Phiếu học tập số 42 sự chảy ổn định của chất lỏng và chất khí định luật bernoulli

I. CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHẤT LỎNG LÝ TƯỞNG.

+

 .

+

 .

* Điều liện chất lỏng chảy ổn định.

 - Vận tốc chảy nhỏ, chảy thành lớp, không có xoáy

 - Vận tốc ở mọi điểm của chất lỏng không đổi theo thời gian, tuy có thể khác nhau ở các đoạn khác nhau của ống.

 - Ma sát không đáng kể, kể cả ma sát thành ống và ma sát giữa các lớp chất lỏng.

* .

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 538 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu học tập số 42 sự chảy ổn định của chất lỏng và chất khí định luật bernoulli, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ tên: Lớp: 10. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 42 SỰ CHẢY ỔN ĐỊNH CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BERNOULLI HĐ1: I. CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHẤT LỎNG LÝ TƯỞNG. + .. + .. * Điều liện chất lỏng chảy ổn định. - Vận tốc chảy nhỏ, chảy thành lớp, không có xoáy - Vận tốc ở mọi điểm của chất lỏng không đổi theo thời gian, tuy có thể khác nhau ở các đoạn khác nhau của ống. - Ma sát không đáng kể, kể cả ma sát thành ống và ma sát giữa các lớp chất lỏng. * .. Chuyển động của chất lỏng có thể chia làm mấy loại? Ở điều kiện nào thì chất lỏng chảy ổng định? Chất lỏng nhưthế nào gọi là chất lỏng lý tưởng? HĐ2: II. ĐƯỜNG DÒNG.ỐNG DÒNG -.. Đường dòng - ... . . - .. -.. Như thế nào gọi là đường dòng? Như thế nào gọi là ống dòng? Ở những đoạn ống dòng thẳng, các đường dòng được biểu diễn như thế nào? Còn ở những chỗ ống dòng không thẳng, có tiết diện khác nhau, chỗ ống hẹp vận tốc chảy lớn hơn chỗ ống rộng thì đường dòng sẽ biểu diễn như thế nào? HĐ3: III. HỆ THỨC GIỮA TỐC ĐỘ VÀ TIẾT DIỆN TRONG MỘT ỐNG DÒNG. LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Trong một ống dòng, vận tốc và tiết diện của ống có mối liên hệ với nhau như thế nào? Lưu lượng chất lỏng là gì? Biểu thức và đơn vị? Khi dòng nước chảy xuống từ một cái vòi, ta thấy dòng nước bị “thắt lại”, tại sao lại vậy ? HĐ4: IV. ĐỊNH LUẬT BERNOULLI CHO ỐNG NẰM NGANG. (Daniel Bernoulli, 1700-1782, nhà bác học Thụy Sỹ) đưa ra pt liên hệ giữa áp suất và vận tốc tại các điểm khác nhau. . Phát biểu định luật... . . Nhận xét: áp suất tĩnh tại điểm phụ thuộc vận tốc tại điểm đó: vận tốc tăng thì as tĩnh giảm vận tốc giảm thì as tĩnh tăng ống dòng nằm ngang thì as toàn phần là như nhau Hãy phát biểu định luật? Từ định luật các em có nhận xét gì? Khi đi tàu ở sông ta có nên điều khiển tàu của ta chạy song song cùng chiều với tàu ở bên cạnh không? Tại sao? HĐ5: BÀI TẬP E F G H 1. Chất lỏng chảy ổn định trong ống như hình vẽ. Vận tốc lớn nhất tại điển nào? A. E B. F C. G D. H B C A 2. Mực nước dâng lên trong các ống được xếp theo thứ tụ giảm dần theo A. hA<hB<hC B. hB<hA<hC C. hA<hC<hB D. hC>hA>hB 3. Điều nào sau đây là sai khi nói đến sự chảy ổn định của chất lỏng. A. Vận tốc chảy nhỏ. B. Chất lỏng chảy thành lớp không có xoáy. C. Ma sát không đáng kể. D. Vận tốc chảy ở mọi điểm bên trong chất lỏng không đổi theo thời gian. Đề bài: Nước chảy trong ống nằm ngang với vận tốc 0,2m/s và áp suất 2.105N/m2 ở đoạn có đường kính 5cm. 4. Vận tốc nước chảy ở chỗ đường kính ống bằng 2cm. A. 0,5m/s B. 1,50m/s C. 1,25m/s. D. 1,75m/s 5. Áp suất chỗ có đường kính 2cm là A. 200020N/m2 B. 199239N/m2. C. 199000N/m2 D. giá trị khác. Đề bài: Một ống tiêm chứa nước có pittông tiết diện 2cm2 và kim tiêm tiết diện 1mm2. Dùng lực 8N đẩy pittông đi một đoạn đường 5cm. Cho biết áp suất không khí 10N/cm2, KLR của nước 103kg/m3 6. Áp suất tĩnh bên trong pittông là A. 14.104Pa. B. 105Pa C. 4.104Pa D. Giá trị khác 7. Áp suất toàn phần bên trong ống kim tiêm. A. 14.104Pa B. 140000Pa. C. 105Pa D. 81500Pa 8. Vận tốc chảy chất lỏng phụt khỏi kim tiêm A. 0,9m/s B. 4,5m/s C. 0,45m/s D. 9m/s. 9. Thời gian pittông dịch chuyển 5cm trong ống tiêm A. 11,1s B. 0,5s C. 1,11s. D. 0,55s

File đính kèm:

  • docphieu hoc tap 42.doc