Kiểm tra 15’ Môn Vật lý Lớp 10

Câu 1: Một vật có khối lượng 0,05 kg rơi tự do từ độ cao h xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Tính động năng của vật ngay trước khi chạm đẩt trong thời gian 1/10 phút. A. 90 J B. 0,025 J C. 250 J D. 0,9 J

Câu 2: Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? A. Dòng nước lũ đang chảy mạnh

B. Viên đạn đang bay. C. Búa máy đang rơi xuống D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất

Câu 3: Động năng là:

A. công do vật chuyển động sinh ra. B. năng lượng vật có được do vật đang chuyển động.

C. năng lượng vật có được do vật đang đứng yên. D.công do vật thực hiện được.

Câu 4. Một ôtô có khối lượng 2000 kg đang chuyển động với vận tốc 36 km/h. Động năng của ôtô là

A. 20.104J. B. 103J. C. 10.104J. D. 2,6.106J.

 Câu 5. Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với động lượng của ôtô là 15.103kgm/s. Tính vận tốc của ô tô? A.1m/s B. 10m/s C.7, 5m/s D. 75.104m/s

 

doc2 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Lượt xem: 452 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 15’ Môn Vật lý Lớp 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ VÀ TÊN: KiỂM TRA 15’ ĐỀ 1 Khoanh tròn những câu đúng Câu 1: Một vật có khối lượng 0,05 kg rơi tự do từ độ cao h xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Tính động năng của vật ngay trước khi chạm đẩt trong thời gian 1/10 phút. A. 90 J B. 0,025 J C. 250 J D. 0,9 J Câu 2: Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? A. Dòng nước lũ đang chảy mạnh B. Viên đạn đang bay. C. Búa máy đang rơi xuống D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất Câu 3: Động năng là: A. công do vật chuyển động sinh ra. B. năng lượng vật có được do vật đang chuyển động. C. năng lượng vật có được do vật đang đứng yên. D.công do vật thực hiện được. Câu 4. Một ôtô có khối lượng 2000 kg đang chuyển động với vận tốc 36 km/h. Động năng của ôtô là A. 20.104J. B. 103J. C. 10.104J. D. 2,6.106J. Câu 5. Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với động lượng của ôtô là 15.103kgm/s. Tính vận tốc của ô tô? A.1m/s B. 10m/s C.7, 5m/s D. 75.104m/s Câu 6. Động lượng của một vật tăng khi : A. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều. B. Vật chuyển động tròn đều. C. Vật chuyển động thẳng chậm dần đều. D. Vật chuyển động thẳng đều. Câu 7. Một cần cẩu nâng được 800 kg lên cao 5m trong thời gian 40s. Lấy g = 10 m/s2. Công suất của cần cẩu là : A. 1 kW. B. 1,5kW. C. 3kW. D. 0,5 kW. Câu 8. Chọn phát biểu đúng : A. Một hệ có tổng động lượng bằng không thì được bảo toàn. B. Động lượng là một đại lượng luôn bảo toàn. C. Hệ có tổng nội lực bằng không thì động lượng luôn bảo toàn. D. Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn Câu 9. Một người đứng trên bờ kéo một chiếc xuồng bằng một sợi dây hợp với phương chuyển động 1 góc 450 hỏi công của lực kéo xuống là: A. không đổi. B. bằng 0. C. dương. D. âm. Câu 10: Công thức tính công trong trường hợp tổng quát là: A. A = P.s B. A = F.s sin C. A = F.s.cos D. A = P/t HỌ VÀ TÊN: KiỂM TRA 15’ ĐỀ 2 Khoanh tròn những câu đúng Câu 1: Động năng là: A. công do vật chuyển động sinh ra. B. năng lượng vật có được do vật đang chuyển động. C. năng lượng vật có được do vật đang đứng yên. D.công do vật thực hiện được. Câu 2. Một ôtô có khối lượng 2000 kg đang chuyển động với vận tốc 36 km/h. Động năng của ôtô là A. 20.104J. B. 103J. C. 10.104J. D. 2,6.106J. Câu 3. Một cần cẩu nâng được 800 kg lên cao 5m trong thời gian 40s. Lấy g = 10 m/s2. Công suất của cần cẩu là : A. 1,5kW. B. 3kW. C. 0,5 kW. D. 1 kW. Câu 4. Chọn phát biểu đúng : A. Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn. B. Một hệ có tổng động lượng bằng không thì được bảo toàn. C. Động lượng là một đại lượng luôn bảo toàn. D. Hệ có tổng nội lực bằng không thì động lượng luôn bảo toàn. Câu 5. Động lượng của một vật tăng khi :A. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều. B. Vật chuyển động tròn đều. C. Vật chuyển động thẳng chậm dần đều. D. Vật chuyển động thẳng đều Câu 6. Một người đứng trên bờ kéo một chiếc xuồng bằng một sợi dây hợp với phương chuyển động 1 góc 450 hỏi công của lực kéo xuống là: A. không đổi. B. bằng 0. C. dương. D. âm. Câu 7: Công thức tính công trong trường hợp tổng quát là: A. A = P.s B. A = F.s sin C. A = F.s.cos D. A = P/t Câu 8: Một vật có khối lượng 0,05 kg rơi tự do từ độ cao h xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Tính động năng của vật ngay trước khi chạm đẩt trong thời gian 1/10 phút. A. 90 J B. 0,025 J C. 250 J D. 0,9 J Câu 9: Một ôtô có khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động với động lượng của ôtô là 15.103kgm/s. Tính vận tốc của ô tô? A.1m/s B. 10m/s C.125m/s D. 125.104m/s Câu 10: Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? A. Búa máy đang rơi xuống B. Hòn đá đang nằm trên mặt đất C. Dòng nước lũ đang chảy mạnh D. Viên đạn đang bay

File đính kèm:

  • dockiem tra 15 li 10.doc