Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 10: Nghe viết Ông và cháu - Trường Tiểu học Ái Mộ A

Ông và cháu

Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :

“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

 Phạm Cúc

- Khi ông và cháu thi vật tay với nhau ai là người thắng cuộc? Vì sao?

- Khi ông và cháu thi vật tay thì cháu là người thắng cuộc.

Vì ông nhường cháu,giả vờ thua cho cháu vui.

 - Khi đó ông đã nói gì?

Ông nói: “ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

 Ông là buổi trời chiều

 Cháu là ngày rạng sáng.”

 

ppt19 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 06/09/2021 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 10: Nghe viết Ông và cháu - Trường Tiểu học Ái Mộ A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ – LỚP 2TUẦN 10Bài: Ông và cháuGIÁO ÁN ĐIỆN TỬTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AÔn bài cũ Tiết chính tả trước các em học bài gì ?Bài : Ngày lễ - Tranh vẽ những ai?- Tranh vẽ ông và cháu.- Hai ông cháu đang làm gì?- Hai ông cháu đang vật tay thi với nhau.Ông vật thi với cháu Keo nào ông cũng thua Cháu vỗ tay hoan hô: “ Ông thua cháu, ông nhỉ!” Bế cháu, ông thủ thỉ : “ Cháu khỏe hơn ông nhiều!Ông là buổi trời chiềuCháu là ngày rạng sáng.” Phạm Cúc - Khi ông và cháu thi vật tay với nhau ai là người thắng cuộc? Vì sao? - Khi ông và cháu thi vật tay thì cháu là người thắng cuộc.Vì ông nhường cháu,giả vờ thua cho cháu vui.Ông và cháuÔng vật thi với cháu Keo nào ông cũng thua Cháu vỗ tay hoan hô: “ Ông thua cháu, ông nhỉ!” Bế cháu, ông thủ thỉ : “ Cháu khỏe hơn ông nhiều!Ông là buổi trời chiềuCháu là ngày rạng sáng.” Phạm Cúc - Khi đó ông đã nói gì? - Ông nói: “ Cháu khỏe hơn ông nhiều! Ông là buổi trời chiều Cháu là ngày rạng sáng.”Ông và cháuÔng vật thi với cháu Keo nào ông cũng thua Cháu vỗ tay hoan hô: “ Ông thua cháu, ông nhỉ!” Bế cháu, ông thủ thỉ : “ Cháu khỏe hơn ông nhiều!Ông là buổi trời chiềuCháu là ngày rạng sáng.” Phạm Cúc - Bài thơ trên có mấy khổ thơ? - Bài thơ có hai khổ thơ.Ông và cháuÔng vật thi với cháu Keo nào ông cũng thua Cháu vỗ tay hoan hô: “ Ông thua cháu, ông nhỉ!” Bế cháu, ông thủ thỉ : “ Cháu khỏe hơn ông nhiều!Ông là buổi trời chiềuCháu là ngày rạng sáng.” Phạm Cúc Ông và cháuMỗi khổ thơ có mấy dòng,mỗi dòng có bao nhiêu chữ ?Ông vật thi với cháu Keo nào ông cũng thua Cháu vỗ tay hoan hô: “ Ông thua cháu, ông nhỉ!” Bế cháu, ông thủ thỉ : “ Cháu khỏe hơn ông nhiều!Ông là buổi trời chiềuCháu là ngày rạng sáng.” Phạm Cúc - Tìm những câu thơ có sử dụng dấu hai chấm? - Những câu thơ có sử dụng dấu hai chấm là: Cháu vỗ tay hoan hô: Bế cháu, ông thủ thỉ: Ông và cháuÔng vật thi với cháu Keo nào ông cũng thua Cháu vỗ tay hoan hô: “ Ông thua cháu, ông nhỉ!” Bế cháu, ông thủ thỉ : “ Cháu khỏe hơn ông nhiều!Ông là buổi trời chiềuCháu là ngày rạng sáng.” Phạm Cúc - Tìm trong bài những câu thơ có sử dụng dấu ngoặc kép? - Những câu thơ sử dụng dấu ngoặc kép là: “Ông thua cháu, ông nhỉ!” “Cháu khỏerạng sáng.”Ông và cháuÔng vật thi với cháu Keo nào ông cũng thua Cháu vỗ tay hoan hô: “ Ông thua cháu, ông nhỉ!” Bế cháu, ông thủ thỉ : “ Cháu khỏe hơn ông nhiều!Ông là buổi trời chiềuCháu là ngày rạng sáng.” Phạm Cúc - Khi viết nên lùi vào mấy ô từ chỗ sửa lỗi? - Khi viết chúng ta nên viết lùi vào 2 ô kể từ chỗ sửa lỗi.Để phân biệt giữa các khổ thơ thì chúng ta viết như thế nào ?Các chữ đầu của dòng thơ thì ta viết như thế nào?Ông và cháuÔng vật thi với cháu Keo nào ông cũng thua Cháu vỗ tay hoan hô: “ Ông thua cháu, ông nhỉ!” Bế cháu, ông thủ thỉ : “ Cháu khỏe hơn ông nhiều!Ông là buổi trời chiềuCháu là ngày rạng sáng.” Phạm Cúc - Tìm trong bài những từ khó viết?Ông và cháuViết từ khó vào bảng conÔng vật thi với cháu Keo nào ông cũng thua Cháu vỗ tay hoan hô: “ Ông thua cháu, ông nhỉ!” Bế cháu, ông thủ thỉ : “ Cháu khỏe hơn ông nhiều!Ông là buổi trời chiềuCháu là ngày rạng sáng.” Phạm Cúc Ông và cháu1/.Tìm 3 chữ bắt đầu bằng chữ c,3 chữ bắt đầu bằng chữ k.Chữ bắt đầu bằng cChữ bắt đầu bằng kMẫu:- cò - kẹokcHãy nhắc lại quy tắc K được ghép với những âm nào? C được ghép với những âm nào?2.a) Điền vào chỗ trống l hay n ? Lên on mới biết on caouôi con mới biết công ao mẹ thầy.NlnnÝ nghĩa của câu ca dao: Công lao nuôi dưỡng của cha mẹ to lớn, con cái phải luôn kính trọng và biết ơn cha mẹ.Củng cố:- Các em vừa viết bài chính tả gì?- Thực hiện làm những dạng bài tập nào?Daën doø : Về nhà viết lại các chữ viết sai. Xem trước bài Tập chép: Bà cháu ( phát hiện từ khó, rèn viết bảng con)

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_2_tuan_10_nghe_viet_ong_va_chau_truon.ppt