Lớp 8a kiểm tra một tiết. bài số 2

Câu 1 Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào dấu trong đoạn câu sau;( 1 đ)

 Phản ứng hoá học là biến đổi .thành Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là , cịn . .mới sinh ra l .

Câu 2.(1 đ): Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu trả lời sau:

1 Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào dâu ta có thể dự đoán có phản ứng hoá học xảy ra.

A. Nhiệt độ phản ứng. B. Tốc độ phản ứng.

C. Có chất mới tạo thành D. Cả A,B,C

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lớp 8a kiểm tra một tiết. bài số 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ……………………………………………………………………….Lớp 8A Kiểm tra một tiết. Bài số 2 Lời nhận xét Điểm Phần trắc nghiệm: ( 3 đ) Câu 1 Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào dấu …………trong đoạn câu sau;( 1 đ) Phản ứng hố học là …………………biến đổi …………….thành ………………Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là ………………, cịn ..…….mới sinh ra là …………………. Câu 2.(1 đ): Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu trả lời sau: 1 Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào dâu ta có thể dự đoán có phản ứng hoá học xảy ra. A. Nhiệt độ phản ứng. B. Tốc độ phản ứng. C. Có chất mới tạo thành D. Cả A,B,C 2. Nếu nung m1 tấn Canxicacbonat phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m2 tấn khí cacbon đioxit và m3 tấn canxioxit .Nhận định đúng khi so sánh m1 với m3 là: a. m1m3 c. m1 = m3 d. m1+ m2 = m3 C©u 3 (1®) GhÐp c¸c thÝ nghiƯm cđa cét A víi c¸c hiƯn t­ỵng cđa cét B sao cho phï hỵp ThÝ nghiƯm A HiƯn t­ỵng B Tr¶ lêi 1/-Đun nóng kali pemanganat. Sau đó đưa tàn đóm còn đỏ vào ống nghiệm a. Tạo thành chất rắn màu đen, có hơi nước bám ở thành ống nghiệm. 1- 2/Đun nóng đường kinh trong ống nghiệm. b. Tạo thành chất rắn màu đen 2- 3/Đốt hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh c. Cháy bùng lên. 3- 4/Dùng ống thổi hơi thở vào ống nghiệm đựng nước vôi trong. d. Cháy nóng đỏ có chất rắn màu đen tạo thành trong ống nghiệm. 4- e. Có vẩn đục trắng xuất hiện Phần tự luận: ( 7 đ) Câu 4: (2 đ) Hãy lập PTHH hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau; NaOH + MgCl2 ---> NaCl + Mg(OH)2 Fe + Cl2 ---> FeCl3 ? + O2 ---> P2O5 R + HCl ---> RCln + H2 Câu 5: ( 2 đ) Đốt cháy m gam kim loại nhơm trong khơng khí cần tiêu tốn 9,6g oxi người ta thu được 20,4 gam nhơm oxit. Viết phương trình chữ của phản ứng trên. b. Tính m gam kim loại đã dùng. Câu 6: ( 3 đ) Cho sơ đổ phản ứng sau: AlxOy + H2SO4 ---> Alx(SO4)y + H2O Hãy tìm giá trị của x, y và hoàn chỉnh sơ đồ phản ứng trên thành phương trình hoá học. Hãy cho biết tỉ lệ số phân tử của 2 cặp chất trong phương trình hoá học trên. ĐỀ KIỂM TRA 45’ HOÁ 8 bài số 2 I-MỤC TIÊU: - Đánh giá sự hiểu, biết, vận dụng của học sinh sau khi học chương 2: II-Ma trận: Các chủ đề chính Các mức độ nhận thức Tổng (100%) Nhận biết(25%) Thông hiểu(35%) Vận dụng(40%) TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Phản ứng hoá học, 1 1 2.1 0.5 1,5 1,5 Định luật bảo toàn khối lượng 2.2 0,5 5 2 1,5 2,5 Thí nghiệm thực hành 3 1 1 1 Lập PTHH Tính hoá trị 4a,b 1 4c,d 1 6 2 2 4 Tỉ lệ các chất trong phương trình 6 1 1 1 Tổng cộng 2 4 0.5 0,5 1 1,5 1.5 2 2 4 7 10

File đính kèm:

  • dockt hoa 8 tiet 25 matran.doc
Giáo án liên quan