Phân phối chương trình Lịch sử THCS

Phần một. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

Tiết 3 Bài 3: Xã hội nguyên thuỷ.

Tiết 4 : Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Tiết 5 : Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây.( Gộp mục 2+3 thành mục 2: Xã hội cổ đại HyLạp- Rôma)

Tiết 6 : Bài 6: Văn hoá cổ đại.

Tiết 7 : Bài 7: Ôn tập.

Phần hai. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỶ X

 Chương I: Buổi đầu lịch sử nước ta

Tiết 8 : Bài 8: Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta.

Tiết 9 : Bài 9: Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta.

Tiết 10 : Kiểm tra 1 tiết.

 

doc9 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình Lịch sử THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân phối chương trình môn lịch sử THCS ( Thực hiện từ năm học 2011-2012 và theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT) lớp 6 Cả năm: 37 tuần (35 tiết) Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết) Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết) Học kỳ I Phần mở đầu Tiết 1 : Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử. Tiết 2 : Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử. Phần một. Khái quát lịch sử thế giới cổ đại Tiết 3 Bài 3: Xã hội nguyên thuỷ. Tiết 4 : Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông Tiết 5 : Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây.( Gộp mục 2+3 thành mục 2: Xã hội cổ đại HyLạp- Rôma) Tiết 6 : Bài 6: Văn hoá cổ đại. Tiết 7 : Bài 7: Ôn tập. Phần hai. Lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến thế kỷ X Chương I: Buổi đầu lịch sử nước ta Tiết 8 : Bài 8: Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta. Tiết 9 : Bài 9: Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta. Tiết 10 : Kiểm tra 1 tiết. Chương II: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu lạc Tiết 11 : Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế.( Gộp mục 1+2 thành mục1: Sự cải tiến về công cụ sản xuất) Tiết 12 : Bài 11: Những chuyển biến về xã hội. Tiết 13 : Bài 12: Nước Văn Lang. Tiết 14 : Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang. Tiết 15 : Bài 14: Nước Âu Lạc. Tiết 16 : Bài 15:Nước Âu Lạc ( tiếp theo). Tiết 17 : Bài 16: Ôn tập chương I và chương II. Tiết 18 : Kiểm tra học kỳ I. Học kỳ II Chương III: Thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập Tiết 19 : Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40). Tiết 20 : Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. Tiết 21 : Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế ( giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) Tiết 22 : Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế ( giữa thế kỉ I – giữa thế kỉ VI) ( tiếp theo ). Tiết 23 : Bài tập lịch sử. Tiết 24 : Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân ( 542- 602 ) Tiết 25 : Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân ( 542 – 602 ) (tiếp theo). Tiết 26 : Bài 23: Những cuộc Khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII- IX. Tiết 27 : Bài 24: Nước Cham Pa từ thế kỉ II – thế kỉ X. Tiết 28 : Bài 25: Ôn tập chương III. Tiết 29 : Kiểm tra 1 tiết. Chương IV: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỷ X Tiết 30 : Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương. Tiết 31 : Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Tiết 32 : Lịch sử địa phương: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Tiết 33 : Bài 28: Ôn tập. Tiết 34 : Làm bài tập lịch sử. Tiết 35 : Kiểm tra học kỳ II. Lớp 7 Cả năm: 37 tuần (70 tiết) Học kỳ I: 19 tuần (36 tiết) Học kỳ II: 18 tuần (34 tiết) Học kỳ I Phần một: Khái quát lịch sử thế giới trung đại Tiết 1 : Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (Thời sơ - trung kỳ trung đại). Tiết 2 : Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Tiết 3 : Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu. Tiết 4+5 : Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến. Tiết 6 : Bài 5: ấn Độ thời phong kiến. Tiết 7+ 8 : Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam á Tiết 9 : Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến Tiết 10 : Làm bài tập lịch sử Phần hai : Lịch sử việt nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh – Tiền Lê (thế kỉ X) Tiết 11 : Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập. Tiết 12+13 : Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI – XII) Tiết 14 : Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. Tiết 15+16 : Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) Tiết 17 : Làm bài tập lịch sử Tiết 18 : Ôn tập Tiết 19 : Kiểm tra 1 tiết Tiết 20+21 : Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hoá Chương III: Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII – XIV) Tiết 22+ 23 : Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII Tiết 24+ 25+ 26+ 27 : Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỉ XIII) Tiết 28+ 29 : Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần Tiết 30+ 31 : Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV Tiết 32 : Bài 17: Ôn tập chương II và chương III Chương IV: Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI) Tiết 33 : Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV Tiết 34 : Làm bài tập lịch sử Tiết 35 : Ôn tập Tiết 36 : Kiểm tra học kỳ I. Học kỳ II Tiết 37+ 38+ 39 : Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) Tiết 40+ 41+42+ 43 : Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) Tiết 44 : Bài 21: Ôn tập chương IV Tiết 45 : Làm bài tập lịch sử (phần chương IV) Chương V: Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII Tiết 46+ 47 : Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII) Tiết 48+ 49 : Bài 23: Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII Tiết 50 : Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII Tiết 51+ 52+ 53+54 : Bài 25: Phong trào Tây Sơn Tiết 55 : Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước Tiết 56+ 57 : Lịch sử địa phương: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh Tiết 58 : Làm bài tập lịch sử Tiết 59 : Ôn tập Tiết 60 : Kiểm tra 1 tiết Chương VI: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX Tiết 61+ 62 : Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Tiết 63+ 64 : Bài 28: Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX Tiết 65 : Lịch sử địa phương: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh( tiếp) Tiết 66 : Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI Tiết 67 : Làm bài tập lịch sử (phần chương VI) Tiết 68 : Bài 30: Tổng kết Tiết 69 : Ôn tập Tiết 70 : Kiểm tra học kỳ II Lớp 8 Cả năm: 37 tuần (52 tiết) Học kì I: 19 tuần (35 tiết) Học kì II: 18 tuần (17 tiết) Học kì I Phần I: Lịch sử thế giới lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) Chương I: Thời kỳ xác lập của Chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Tiết 1+ 2 : Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên Tiết 3+ 4 : Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794) Tiết 5+ 6 : Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới Tiết 7+ 8 : Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác Chương II: Các nước Âu - Mỹ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Tiết 9 : Bài 5: Công xã Pari 1871 Tiết 10+11 : Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Tiết 12+ 13 : Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Tiết 14 : Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX Chương III: Châu á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX. Tiết 15 : Bài 9: ấn Độ thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX. Tiết 16 : Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Tiết 17 : Bài 11: Các nước Đông Nam á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Tiết 18 : Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX - Hướng dẫn ôn tập Tiết 19 : Kiểm tra 1 tiết Chương IV:Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Tiết 20 : Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Tiết 21 : Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) Chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941). Tiết 22+ 23 : Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) Tiết 24 : Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) Chương II: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Tiết 25+ 26 : Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Tiết 27 : Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Chương III: Châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Tiết 28 : Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Tiết 29+ 30 : Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu á (1918 – 1939) Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) Tiết 31+ 32 : Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) Chương V: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX. Tiết 33 : Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX. Tiết 34 : Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) Tiết 35 : Kiểm tra học kì I Học kì II Phần hai: lịch sử việt nam từ năm 1858 đến năm 1918 Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX Tiết 36+ 37 : Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 Tiết 38+ 39 : Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884) Tiết 40+ 41 : Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX. Tiết 42 : Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX. Tiết 43 : Lịch sử địa phương :Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh Tiết 44 : Làm bài tập lịch sử Tiết 45 : Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX – Hướng dẫn ôn tập Tiết 46 : Kiểm tra 1 tiết Chương II: Xã hội Việt Nam (từ năm 1897 đến năm 1918) Tiết 47+ 48 : Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Việt Nam Tiết 49+ 50 : Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 Tiết 51 : Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918) Tiết 52 : Kiểm tra học kì II Lớp 9 Cả năm: 37 tuần (52 tiết) Học kì I: 19 tuần (18 tiết) Học kì II: 17 tuần (34 tiết) Học kì I Phần một:Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương I : Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai Tiết 1+ 2 : Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX Tiết 3 : Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX Chương II: Các nước á, Phi, Mĩ la-tinh từ năm 1945 đến nay Tiết 4 : Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa Tiết 5 : Bài 4: Các nước châu á Tiết 6 : Bài 5: Các nước Đông Nam á Tiết 7 : Bài 6: Các nước châu Phi Tiết 8 : Bài 7: Các nước Mĩ la-tinh – Hướng dẫn ôn tập Tiết 9 : Kiểm tra 1 tiết Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay Tiết 10 : Bài 8: Nước Mĩ Tiết 11 : Bài 9: Nhật Bản Tiết 12 : Bài 10: Các nước Tây Âu Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay Tiết 13 : Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai Chương V: Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật từ năm 1945 đến nay Tiết 14 : Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật. Tiết 15 : Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 Tiết 16 : Bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất Tiết 17 : Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925) – Hướng dẫn ôn tập Tiết 18 : Kiểm tra học kì I Học kì II Tiết 19 : Bài 16: Hoạt động của Nguyễn ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925 Tiết 20+ 21 : Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939 Tiết 22 : Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời Tiết 23 : Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935 Tiết 24 : Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939 Chương III: Cuộc vận động tiến tới Cách mạng tháng Tám năm 1945 Tiết 25 : Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945 Tiết 26+ 27 : Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Tiết 28 : Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. : Chương IV: Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến Tiết 29+ 30 : Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946): Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954 Tiết 31+ 32 : Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1946 – 1950). Tiết 33+ 34 : Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1950 – 1953). Tiết 35+ 36 : Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc ( 1953 – 1954). Tiết 37 : Lịch sử địa phương: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh Tiết 38 : Kiểm tra 1 tiết Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 Tiết 39+ 40+ 41 : Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954 – 1965) Tiết 42+ 43+ 44 : Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước (1965 – 1973). Tiết 45+ 46 : Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975). Tiết 47 : Lịch sử địa phương: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh( tiếp) Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 Tiết 48 : Bài 31: Việt nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975. Tiết 49 : Bài 33: Việt Nam trờn đường đổi mới đi lờn chủ nghĩa xó hội (1986- 2000) Tiết 50 : Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 Tiết 51 : ễn tập Tiết 52 : Kiểm tra học kì II

File đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_lich_su_thcs.doc
Giáo án liên quan