Phân phối chương trình môn Vật lý lớp 11

Bµi 1 : Điện tích .Định luật Cu-lông .

Bµi 2 : Thuyết êlectron .Định luật bao toàn điện tích .

Bµi 3 : Điện tường và cường độ điện trường .Đường sức điện .

Bài tập .

Bµi 4 : Công của lực điện .

Bµi 5 : Điện thế .Hiệu điện thế .

Bài tập .

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 828 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Vật lý lớp 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Cả năm : 37tuần 70 tiết. Học kỳ I: 19 tuần 35 tiết. Tiết Tên bài giảng Nội dung giảm tải Chương I. Điện tích .Điện trường. 1 Bµi 1 : Điện tích .Định luật Cu-lông . Bài tập 8 trang 25 SGK.(Không yêu cầu HS phải làm.) 2 Bµi 2 : Thuyết êlectron .Định luật bao toàn điện tích . 3,4 Bµi 3 : Điện tường và cường độ điện trường .Đường sức điện . 5 Bài tập . 6 Bµi 4 : Công của lực điện . 7 Bµi 5 : Điện thế .Hiệu điện thế . 8 Bài tập . 9 Bµi 6 : Tụ điện . Công thức năng lượng điện trường trong mục II.4. Năng lượng tụ điện.(Không dạy.) Bài tập 8 trang 33 SGK.(Không yêu cầu HS phải làm. ) 10 Bài tập . Chương II. Dòng điện không đổi . 11,12 Bµi 7 : Dòng điện không đổi .Nguồn điện Mục V. Pin và acquy. ( Đọc thêm.) 13 Bài tập . 14,15 Bµi 8 : Điện năng .Công suất điện . 16 Bài tập . 17 Bµi 9 : Định luật Ôm đối với toàn mạch . Mục I. Thí nghiệm. (Không dạy.) Mục II. Định luật Ôm đối với toàn mạch. (Chỉ cần nêu công thức (9.5) và kết luận.) 18 Bài tập . 19 Bµi 10 : Ghép các nguồn điện thành bộ . Mục I. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện) và mục II.3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng.(Không dạy.) 20 Bµi 11 : Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch . 21 Bài tập . 22,23 Bµi 12 : TH : Xác định suất điện động và điện trở trong . 24 Kiểm tra . Chương III. Dòng điện tong các môi trường . 25 Bµi 13 : Dòng điện trong kim loại . Bài tập 7, bài tập 8 trang 78 SGK.(Không yêu cầu HS phải làm.) 26,27 Bµi 14 : Dòng điện trong chất điện phân . Mục I. Thuyết điện li.(Không dạy vì đã học ở môn Hóa học.) Câu hỏi 1 trang 85 SGK.(Không yêu cầu HS phải trả lời.) Bài tập 10 trang 85 SGK.(Không yêu cầu HS phải làm.) 28 Bài tập . 29,30 Bµi 15 : Dòng điện trong chất khí . Mục III.3. Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực. (Không dạy.) Mục IV. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực (Chỉ cần nêu được khái niệm sơ lược về quá trình phóng điện tự lực.) Chỉ cần nêu được khái niệm sơ lược về quá trình phóng điện tự lực. 31,32 Bµi 17 : Dòng điện trong chÊt b¸n dÉn . Mục V. Tranzito lưỡng cực p-n-p. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động. (Đọc thêm.) Câu hỏi 5 trang 106 SGK.(Không yêu cầu HS phải trả lời.) Bài tập 7 trang 106 SGK.(Không yêu cầu HS phải làm.) . Không yêu cầu HS phải trả lời. 33 Bài tập . Không yêu cầu HS phải làm. 34 ¤n tËp häc k× 1 . 35 Kiểm tra HK I . PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Học kỳ II: 18 tuần 35 tiết. 36,37 Bµi 18 : TH : Khảo sát đặc tính chỉnh lưu cua điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito . Phần B. Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito.(Không dạy.) Bài 4,5,6 trang 114 SGK.(Không yêu cầu HS phải làm.) Tiết Tên bài giảng Nội dung giảm tải Chương IV. Từ trường . 38 Bµi 19 : Từ trường . Mục V. Từ trường Trái Đất.( Đọc thêm.) 39 Bµi 20 : Lực từ .Cảm ứng từ . 40 Bµi 21 : Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt . 41 Bài tập . 42 Bµi 22 : Lực lo-ren-xơ . Mục I.2 Xác định lực Lo-ren-xơ.(Chỉ cần nêu kết luận và công thức (22.3).) Mục II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.(Đọc thêm.) 43 Bài tập . Chương V: Cảm ứng điện từ . 44,45 Bµi 23 : Từ thông .Cảm ứng điện từ . 46 Bài tập 47 Bµi 24 : Suất điện động cảm ứng . Mục I.2. Định luật Fa-ra-đây. (Chỉ cần nêu công thức (24.3), (24.4) và kết luận.) Bài tập 6 trang 152 SGK.(Không yêu cầu HS phải làm.) 48 Bµi 25 : Từ cảm . Công thức (25.4) của mục III.2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm .(Đọc thêm.) Bài tập 8 trang 157 SGK.(Không yêu cầu HS phải làm.) 49 Bài tập . 50 Kiểm tra . Chương VI: Khúc xạ ánh sáng . 51 Bµi 26 : Khúc xạ ánh sáng . 52 Bài tập . 53 Bµi 27 : Ph¶n xạ toàn phần . 54 Bài tập . Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học . 55 Bµi 28 : Lăng kính . Mục III. Các công thức lăng kính. (Đọc thêm.) 56,57 Bµi 29 : Thấu kính mỏng . 58 Bài tập . 59,60 Bµi 31 : Mắt . 61 Bài tập 62 Kính lúp . 63 Kính hiển vi . 64 Kính thiên văn . 65 Bài tập . 66,67 TH : Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì . 68,69 ¤n tËp . 70 Kiểm tra HK II .

File đính kèm:

  • docgoi TBang(1).doc