Phân phối chương trình môn: Vật lí. khối 10 ban cơ bản (áp dụng từ năm học 2011 – 2012)

Chuyển động cơ Dạy hết bài

Chuyển động thẳng đều Dạy hết bài

Chuyển động thẳng biến đổi đều Tiết 1: Hết mục 2 phần II

Chuyển động thẳng biến đổi đều Tiết 2: Từ mục 3 phần II

Bài bập

Sự rơi tự do Tiết 1: Hết phần I SGK

Sự rơi tự do Tiết 2: Từ phần II SGK

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn: Vật lí. khối 10 ban cơ bản (áp dụng từ năm học 2011 – 2012), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD – ĐT HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Tứ Kỳ II Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN: VẬT LÍ. KHỐI 10 BAN CƠ BẢN (Áp dụng từ năm học 2011 – 2012) Học kỳ I Tiết (1) Bài (2) Nội dung thực hiện(3) Ghi chú (4) PHẦN I : CƠ HỌC Chương I : Động học chất điểm 1 Chuyển động cơ Dạy hết bài BT 9 SGK HS không phải làm 2 Chuyển động thẳng đều Dạy hết bài 3 Chuyển động thẳng biến đổi đều Tiết 1: Hết mục 2 phần II 4 Chuyển động thẳng biến đổi đều Tiết 2: Từ mục 3 phần II Mục II.3 chỉ nêu CT (3.3) và kết luận 5 Bài bập 6 Sự rơi tự do Tiết 1: Hết phần I SGK Thí nghiệm 7 Sự rơi tự do Tiết 2: Từ phần II SGK 8 Chuyển động tròn đều Tiết 1: Hết phần II SGK 9 Chuyển động tròn đều Tiết 2: Từ phần III SGK Mục III.1 chỉ cần nêu kết luận về hướng của vecto gia tốc hướng tâm. BT 12 HS không làm. 10 Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc Dạy hết bài 11 Bài tập Kiểm tra 15’ 12 Sai số của phép đo các đại lượng Vật lí Dạy hết bài 13 Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do Dạy hết bài Thí nghiệm 14 Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do Dạy hết bài Thí nghiệm 15 Kiểm tra 1 tiết. Chương II: Động lực học chất điểm 16 Tổng hợp và phân tích lực, điều kiện cân bằng của một chất điểm Dạy hết bài BT 9 SGK HS không phải làm 17 Ba định luật Niu-tơn Định luật I và Định luật II Niu tơn 18 Ba định luật Niu-tơn Định luật III Niu tơn 19 Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn Dạy hết bài 20 Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc Dạy hết bài Thí nghiệm 21 Lực ma sát Mục II và III: Đọc thêm BT 3, 5 , 8 HS không phải làm 22 Lực hướng tâm Mục II: Không dạy BT 3,4,7 HS không phải làm 23 Bài tập Kiểm tra 15’ 24 Bài toán về chuyển động ném ngang Dạy hết bài 25 Thực hành: Đo hệ số ma sát Báo cáo thực hành lấy điểm kiểm tra 45’ 26 Thực hành: Đo hệ số ma sát Chương III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn 27 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song Tiết 1: Hết mục I SGK 28 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song Tiết 2: Từ mục II SGK 29 Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mô men lực Dạy hết bài 30 Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Mục I.1 thí nghiệm: không dạy BT 5 HS không phải làm 31 Các dạng cân bằng . Cân bằng của một vật có mặt chân đế Dạy hết bài 32 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Tiết 1: Hết mục I SGK Thí nghiệm 33 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Tiết 2: Từ mục II SGK (mục II.3: không dạy) BT 4, 10 HS không phải làm 34 Ngẫu lực Dạy hết bài 35 Bài tập 36 Kiểm tra học kỳ I Học kỳ II Tiết (1) Bài (2) Nội dung thực hiện (3) Ghi chú (4) Chương IV. Các định luật bảo toàn 37 Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Tiết 1: Hết phần I SGK 38 Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Tiết 2: Từ phần II SGK 39 Công và công suất Tiết 1: Hết phần I SGK 40 Công và công suất Tiết 2: Từ phần II SGK 41 Bài tập 42 Động năng Dạy cả bài Mục II: CT tính động năng chỉ cần đưa ra và kết luận 43 Thế năng Tiết 1: Hết phần I SGK Mục I: đọc thêm 44 Thế năng Tiết 2: Hết phần II SGK 45 Cơ năng Dạy cả bài Mục I.2 chỉ nêu CT (27.5) và kết luận 46 Bài bập Kiểm tra 15’ PHẦN II: NHIỆT HỌC Chương V : Chất khí 47 Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí Dạy cả bài 48 Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi – Ma-ri-ốt Dạy cả bài 49 Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ Dạy cả bài 50 Phương trình trạng thái của khí lí tưởng Tiết 1: Hết phần II SGK 51 Phương trình trạng thái của khí lí tưởng Tiết 2: Từ phần III SGK 52 Bài tập 53 Kiểm tra 1 tiết Chương VI . Cơ sở của nhiệt động lực học 54 Nội năng và sự biến thiên nội năng Dạy cả bài 55 Các nguyên lí của nhiệt động lực học Tiết 1: Hết phần I SGK 56 Các nguyên lí của nhiệt động lực học Tiết 2: Từ phần II SGK Mục II.1: Không dạy 57 Bài tập Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể 58 Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình Dạy cả bài 59 Sự nở vì nhiệt của vật rắn Dạy cả bài 60 Các hiên tượng bề mặt của chất lỏng Tiết 1: Hết phần II SGK 61 Các hiên tượng bề mặt của chất lỏng Tiết 2: Từ phần III SGK 62 Bài tập Kiểm tra 15’ 63 Sự chuyển thể của các chất Tiết 1: Hết mục 1-phần II SGK 64 Sự chuyển thể của các chất Tiết 2: Từ mục 2-phần II SGK 65 Độ ẩm của không khí Dạy cả bài 66 Bài Tập 67 Thực hành : Đo hệ số căng bề mặt ngoài của chất lỏng Báo cáo thực hành lấy điểm kiểm tra 45’ 68 Thực hành : Đo hệ số căng bề mặt ngoài của chất lỏng 69 Ôn tập kiểm tra học kỳ II 70 Kiểm tra học kỳ II

File đính kèm:

  • docPPCT VL 10 co banghi ro ND giam tai.doc