Bài giảng English 1 - Unit Four: D

* Listen and repeat

* Look and say

* Read and match

* Complete the words

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 375 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng English 1 - Unit Four: D, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 English 1welcome to our english classClass : 1ATeacher : §Æng ThÞ Lýphßng gi¸o dôc h­ng hµCrosswords purzzle1212Crosswords purzzleCrosswords purzzle12TACCrosswords purzzle12TACCrosswords purzzleYDNA12TACCrosswords purzzleYDNA12TACSaturday, September 22nd 2012 4 Unit Four: D* Listen and repeatdogduckduckdogSaturday, September 22nd 2012 4 Unit Four: D* Listen and repeat * Look and sayduckdogduckduckdogdogduckdogSaturday, September 22nd 2012 4 Unit Four: D* Listen and repeat * Look and say* Read and matchduckdogSaturday, September 22nd 2012 4 Unit Four: D* Listen and repeat * Look and say* Read and match* Complete the wordsduckdogSaturday, September 22nd 2012 4 Unit Four: D* Listen and repeat * Look and say* Read and match* Complete the words duck: dog:con vịtcon chóSaturday, September 22nd 2012 4 Unit Four: DSaturday, September 22nd 2012 4 Unit Four: DThanks and see you again.

File đính kèm:

  • pptTieng Anh 1 chuyen de cap huyen.ppt
Giáo án liên quan