Ngữ pháp Tiếng Anh - Mạo từ

1 Định nghĩa: Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định.

Chúng ta dùng "the" khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó. Ngược lại, khi dùng mạo từ bất định a, an; người nói đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa xác định được:

Mạo từ trong tiếng Anh chỉ gồm ba từ và được phân chia như sau:

Mạo từ xác định (Denfinite article): the

Maọ từ bất định (Indefinite article): a, an

Maọ từ Zero (Zero article): thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) và danh từ đếm được ở dạng số nhiều: coffee, tea; people, clothes

Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa - chỉ đơn vị (cái, con chiếc).

 

docx35 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 12/07/2022 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh - Mạo từ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẠO TỪ (Articles) 1 Định nghĩa: Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng "the" khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó. Ngược lại, khi dùng mạo từ bất định a, an; người nói đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa xác định được: Mạo từ trong tiếng Anh chỉ gồm ba từ và được phân chia như sau: Mạo từ xác định (Denfinite article): the Maọ từ bất định (Indefinite article): a, an Maọ từ Zero (Zero article): thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) và danh từ đếm được ở dạng số nhiều: coffee, tea; people, clothes Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa - chỉ đơn vị (cái, con chiếc). 2. Mạo từ bất định (Indefinite articles) - a, an - Dùng trước danh từ đếm được (số ít) - khi danh từ đó chưa được xác định (bất định). "an" dung cho danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (nhưng phụ thuộc vào cách phát âm). Ví dụ: a book, a table an apple, an orange - Đặc biệt một số từ "h" được đọc như nguyên âm. Ví dụ: an hour, an honest man 3. Mạo từ xác định (Definite article) 3.1 Cách đọc: "the" được đọc là [di] khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) và đọc là (dơ) khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm (trừ các nguyên âm): The egg the chair The umbrellae the book The được đọc là [dơ] khi đứng trước danh từ có cách viết bắt đầu bằng nguyên âm nhưng có cách đọc bằng một phụ âm + nguyên âm: /ju:/ và /w^n/ như: The United Stated The Europeans The one-eyed man is the King of the blind. The university The được đọc là [di] khi đứng trước danh từ có h không đọc: The [di] hour (giờ) The [di] honestman The được đọc là [di: ] khi người nói muốn nhấn mạnh hoặc khi ngập ngừng trước các danh từ bắt đầu ngay cả bằng phụ âm: Ví dụ: I have forgotten the [di:], er, er the [di:], er, check. (tôi đã bỏ quên cái, à, à..., cái ngân phiếu rồi) 3.2 Một số nguyên tắc chung: a/ The được dùng trước danh từ chỉ người , vật đã được xác định : Mạo từ xác định "the" được dùng trước danh từ để diễn tả một ( hoặc nhiều) người , vật, sự vật nào đó đã được xác định rồi, nghĩa là cả người nói và người nghe đều biết đối tượng được đề cập tới. Khi nói ' Mother is in the garden' (Mẹ đang ở trong vườn), cả người nói lẫn người nghe đều biết khu vườn đang được đề cập tới là vườn nào, ở đâu. Chúng ta xem những ví dụ khác: The Vietnamese often drink tea. ( Người Việt Nam thường uống trà nói chung) We like the teas of Thai Nguyen. ( Chúng tôi thích các loại trà của Thái Nguyên) (dùng the vì đang nói đến trà của Thái Nguyên) I often have dinner early. (bưã tối nói chung) The dinner We had at that retaurant was awful. (Bữa ăn tối chúng tôi đã ăn ở nhà hàng đó thật tồi tệ) Butter is made from cream. (Bơ được làm từ kem) - bơ nói chung He likes the butter of France . ( Anh ta thích bơ của Pháp) - butter được xác định bởi từ France (N ư ớc ph áp Pass me a pencil, please. (Làm ơn chuyển cho tôi 1 cây bút chì) - cây nào cũng được. b/ The dùng trước danh từ chỉ nghĩa chỉ chủng loại: The có thể dùng theo nghĩa biểu chủng (generic meaning), nghĩa là dùng để chỉ một loài: I hate the television. ( Tôi ghét chiếc tivi) The whale is a mammal, not a fish. (cá voi là động vật có vú, không phải là cá nói chung) Ở đây, the television, the whale không chỉ một cái điện thoại hoặc một con cá voi cụ thể nào mà chỉ chung cho tất cả máy điện thoại , tất cả cá voi trên trái đát này. 3.3 Những trường hợp đặc biệt: a/ Các từ ngữ thông dụng sau đây không dùng the : Go to church: đi lễ ở Nhà thờ go to the church: đến nhà thờ (ví dụ: để gặp Linh mục) Go to market: đi chợ go to the market: đi đến chợ (ví dụ: để khảo sát giá cả thị trường) Go to school : đi học go to the school : đến trường (ví dụ: để gặp Ngài hiệu trưởng) Go to bed : đi ngủ go the bed : bước đến giường (ví dụ: để lấy quyển sách) Go to prison : ở tù go to the prison : đến nhà tù (ví dụ: để thăm tội phạm) Sau đây là một số ví dụ tham khảo: We go to church on Sundays (chúng tôi đi xem lễ vào chủ nhật) We go to the church to see her (chúng tôi đến nhà thờ để gặp cô ta) We often go to school early. (chúng tôi thường đi học sớm) My father often goes to the school to speak to our teachers. (Bố tôi thường đến trường để nói chuyện với các thầy cô giáo của chúng tôi) Jack went to bed early. (Jack đã đi ngủ sớm) Jack went to the bed to get the book. (Jack đi đến giường lấy cuốn sách) Trong khi, các từ dưới đây luôn đi với "the" : cathedral (Nhà thờ lớn) office (văn phòng) cinema (rạp chiếu bóng) theatre ( rạp hát) Chú ý: Tên của lục địa, quốc gia, tiểu bang, tỉnh , thành phố, đường phố, mũi đất, hòn đảo, bán đảo , quần đảo , vịnh , hồ, ngọn núi không dùng mạo từ "the": b/ Các trường hợp dùgn mạo từ the 1/ use of the definite article: The + noun( noun is defined) Ví dụ: I want a boy and a cook the boy must be able to speak A dog and a cat were traveling together, the cat looked black while the dog 2/ A unique thing exists (Một người, vật duy nhất tồn tại) Ví dụ: The earth goes around the sun. The sun rises in the East. 3/ Khi một vật dùng tượng trưng cho cả loài Ví dụ: The horse is a noble animal The dog is a faithful animal 4/ So sánh cực cấp Ví dụ: She is the most beautiful girl in this class Paris is the biggest city in France 5/ Trước 1 tính từ được dung làm danh từ để chỉ 1 lớp người và thường có nghĩa số nhiều Ví dụ: The one-eyed man is the King of the blind. The poor depend upon the rich. 6/ Dùng trong thành ngữ: BY THE (theo từng) Ví dụ: Beer is sold by the bottle. Eggs are sold by the dozen. 7/ Trước danh từ riêng (proper noun) số nhiều để chỉ vợ chồng hay cả họ ( cả gia đình) Ví dụ: The Smiths always go fishing in the country on Sundays. Do you know the Browns? 8/ Trước tên: rặng nú, song, quần đảo, vịnh, biển, đại dương , tên sách và báo chí, và tên các chiếc tàu. Ví dụ: The Thai Binh river; the Philippines , the Times ... 9/ Trước danh từ về dân tộc tôn phái để chỉ toàn thể Ví dụ: The Chinese, the Americans and the French were at war with the Germans The Catholics and the protestants believe in Christ The Swiss; Dutch; the Abrabs 10/ Both, all, both, half, double + The + Noun Notes: All men must die (everyone) All the men in this town are very lazy 11/ Use "the" for Musical Instruments The guitar (I could play the guitar when I was 6.), The piano, The violin 12/ Khi sau danh từ đó có of The history of England is interesting. trong khi các môn học không có "the" I learn English; He learns history at school. TÍNH TỪ (Adjectives) 1. Định nghĩa: Tính từ là từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó đại diện 2. Phân loại tính từ: Tính từ có thể được phân loại theo vị trí hoặc chức năng: 2.1 Tính từ phân loại theo vị trí: a. Tính từ đứng trước danh từ a good pupil (một học sinh giỏi) a strong man (một cậu bé khỏe mạnh) Hầu hết tính từ trong tiếng Anh khi được dùng để tính chất cho danh từ đều đứng trước danh từ, ngược lại trong tiếng Việt tính từ đứng sau danh từ mà nó phẩm định Thông thường, những tính từ đứng trước danh từ cũng có thể đứng một mình, không có danh từ theo sau như nice, good, bad, long, short, hot, happy, beautiful....Tuy nhiên , một số ít tính từ lại chỉ đứng một mình trước danh từ, như former, latter, main ... b. Tính từ đứng một mình , không cần bất kì danh từ nào đứng sau nó: Ví dụ: The boy is afraid. The woman is asleep. The girl is well. She soldier looks ill. Các tính từ như trên luôn luôn đứng một mình, do đó chúng ta không thể nói: an afraid boy an asleep woman a well woman an ill soldier Nếu muốn diễn đạt các ý trên, chúng ta phải nói: A frightened woman A sleeping boy A healthy woman A sick soldier những tính từ đứng một mình sau động từ như trên là những tính từ bắt đầu bằng a- và một số các tính từ khác như: aware; afraid;alive;awake; alone; ashamed; unable; exempt; content Ví dụ: The hound seems afraid. Is the girl awake or asleep? 2.2 Tính từ được phân loại theo công dụng Tính từ được phân thành các nhóm sau đây: a. Tính từ chỉ sự miêu tả: nice, green, blue, big, good... a large room a charming woman a new plane a white pen Tính từ chỉ sự miêu tả chiếm phần lớn số lượng tính từ trong tiếng Anh. Chúng có thể phân làm hai tiểu nhóm: * Tính từ chỉ mức độ: là những tính từ có thể diễn tả tính chất hoặc đặc tính ở những mức độ (lớn , nhỏ..) khác nhau. Những tính từ này có thể dùng ở dạng so sánh hoặc có thể phẩm định bởi các phó từ chỉ mức độ như very, rather, so... small smaller smallest beautiful more beautiful the most beautiful very old so hot extremely good b. Tính từ chỉ số đếm: bao gồm tính từ chỉ số đếm (cardianls) như one, two, three... và những tính từ chỉ số thứ tự (ordinals) như first, second, third,.. c. Đối với các từ chỉ thị: thís, that, these,those; sở hữu (possesives) như my, his, their và bất định (indefinites) như some, many, 3. Vị trí của tính từ: Tính từ được chia theo các vị trí như sau: a. Trước danh từ: a small house an old woman khi có nhiều tính từ đứng trước danh từ, vị trí của chúng như sau: b. Sau động từ: ( be và các động từ như seem, look, feel..) She is tired. Jack is hungry. John is very tall. c. Sau danh từ: Tính từ có thể đi sau danh từ nó phẩm định trong các trường hợp sau đây: * Khi tính từ được dùng để phẩm chất/tính chất các đại từ bất định: There is nothing interesting. [nothing là đại từ bất định] I'll tell you something new. [something là đại từ bất định] * Khi hai hay nhiều tính từ được nối với nhau bằng "and" hoặc "but", ý tưởng diễn tả bởi tính từ được nhấn mạnh: The writer is both clever and wise. The old man, poor but proud, refused my offer. * Khi tính từ được dùng trong các cụm từ diễn tả sự đo lường: The road is 5 kms long A building is ten storeys high * Khi tính từ ở dạng so sánh: They have a house bigger than yours The boys easiest to teach were in the classroom * Khi các quá khứ phân từ là thành phần của mệnh đề được rút gọn: The glass broken yesterday was very expensive * Một số quá khứ phân (P2) từ như: involved, mentioned, indicated: The court asked the people involved Look at the notes mentioned/indicated hereafter 4. Tính từ được dùng như danh từ. Một số tính từ được dùng như danh từ để chỉ một tập hợp người hoặc một khái niệm thường có "the" di trước. the poor, the blind, the rich, the deaf, the sick, the handicapped, the good, the old; ... Ví dụ : The rich do not know how the poor live. (the rich= rich people, the blind = blind people) 5. Sự hành thành Tính từ kép/ghép. a. Định nghĩa: Tính từ kép là sự kết hợp của hai hoặc nhiều từ lại với nhau và được dùng như một tính từ duy nhất. b. Cách viết: Khi các từ được kết hợp với nhau để tạo thành tính từ kép, chúng có thể được viết: * thành một từ duy nhất: life + long = lifelong car + sick = carsick * thành hai từ có dấu nối (-) ở giữa world + famous = world-famous Cách viết tính từ kép được phân loại như trên chỉ có tính tương đối. Một tính từ kép có thể được một số người bản ngữ viết có dấu gạch nối (-) trong lúc một số người viết liền nhau hoặc chúng có thể thay đổi cáh viết theo thời gian c. Cấu tạo: Tính từ kép được tạo thành bởi: v Danh từ + tính từ: snow-white (đỏ như máu) carsick (nhớ nhà) world-wide (khắp thế giới) noteworthy (đánh chú ý) v Danh từ + phân từ handmade (làm bằng tay) hearbroken (đau lòng) homegorwn (nhà trồng) heart-warming (vui vẻ) v Phó từ + phân từ never-defeated (không bị đánh bại) outspoken (thẳng thắn) well-built (tráng kiện) everlasting (vĩnh cửu) v Tính từ + tính từ blue-black (xanh đen) white-hot (cực nóng) dark-brown (nâu đậm) worldly-wise (từng trải) d. Tính từ kép bằng dấu gạch ngang (hyphenated adjectives) Ví dụ: A four-year-old girl = The girl is four years old. A ten-storey building = The building has ten storeys. A never-to-be-forgetten memory = The memory will be never forgotten. SO SÁNH (Comparisons) 1. So sánh ngang/bằng nhau. Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm "as" vào trước và sau tính từ: AS + adj/adv +AS Ví dụ: John is as tall as his father. This box is as heavy as that one 2. So sánh hơn/kém. Hình thức so sánh bậc hơn được thành lập bằng cách thêm -er than vào sau tính từ (đơn âm tiết) hoặc thêm more +(tính từ từ hai âm tiết trở lên) + than Ví dụ You are teller than I am John is tronger than his brother The first problem is more difficul than the second 3. So sánh cực cấp. a. Hình thức so sánh bậc nhất được thành lập bằng cách thêm đuôi -est vào sau tính từ (đơn âm tiết) hoặc thêm -most vào trước tính từ (tính từ từ hai âm tiết trở lên). John is the tallest in the class That was the happiest day of my life. Maria is the most beautiful in my class Để chỉ so sánh kém nhất, chúng ta có thể dùng The leats để chỉ mức độ kém nhất : That film is the least interesting of all. Tính từ gốc so sánh bậc hơn so sánh bậc nhất Hot hotter hottest Small smaller smallest Tall taller tallest Chú ý: · Nếu tính từ tận cùng bằng e, chúng ta chỉ thêm -r hoặc -st mà thôi: Nice nicer nicest Large larger largest ·Nếu tính từ gốc tận cùng bằng phụ âm +y, chúng ta đổi y thành i trước khi thêm -er hoặc -est: Happy happier happiest Easy easier easiest Nhưng nếu tính từ tận cùng bằng nguyên âm + y, y vẫn được giữ nguyên: Gay gayer gayest Gray grayer grayest ·Nếu tính từ gốc chỉ có một vần và tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm , chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ẻ hoặc -est Hot hotter hottest Big bigger biggest b. Thêm more hoặc most vào các tính từ hai vần còn lại và các tính từ có từ ba vần trở lên : Attracttive more attractive the most actractive Beautiful more beautiful the most beautiful 4. Tính từ có hình thức so sánh đặc biệt. Tính từ gốc so sánh hơn kém so sánh cực cấp Good better best Well Old older, elder older/oldest Bad worse worst Much Many more most Little less least Far farther/further farthest/furthest · Father dùng để chỉ khoảng cách (hình tượng): Hue city is father from Hanoi than Vinh city is. · Futher, ngoài việc dùng để chỉ khoảng cách, còn có nghĩa thêm nữa (trừu tượng): I'll give you further details. I would like to further study. Please research it further. 5. Một số tính từ không dùng để so sánh: a. Không phải lúc nào tính từ/trạng cũng được dùng để so sánh - đó là những tính từ chỉ tính chất duy nhất/ đơn nhất, chỉkích thước hình học (mang tính quy tắc). Ví dụ: only; unique; square; round; perfect; extreme; just ... TRẠNG TỪ (PHÓ TỪ) (Adverbs) 1. Định nghĩa: Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ. 2. Phân loại trạng từ. Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu. Tuỳ theo ý nghĩa chúng diễn tả, trạng từ có thể được phân loại thành: 2.1. Trạng từ chỉ cách thức (manner): Diễn tả cách thức một hành động được thực hiện ra sao? (một cách nhanh chóng, chậm chạp, hay lười biếng ...) Chúng có thể để trả lời các câu hỏi với How? Ví dụ: He runs fast She dances badly I can sing very well Chú ý: Vị trí của trạng từ chỉ cách thức thường đứng sau động từ hoặc đứng sau tân ngữ (nếu như có tân ngữ). Ví dụ: She speaks well English. [không đúng] She speaks English well. [đúng] I can play well the guitar. [không đúng] I can play the guitar well. [đúng] 2.2. Trạng từ chỉ thời gian (Time): Diễn tả thời gian hành động được thực hiện (sáng nay, hôm nay, hôm qua, tuần trước ...). Chúng có thể được dùng để trả lời với câu hỏi WHEN? When do you want to do it? (Khi nào?) Các trạng từ chỉ thời gian thường được đặt ở cuối câu (vị trí thông thường) hoặc vị trí đầu câu (vị trí nhấn mạnh) I want to do the exercise now! She came yesterday. Last Monday, we took the final exams. 2.3. Trạng từ chỉ tần suất (Frequency): Diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động (thỉng thoảng, thường thường, luôn luôn, ít khi ..). Chúng được dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN? - How often do you visit your grandmother? (có thường .....?) và được đặt sau động từ "to be" hoặc trước động t từ chính: Ví dụ: John is always on time He seldon works hard. 2.4. Trạng từ chỉ nơi chốn (Place): Diễn tả hành động diễn tả nơi nào , ở đâu hoặc gần xa thế nào. Chúng dùng để trả lời cho câu hỏi WHERE? Các trạng từ nơi chốn thông dụng là here, there ,out, away, everywhere, somewhere... Ví dụ: I am standing here/ She went out. 2.5. Trạng từ chỉ mức độ (Grade): Diễn tả mức độ (khá, nhiều, ít, quá..) của một tính chất hoặc đặc tính; chúng đi trước tính từ hoặc trạng từ mà chúng bổ nghĩa: Ví dụ: This food is very bad. She speaks English too quickly for me to follow. She can dance very beautifully. 2.6. Trạng từ chỉ số lượng (Quantity): Diễn tả số lượng (ít hoặc nhiều, một, hai ... lần...) Ví dụ: My children study rather little The champion has won the prize twice. 2.7. Trạng từ nghi vấn (Questions): là những trạng từ đứng đầu câu dùng để hỏi, gồm: When, where, why, how: Ví dụ: When are you going to take it? Why didn't you go to school yesterday? 2.8. Trạng từ liên hệ (Relation): là những trạng từ dùng để nối hai mệnh đề với nhau. Chúng có thể diễn tả địa điểm (where), thời gian (when) hoặc lí do (why): Ví dụ: I remember the day when I met her on the beach. This is the room where I was born. 3. Trạng từ và tính từ có chung cách viết/đọc. Nhiều tính từ và trạng từ trong tiếng Anh có chữ viết tương tự - tức là tính từ cũng là trạng từ và ngược lại, tuy nhiên chúng ta phải dựa vào cấu trúc và vị trí của chúng để xác định xem đâu là tính từ và đâu là trạng từ. Ví dụ: A hard worker works very hard. A late student arrived late. Chú ý: Mộ số tính và trạng từ có cách viết và đọc giống nhau: Adjectives Adverbs fast fast only only late late pretty pretty right right short short sound sound hard hard fair fair even even cheap cheap early early much much little little 4. Cách hình thành trạng từ. Tính từ + -ly : Phần lớn trạng từ chỉ thể cách có thể cách có thể được thành lập bằng cách thêm -ly vào tính từ: Quick quickly Kind kindly Bad badly Easy easily 5. Vị trí của trạng từ. Trạng từ bổ nghĩa cho từ loại nào thì phải đứng gần từ loại ấy. Quy tắc này thường được gọi là Quy tắc "cận kề". Ví dụ: She often says she visits her grandmother. (Often bổ nghĩa cho "says") She sayss he often visits her grandmother. (Often bổ nghĩa cho "visits") Trạng từ chỉ thời gian trong tình huống bình thường nên đặt nó ở cuối câu (như vậy rất khác với tiếng Việt Nam ). Ví dụ: We visited our grandmother yesterday. I took the exams last week. Trạng từ không được đặt/dùng giữa Động từ và Tân ngữ: Ví dụ: He speaks English slowly. He speaks English very fluently. Một khi có nhiều trạng từ trong một câu, vị trí của trạng từ nằm ở cuối câu sẽ có thứ tự ưu tiên như sau: [ Nơi chốn - Cách thức - Tần suất - Thời gian] Chủ ngữ /động từ Nơi chốn /địa điểm Cách thức Tần suất Thời gian I went to Bankok by plane yesterday I walked to the library everyday last month He flew to London by jet plane once a week last year Những trạng từ chỉ phẩm chất cho cả một câu như Luckily, Fortunately, Eventually, Certainly hoặc Surely ... thường được đặt ở đầu mỗi câu. Ví dụ: Certainly, they will be here thislatr afternoon. Luckily, she didn't live where the war broke out in 1914-1918. 6. Hình thức so sánh của trạng từ Các hình thức so sánh của trạng từ cũng được tuân theo giống như các nguyên tắc của tính từ. Ví dụ: He ran as fast as his close friend. I've been waiting for her longer than you Cũng như tính từ, Trạng từ cũng có hình thức so sánh kép: Ví dụ: We are going more and more slowly. He is working harder and harder. Chú ý: Trong so sánh Hơn-Kém và so sánh Cực cấp, khác với tính từ, trạng từ kết thúc bằng đuôi - ly (ending by - ly) sẽ được so sánh như tính từ đa (hai trở lên) tiết. Quickly more quickly most quickly Beautiful more beautifully most beatifully CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP LỜI NÓI TRỰC VÀ GIÁN TIẾP (Dicrect and Indirect Speeches) 1. Giới thiệu: Trong lời nói trực tiếp, chúng ta ghi lại chính xác những từ, ngữ của người nói dùng. Lời nói trực tiếp thường được thể hiện bởi: các dấu ngoặc kép " " - tức là lời nói đó được đặt trong dấu ngoặc. Ví dụ: 1- He said, “I learn English”. 2- "I love you," she said. 2. Những thay đổi trong lời nói Trực và Gián tiếp: 2.1 Đổi thì của câu: Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ (các thì xuống cấp): Thì trong Lời nói trực tiếp Thì trong Lời nói gián tiếp - Hiện tại đơn - Hiện tại tiếp diễn - Hiện tại hoàn thành - Hiện tại hoàn thành TD - Quá khứ đơn - Quá khứ hoàn thành - Tương lai đơn - Tương lai TD - Is/am/are going to do - Can/may/must do - Quá khứ đơn - Quá khứ tiếp diễn - Quá khứ hoàn thành - Quá khứ hoàn thành TD - Quá khứ hoàn thành - Quá khứ hoàn thành (không đổi) - Tương lai trong quá khứ - Tương lai TD trong quá khứ - Was/were going to do - Could/might/had to do Hãy xem những ví dụ sau đây: He does He is doing He has done He has been doing He did He was doing He had done He will do He will be doing He will have done He may do He may be doing He can do He can have done He must do/have to do He did He was doing He has done He had been doing He had done He had been doing He had done He would do He would be doing He would have done He might do He might be doing He could do He could have done He had to do 2.2 Các thay đổi khác: a. Thay đổi Đại từ Các đại từ nhân xưng và đại sở hữu khi chuyển từ lời nóitr ực tiếp sang lời nói gián tiếp thay đổi như bảng sau: ĐẠI TỪ CHỨC NĂNG TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP Đại từ nhân xưng Chủ ngữ I he, she we they you they Tân ngữ me him, her us them you them Đại từ sở hữu Phẩm định my his, her our their your their Định danh mine his, her ours theirs yours theirs Ngoài quy tắc chung về các thay đổi ở đại từ được nêu trên đây, người học cần chú ý đến các thay đổi khác liên quan đến vị trí tương đối của người đóng vai trò thuật lại trong các ví dụ sau đây: Ví dụ: Jane, "Tom, you should listen to me." + Jane tự thuật lại lời của mình: I told Tom that he should listen to me. + Người khác thuật lại lời nói của Jane Jane told Tom that he should listen to her + Người khác thuật lại cho Tom nghe: Jane told you that he should listen to her. + Tom thuật lại lời nói của Jane Jane told me that I should listen to her. b. Các thay đổi ở trạng từ không gian và thời gian: Trực tiếp Gián tiếp This That These Here Now Today Ago Tomorrow The day after tomorrow Yesterday The day before yesterday Next week Last week Last year That That Those There Then That day Before The next day / the following day In two day’s time / two days after The day before / the previous day Two day before The following week The previous week / the week before The previous year / the year before Ví dụ: Trực tiếp: "I saw the school-boy here in this room today." Gián tiếp: She said that she had seen the school-boy there in that room that day. Trực tiếp: "I will read these letters now." Gián tiếp: She said that she would read those letters then. Ngoài quy tắc chung trên dây, người học cần chớ rằng tình huống thật và thời gian khi hành động được thuật lại đóng vai trò rất quan trọng trong khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp. 3. Câu hỏi trong lời nói gián tiếp: Câu hỏi trong lời nói gián tiếp được chia làm loại: 3.1. Câu hỏi bắt đầu với các trợ động từ: Ta thêm If/whether Ví dụ: Trực tiếp: "Does John understand music?" he asked. Gián tiếp: He asked if/whether John understood music. 3.2. Câu hỏi bắt đầu who, whom, what, which, where, when, why, how: Các từ để hỏi trên sẽ được giữ nguyên trong câu gián tiếp: Trực tiếp: "What is your name?" he asked. Gián tiếp: He asked me what my name was. 3.3. Các dạng đặc biệt của câu hỏi trong lời nói gián tiếp a. Shall/ would dùng để diễn t ả đề nghi, lời mời: Ví dụ: Trực tiếp: "Shall I bring you some tea?" he asked. Gián tiếp: He offered to bring me some tea. Trực tiếp: "Shall we meet at the theatre?" he asked. Gián tiếp: He suggested meeting at the theatre. b. Will/would dùng để diễn tả sự yêu cầu: Ví dụ: Trực tiếp: Will you help me, please? Gián tiếp: He ashed me to help him. Trực tiếp: Will you lend me your dictionary? Gián tiếp: He asked me to lend him my dictionary. c. Câu mệnh lệnh và câu yêu cầu trong lời nói gián tiếp. Ví dụ: Trực tiếp: Go away! Gián tiếp: He told me/The boys to go away. Trực tiếp: Listen to me, please. Gián tiếp: He asked me to listen to him. d. Câu cảm thán trong lời nói gián tiếp. Ví dụ: Trực tiếp: What a lovely dress! Tuỳ theo xúc cảm và hình thức diễn đạt, chúng ta có thể dùng nhiều hình thức khác nhau như sau: Gián tiếp: She exclaimed that the dress was lovel

File đính kèm:

  • docxngu_phap_tieng_anh_mao_tu.docx