Kiểm tra học kỳ II - Năm học : 2009-2010 môn : Vật lý - lớp : 10 ( nâng cao ) thời gian làm bài : 45 phút

 1/ Trong một ống dòng nằm ngang thì :

 a Áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm luôn thay đổi

 b Áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kỳ luôn bằng nhau

 c Tổng áp suất tĩnh và áp suất động là một hằng số

 d Tổng áp suất tĩnh và áp suất động là một số luôn dương

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 631 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ II - Năm học : 2009-2010 môn : Vật lý - lớp : 10 ( nâng cao ) thời gian làm bài : 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Vạn Tường KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC : 2009-2010 Tổ Vật Lý Môn : Vật lý - Lớp : 10 ( Nâng cao ) Mã đề : 101 Đề thi gồm 2 trang Thời gian làm bài : 45 phút Họ và Tên học sinh :.Lớp : ĐỀ BÀI PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm ) 1/ Trong một ống dòng nằm ngang thì : a Áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm luôn thay đổi b Áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kỳ luôn bằng nhau c Tổng áp suất tĩnh và áp suất động là một hằng số d Tổng áp suất tĩnh và áp suất động là một số luôn dương 2/ Dưới đây là tên đại lượng và công thức tính: 1. Động lượng a . 2. Động năng b. 3. Thế năng trọng trường c. 4. Thế năng đàn hồi d. mgh Tên và công thức tính tương ứng là: a 1-b, 2-c, 3-d, 4-a b 1-b, 2-a, 3-d, 4-c c 1-a, 2-b, 3-c, 4-d d 1- c, 2-d, 3- a, 4-b 3/ Gọi F là lực tác dụng lên vật trong thời gian Δt thì xung của lực tác dung lên vật trong thời gian đó là a F2.Δt b 2.F.Δt c F.Δt2 d F.Δt 4/ Nguyên nhân cơ bản nào sau đây gây ra áp suất chất khí? a Do chất khí thường có khối lượng riêng nhỏ. b Do trong khi chuyển động, các phân tử khí va chạm với nhau và va chạm vào thành bình. c Do chất khí có thể tích lớn. d Do chất khí thường được đựng trong bình kín. 5/ Chọn câu ĐÚNG trong các câu sau: a Khoảng cách từ giá của lực đến trục quay càng lớn thì tác dụng làm quay của lực đó càng giảm. b Đối với ngẫu lực ta không tìm được một lực duy nhất có tác dụng như hai lực này. c Cánh tay đòn của ngẫu lực là khoảng cách từ giá của lực đến trục quay. d Momen của ngẫu lực được đo bằng tích giữa độ lớn của lực và khoảng cách từ giá của lực đến trục quay. 6/ Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của a lực ma sát tác dụng lên vật đó. b ngoại lực tác động lên vật đó. c lực phát động tác dụng lên vật đó. d trọng lực tác dụng lên vật đó 7/ Vật rắn cân bằng chịu tác dụng của 2 lực thì hai lực đó sẽ : a có giá vuông góc nhau và cùng độ lớn b cùng giá , cùng chiều , cùng độ lớn c cùng giá , ngược chiều , cùng độ lớn d được biểu diễn bằng 2 vectơ giống hệt nhau 8/ Điều nào sau đây là ĐÚNG khi nói về cách phân tích một lực thành hai lực song song ? a Có vô số cách phân tích một lực thành hai lực song song sao cho thoả điều kiện sau đây : và F = F1 + F2 b Việc phân tích một lực thành hai lực song song phải tuân theo qui tắc hình bình hành. c Chỉ có duy nhất một cách phân tích một lực thành hai lực song song. d Chỉ có thể phân tích một lực thành hai lực song song nếu lực ấy có điểm đặt tại trọng tâm của vật mà nó tác dụng 9/ Trường hợp nào sau đây KHÔNG liên quan đến định luật Becnuli ? a Hoạt động của bình xịt nước hoa b Lực nâng cánh máy bay khi nó chuyển động c Lực đẩy tên lửa khi nó rời bệ phóng d Bộ chế hoà khí dùng trong động cơ đốt trong 10/ Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng khi nói về chất khí a Chất khí có mật độ phân tư thưa nên dễ nén b Chất khí luôn tràn ra chiếm đầy bình chứa c Chất khí không có hình dạng xác định d Lực tương tác giữa các hạt rất yếu nên chúng đứng yên 11/ Với là góc hợp bởi hướng của lực và hướng dịch chuyển của điểm đặt lực, công của lực là công cản nếu: a b c d 12/ Trong chuyển động của hành tinh , véctơ bán kính nối từ Mặt trời đến hành tinh quét những diện tích a bằng nhau trong những khoảng thời gian khác nhau b nhỏ nhất trong những khoảng thời gian bằng nhau c tăng dần trong những khoảng thời gian bằng nhau d bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm ) Câu 1 : ( 2 điểm ) Phát biểu định luật Bécnuli . Cho ví dụ ứng dụng định luật Bécnuli trong đời sống . C A B Câu 2 : ( 2 điểm ) Một vật trượt từ điểm A trên mặt phẳng nghiêng xuống mặt phẳng ngang như hình vẽ . Ở A vật có vận tốc 1,5m/s , chuyển động trên mặt phẳng ngang BC được 4,05m thì dừng . Bỏ qua ma sát trên AB , hệ số ma sát trên BC là 0,25 . Tính vận tốc tại B và độ cao của A so với mặt phẳng ngang . Lấy g=10m/s2. p T(0K) 4 O 3 2 1 Câu 2 : ( 3 điểm ) Một mol khí lý tưởng thực hiện chu trình 1-2-3-4 cho trên đồ thị .Biết p1=1atm , T1=300oK , T2=600oK , T3=1200oK Xác định các thông số còn lại ở mỗi trạng thái . Vẽ lại đồ thị trong hệ trục OVT ........................................................................HẾT.

File đính kèm:

  • docLy 10_Thi KH II Truong Van Tuong.doc
Giáo án liên quan