Kiểm tra học kỳ 2 môn thi: Vật Lý - Đề 683

Câu 1: Hệ thức nào sau đây không phù hợp với định luật Boyle- Mariotte:

Câu 2: Nội năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

 A. Khối lượng và thể tích. B. Nhiệt độ và thể tích.

 C. Khối lượng. D. Khối lượng và nhiệt độ.

Câu 3: Một chất khí được coi là khí lí tưởng khi:

 A. Tương tác giữa các phân tử khí chỉ đáng kể khi chúng va chạm vào nhau.

 B. Áp suất khí không thay đổi.

 C. Các phân tử khí chuyển động thẳng đều.

 D. Các phân tử khí có khối lượng .

Câu 4: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?

 A. J B. J/độ. C.

 D.

 

Câu 5: Ở nhiệt độ 1890C thể tích của một lượng khí là 9 lít. Thể tích lượng khí đó ở 4770C khi áp suất khí không đổi là:

 A. 3,56 lít. B. 5,54 lít.

 C. 22,71 lít. D. 14,61 lít.

Câu 6: Cho một khối sắt ở 00C có thể tích 1000cm3 . Tính thể tích của nó ở 1000C. Biết hệ số nở dài của sắt là .

 A. V = 1000,33 cm3. B. V = 1001,1 cm3.

 C. V = 1003,3 cm3. D. V = 1000,11 cm3.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 664 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ 2 môn thi: Vật Lý - Đề 683, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD & ĐT Bình Dương KIỂM TRA HỌC KỲ 2 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Môn thi: VẬT LÝ – 10KHXH - - - - - - - - - - - - - Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Không kể thời gian phát đề) - - - - - - - - - - - - - - - - - - MÃ ĐỀ THI: 638 Câu 1: Hệ thức nào sau đây không phù hợp với định luật Boyle- Mariotte: A. B. C. D. Câu 2: Nội năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? A. Khối lượng và thể tích. B. Nhiệt độ và thể tích. C. Khối lượng. D. Khối lượng và nhiệt độ. Câu 3: Một chất khí được coi là khí lí tưởng khi: A. Tương tác giữa các phân tử khí chỉ đáng kể khi chúng va chạm vào nhau. B. Áp suất khí không thay đổi. C. Các phân tử khí chuyển động thẳng đều. D. Các phân tử khí có khối lượng . Câu 4: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn? A. J B. J/độ. C. D. Câu 5: Ở nhiệt độ 1890C thể tích của một lượng khí là 9 lít. Thể tích lượng khí đó ở 4770C khi áp suất khí không đổi là: A. 3,56 lít. B. 5,54 lít. C. 22,71 lít. D. 14,61 lít. Câu 6: Cho một khối sắt ở 00C có thể tích 1000cm3 . Tính thể tích của nó ở 1000C. Biết hệ số nở dài của sắt là . A. V = 1000,33 cm3. B. V = 1001,1 cm3. C. V = 1003,3 cm3. D. V = 1000,11 cm3. Câu 7: Lượng hơi nước chưa trong 1m3 không khí ở 300C là 20,6g. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 300C là 30,3 g/m3. Độ ẩm tỉ đối của không khí là: A. 81% B. 60,98%. C. 72%. D. 67,98%. Câu 8: Trong các quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng sau: (1): đẳng áp; (2): đẳng tích: (3) : đẳng nhiệt. Những quá trình nào có thực hiện công? A. (1) ; ( 3). B. (1) ; (2). C. (2) ; (3) D. (1); (2) và ( 3). Câu 9: Một vật được ném thẳng đứng từ độ cao 15m ( so với mặt đất ) với vận tốc 10 m/s. Ở độ cao nào ( so với mặt đất ) thế năng bằng động năng? Lấy g =10 m/s2. A. 10m. B. 5m. C. 7,5m. D. 12,5m. Câu 10: Trạng thái của khối khí xác định được đặc trưng bởi các thông số trạng thái: A. Nhiệt độ, lực, thể tích, khối lượng. B. Nhiệt độ, lực, thể tích. C. Nhiệt độ, áp suất, thể tích; khối lượng. D. Nhiệt độ, áp suất, thể tích. Câu 11: Chất rắn đơn tinh thể có đặc tính là: A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. C. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. Câu 12: Một sợi dây kim loại dài 2,6m và có đường kính 0,8mm. Khi bị kéo bằng một lực 28N thì sợi dây này bị giãn ra thêm 1,2mm. Suất đàn hồi của kim loại làm dây là: A. E = 12,075.109Pa. B. E = 12,075.1011Pa. C. E = 12,075.1012Pa. D. E = 12,075.1010Pa. Câu 13: Vật nào dưới đây chịu biến dạng kéo? A. Dây cáp đang treo một vật. B. Chiếc xà beng đang bẩy một tảng đá. C. Trụ cầu bắt qua sông. D. Móng nhà. Câu 14: Một ống mao dẫn thẳng đứng với bán kính r = 0,2mm nhúng vào trong thủy ngân, thủy ngân hoàn toàn không làm dính ướt thành ống. Tính độ hạ mực thủy ngân trong ống. Biết suất căng bề mặt của thủy ngân là 0,47 N/m. Khối lượng riêng của thủy ngân là 13,6 g/cm3. A. 0,035mm B. 0,07mm. C. 0,07m D. 35mm Câu 15: Người ta thực hiện công 400J để nén khí đựng trong xi lanh. Nếu khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 38J thì nội năng của khí biến thiên một lượng: A. -362J. B. 438J. C. -438 J. D. 362J. Câu 16: Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng? A. Nội năng là nhiệt lượng. B. Nội năng và nhiệt lượng có cùng đơn vị. C. Nội năng của một vật có thể tăng lên hoặc giảm đi. D. Nội năng là một dạng năng lượng. Câu 17: Chọn câu đúng: Biểu thức tính độ co tương đối của thanh rắn. A. B. C. D. Câu 18: Một thanh thép có chiều dài 5m, đường kính tiết diện ngang 2 cm. Biết suất đàn hồi của thép là 2.1011Pa. Hệ số đàn hồi của thanh thép là: A. 125,6.105N. B. 502,4.105N/m. C. 12,56.105N/m D. 125,6.105N/m. Câu 19: Giọt nước bắt đầu rơi từ ống nhỏ giọt có đường kính miệng ống là d = 1,9mm. Biết n giọt nước có khối lượng 1,874g. Suất căng mặt ngoài của nước là 7,85.10-2N/m. Lấy g = 10m/s2.Tìm số giọt nước n : A. n = 10 giọt. B. n = 20 giọt. C. n = 40 giọt. D. n = 30 giọt. Câu 20: Vật nào sau đây không có cấu trúc tinh thể? A. Chiếc cốc làm bằng thủy tinh. B. Hạt muối. C. Viên kim cương. D. Miếng thạch anh. Câu 21: Nguyên nhân cơ bản gây ra áp áp suất của chất khí là: A. Chất khí thường có khối lượng riêng nhỏ. B. Chất khí thường có thể tích lớn. C. Chất khí thường được đựng trong bình kín. D. Các phân tử khí va chạm với nhau và va chạm vào thành bình. Câu 22: Chọn câu đầy đủ nhất: A. Động năng có được do vật chuyển động đều. B. Động năng có được do vật chuyển động có gia tốc. C. Động năng là một dạng năng lượng. D. Động năng là dạng năng lượng có được do vật chuyển động . Câu 23: Trong công thức thì Q > 0 và A > 0 khi nào? A. Vật truyền nhiệt lượng và nhận công. B. Vật truyền nhiệt lượng và thực hiện công. C. Vật nhận nhiệt lượng và nhận công. D. Vật nhận nhiệt lượng và thực hiện công. Câu 24: Người ta cần phải cung cấp một nhiệt lượng Q = 6,8.104J để làm nóng chảy hoàn toàn một cục nước đá có khối lượng m ở 00C. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg. Khối lượng m của cục nước đá là: A. 20g. B. 100g. C. 10g. D. 200g. Câu 25: Một thanh rắn hình trụ tròn có tiết diện S, độ dài ban đầu , làm bằng chất có suất đàn hồi E. Biểu thức xác định hệ số đàn hồi của thanh là: A. B. C. D. . Câu 26: Đại lượng đo bằng khối lượng m ( tính ra gam ) của hơi nước có trong 1m3 không khí gọi là: A. Độ ẩm tương đối. B. Điểm sương. C. Độ ẩm cực đại. D. Độ ẩm tuyệt đối. Câu 27: Chất nào luôn có hình dạng của toàn bình chứa? A. Chất khí. B. Chất lỏng và chất khí. C. Chất lỏng. D. Chất rắn. Câu 28: Trước khi nén, hổn hợp khí trong xi lanh của một động cơ có áp suất 0,8atm, nhiệt độ 500C. Sau khi nén, thể tích giảm đi 5 lần, áp suất 8 atm. Nhiệt độ của khí sau khi nén là : A. 664K. B. 3730C. C. 1500C. D. 6460C. Câu 29: Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào : A. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng. B. Gió. C. Thể tích của chất lỏng. D. Nhiệt độ. Câu 30: Vật có khối lượng m =10 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt dốc cao 10m. Khi tới chân dốc thì vật có vận tốc 10m/s. Giữa vật và mặt dốc có ma sát. Lấy g =10 m/s2. Công của lực ma sát có độ lớn là? A. -500J. B. 500J. C. 1000J. D. 0 J. Câu 31: Biết thể tích của một lượng khí không đổi. Chất khí ở 00C có áp suất 5atm. Ở nhiệt độ 2730C, áp suất của nó là: A. 1atm. B. 273 atm. C. 13 atm. D. 10atm. Câu 32: Nhiệt lượng cần để đun 5kg nước từ 150C đến 1000C trong một cái thùng bằng sắt có khối lượng 1,5 kg là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và của sắt là 460J/kg.K A. 1843650 J. B. 1234648 J C. 2264350 J. D. 976000 J. Câu 33: Ba chất điểm có cùng khối lượng m, cùng chuyển động với vận tốc bằng sẽ có động năng tổng cộng là: A. B. . C. D. Câu 34: Một khối khí lí tưởng ở áp suất 0,5atm có thể tích 10 lít, khí giãn nở đẳng nhiệt để thể tích 15 lít thì áp suất khí là: A. 3atm. B. 0,3atm. C. 0,03atm. D. atm. Câu 35: Chọn phát biểu sai về công: A. Công có tính tương đối. B. Công là đại lượng vô hướng. C. Công là đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi năng lượng. D. Công là đại lượng có hướng. Câu 36: Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là quá trình đẳng áp? A. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ. B. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ. C. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm. D. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng. Câu 37: Một khối khí có áp suất p = 105Pa, thể tích V1 = 10lít được giãn nở đẳng áp sao cho thể tích tăng gấp hai lần. Công do khí thực hiện là: A. A = 105J. B. A = 10.105J C. A = 104J. D. A = 103J. Câu 38: Chiều của lực căng bề mặt có xu hướng: A. Làm tăng diện tích mặt thoáng của chất lỏng. B. Làm giảm diện tích mặt thoáng của chất lỏng. C. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn nằm ngang. D. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn ổn định. Câu 39: Chọn thông tin sai về tính chất của chất vô định hình? A. Có tính dị hướng. B. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định. C. Không có cấu trúc mạng tinh thể. D. Có tính đẳng hướng. Câu 40: Một vật có khối lượng m thả rơi từ độ cao h. Gia tốc rơi rự do là g. Động lượng của vật m khi chạm đất là: A. p = mgh. B. p = 2mgh. C. D. --------------------- HẾT ---------------------

File đính kèm:

  • docLY 10 638 DE HK2 CHUYEN HV BD.doc
Giáo án liên quan