Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Bài 2: Khí hậu Châu Á - Năm học 2020-2021 - Trần Kiều Trang

a/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

Từ Bắc xuống Nam có 5 đới khí hậu:

 + Cực và cận Cực

+ Ôn đới

+ Cận nhiệt

+ Nhiệt đới

+ Xích đạo

Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy?

Do lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.

b/ Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau:

Do lãnh thổ rộng, núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập vào nội địa.

2/ Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa:

Quan sát các ảnh sau và cho biết ảnh nào là khí hậu gió mùa và ảnh nào là khí hậu lục địa?

a/ Các kiểu khí hậu gió mùa:

Hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa? Phân bố phần lớn ở đâu?

Khí hậu gió mùa gồm: gió mùa nhiệt đới (Nam Á, Đông Nam Á) ; Gió mùa cận nhiệt và ôn đới ( Đông Á)

Hãy nêu đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa và giải thích?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Bài 2: Khí hậu Châu Á - Năm học 2020-2021 - Trần Kiều Trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trần Kiều Trang – Trường THCS Long BienKIỂM TRA BÀI CŨBaûn ñoà töï nhieân Chaâu AÙ 1/ Hãy nêu vị trí địa lý và kích thước của châu lục2/ Hãy xác định một số dãy núi chính, sơn nguyên, đồng bằng của châu Á.Löôïc ñoà caùc ñôùi khí haäu Chaâu AÙ. Hãy đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 800Đ HOẠT ĐỘNG NHÓMNhận xét gì về khí hậu Châu Á? 1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng:KHÍ HẬU CHÂU ÁLöôïc ñoà caùc ñôùi khí haäu Chaâu AÙ. a/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhauTừ Bắc xuống Nam có 5 đới khí hậu: + Cực và cận Cực+ Ôn đới+ Cận nhiệt+ Nhiệt đới+ Xích đạoTại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy? Do lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.KHÍ HẬU CHÂU Áa/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau:Từ Bắc xuống Nam có 5 đới khí hậu: + Cực và cận Cực+ Ôn đới+ Cận nhiệt+ Nhiệt đới+ Xích đạob/ Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau:Dựa vào lược đồ hãy cho biết các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó Vì sao một số đới lại chia thành nhiều kiểu khí hậu? Do lãnh thổ rộng, núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập vào nội địa.1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng:Lược đồ khí hậu châu ÁKHÍ HẬU CHÂU Áa/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau:b/ Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau:Do lãnh thổ rộng, núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập vào nội địa.2/ Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa:1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng:Quan sát các ảnh sau và cho biết ảnh nào là khí hậu gió mùa và ảnh nào là khí hậu lục địa?Lược đồ khí hậu châu ÁABCDKhí hậu gió mùaKhí hậu gió mùaKhí hậu lục địaKhí hậu lục địaKHÍ HẬU CHÂU Áa/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau:b/ Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau:2/ Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa:1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng:Lược đồ khí hậu châu ÁKHÍ HẬU CHÂU Á2/ Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa:1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng:Lược đồ khí hậu châu Áa/ Các kiểu khí hậu gió mùa:Hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa? Phân bố phần lớn ở đâu?Khí hậu gió mùa gồm: gió mùa nhiệt đới ( Nam Á, Đông Nam Á ) ; Gió mùa cận nhiệt và ôn đới ( Đông Á)Hãy nêu đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa và giải thích?KHÍ HẬU CHÂU Á2/ Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa:1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng:Lược đồ khí hậu châu Áa/ Các kiểu khí hậu gió mùa:Hãy chỉ vào các khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địaKiểu khí hậu lục địa được phân bố ở đâu?Hãy nêu đặc điểm kiểu khí hậu lục địa và cho biết vì sao?b/ Các kiểu khí hậu lục địa:Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở các vùng nội địa và Tây Nam ÁKHÍ HẬU CHÂU Á2/ Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa:1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng:Lược đồ khí hậu châu Áa/ Các kiểu khí hậu gió mùa:b/ Các kiểu khí hậu lục địa:Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở các vùng nội địa và Tây Nam ÁDo đâu có sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địaSự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa Do châu Á có kích thước rộng lớn, địa hình chia cắt phức tạp, núi và cao nguyên đồ sộ ngăn ảnh hưởng của biển vào đất liền Kieåu khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. Kieåu khí haäu nhieät ñôùi khoâ. Kieåu khí haäu oân ñôùi luïc ñòa.Củng cố Dặn dòVề nhà chuẩn bị trước: Học thuộc bài (kết hợp lược đồ)Tìm hiểu về đặc điểm sông ngòi châu Á và sông ngòi có giá trị.- Xem H3.1 đọc và xác định các đới cảnh quan châu Á và giải thích sự phân bố các cảnh quan đó.c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh c¶m ¬n

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_8_bai_2_khi_hau_chau_a_nam_hoc_2020_202.ppt