liệu về cây ăn quả ở địa phương Bài 8 Tiết 15 - Biết được giá trị của quả nhãn, đặc điểm thực vật- YCNC của nhãn Hiểu được các biện pháp kĩ thuật : Trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả nhãn -Trực quan -Giảng giải - Gợi mở - Tranh vẽ các giống nhãn chủ yếu, kĩ thuật trồng và nhân giống - Số liệu về cây nhãn ở địa phương Bài 9 Tiết 16 - Biết được giá trị của cây vải, đặc điểm thực vật và YCNC của vải - Yêu thích nghề trồng cây ăn quả - Hiểu được các biện pháp kĩ thuật : trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả vải -Trực quan -Giảng giải -Đàm thoại - Vấn đáp - Tranh ảnh về các giống vải phổ biến - Tranh về kĩ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống - Số liệu về cây vải ở địa phương Bài 10 Tiết 19 - Biết được giá trị của cây xoài, đặc điểm thực vật và YCNc của xoài - Yêu thích nghề trồng cây ăn quả - Hiểu được các biện pháp kĩ thuật : trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả xoài -Trực quan -Giảng giải -Đàm thoại - Vấn đáp - Tranh ảnh về các giống xoài phổ biến - Tranh về kĩ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống - Số liệu về cây xoài ở địa phương - Mẫu các giống cây xoài Bài 11 Tiết 20 - Biết được giá trị của cây chôm chôm, đặc điểm thực vật và YCNC của chôm chôm - Yêu thích nghề trồng cây ăn quả - Hiểu được các biện pháp kĩ thuật : trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả chôm chôm -Trực quan -Giảng giải -Đàm thoại - Vấn đáp - Tranh ảnh về các giống chôm chôm phổ biến - Tranh về kĩ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống - Số liệu về cây chôm chôm ở nước ta - Mẫu các giống cây chôm chôm Bài 12 Tiết 21, 22, 23 - Nhận biết được 1 số đặc điểm về hình thái của sâu hại cây ở giai đoạn sâu non và trưởng thành - Có ý thức bảo vệ cây trồng, rèn luyện khả năng quan sát - Có ý thức kỉ luật, vệ sinh, an toàn lao động - Nhận biết được triệu chứng của bệnh hại cây ăn quả -Trực quan -Giảng giải -Đàm thoại - Vấn đáp - Kính lúp - Kính hiển vi - Panh (kẹp ) - Thước dây - Tranh vẽ 1 số loại sâu bệnh hại cây chủ yếu - Mẫu các loại sâu bệnh hại cây - Mẫu các bộ phận bị hại Bài 13 Tiết 24, 25, 26 - Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh và an toàn lao động - Trồng được cây ăn quả theo đúng các yêu cầu kĩ thuật - Trực quan - Làm mẫu - Giảng giải - Đàm thoại - Cây giống : Cam, Chanh, Bưởi, Xoài .... - Phân bón hữu cơ, lân - Cuốc, xẻng Bài 14 Tiết 27, 28, 29 - Bón phân thúc cho cây ăn quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật - Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động - Trực quan - Làm mẫu - Giảng giải - Đàm thoại - Cây ăn quả : Cam, Chanh, Bưởi ... - Phân hữu cơ hoại mục - Bình tưới nước - Cuốc, Thuổng, Rổ đựng phân - Phân hoá học Bài 15 Tiết 30, 31 - Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh và an toàn lao động - Làm được xirô quả theo quy trình kĩ thuật - Trực quan - Làm mẫu - Giảng giải - Đàm thoại - Một số loại quả : Mận, Xoài, Vải .... - Đường trắng - Lọ thuỷ tinh sạch - Củng cố, khắc câu kiến thức, kĩ năng đã được học trong chương trình - Củng cố ý thức học tập nghề - Bước đầu có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế -Trực quan -Giảng giải -Đàm thoại - Vấn đáp - Sơ đồ tổng kết - Tranh vẽ nhân giống, trồng, chăm sóc các loại quả đã học - Tiêu bản 1 số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả

File đính kèm:

  • docke_hoach_day_hoc_cong_nghe_lop_9_nghe_trong_cay_an_qua.doc
Giáo án liên quan