Bài giảng Môn Công nghệ lớp 8 - Tuần 7 - Tiết 14 - Ôn tập và tổng kết phần : Vẽ kỹ thuật

I.Mục tiêu :

 1. Kiến thức:

 - Hệ thống hoá và hiểu được một số kiến thức cơ bản về các khối hình học.

2.Kỹ năng:

 - Hiểu được cách đọc bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp và bản vẽ nhà.

 3. Thái độ:

 - Có ý thức tự giác trong học tập

 

doc3 trang | Chia sẻ: haianhco | Ngày: 25/05/2015 | Lượt xem: 12361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn Công nghệ lớp 8 - Tuần 7 - Tiết 14 - Ôn tập và tổng kết phần : Vẽ kỹ thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần :07 Ngày soạn : 06/10/2012 Tiết :14 Ngày dạy: /10/2012 ÔN TẬP VÀ TỔNG KẾT PHẦN : VẼ KỸ THUẬT I.Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Hệ thống hoá và hiểu được một số kiến thức cơ bản về các khối hình học. 2.Kỹ năng: - Hiểu được cách đọc bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp và bản vẽ nhà. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác trong học tập II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị giáo viên: - Đọc kĩ nội dung trong SGK và các tài liệu liên quan. - Hệ thống câu hỏi và bài tập - Mô hình các vật thể trong bài tập 2. Chuẩn bị của học sinh : - Xem trước bài ở nhà. III. Tổ chức hoạt động dạy và học : 1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp .8A6…………. 2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra 15 phút 3. Đặt vấn đề : Để củng cố lại kiến thức phần vẽ kĩ thuật=> Bài mới 4.Tiến trình: Hoạt động của Học Sinh Trợ giúp của Giáo Viên Hoạt động 1 : Phần lí thuyết. Hoạt động nhóm trả lời lần lượt câu hỏi do giáo viên yêu cầu. 1.Học bản vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất ,đời sống và tạo điều kiện học tốt các môn khác 2.Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu kĩ thuật gồm các hình vẽ kĩ thuật và các thông tin cần thiết khác được trình bày theo quy tắc thống nhất.Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong thiết kế và chế tạo 3.Phép chiếu vuông góc các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc 4. Các khối hình học thường gặp : Khối đa diện và khối tròn xoay . 5. Phải thể hiện được hai trong ba kích thước : Chiều dài , chiều rộng và chiều cao 6.Thường được biểu diễn bởi hình chiếu đứng và hình chiếu bằng 7. Hình cắt : là hình biểu diễn phần vật thể sau mặt phẳng cắt. Dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. 8.Thông dụng có hai ren : Ren trục và ren lỗ . Dùng để lắp ghép hoặc truyền lực 9.Ren được vẽ theo qui ước * Ren ngoài : -Đường đỉnh ren , đường giới hạn ren vẽ nét liền đậm . -Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và đường chân ren vẽ bằng ¾ vòng tròn *Ren trong : -Được vẽ theo phương pháp hình cắt và cách thể hiện như ren ngoài * Ren ăn khớp : Đường đỉnh ren, đường chân ren , đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đứt 10. Thông dụng có : * Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết *Bản vẽ lắp dùng trong thiết kế , lắp ráp và sử dụng sản phẩm *Bản vẽ nhà dùng trong thiết kế , thi công ngôi nhà Lần lượt cho hs thảo luận và trả lời câu hỏi sau : 1.Vì sao phải học môn vẽ kĩ thuật 2.Thế nào là bản vẽ kĩ thuật ? Bản vẽ kĩ thuật dùng để làm gì 3. Thế nào là phép chiếu vuông góc ? phép chiếu này dùng để làm gì ? 4. Các khối hình học thường gặp là những khối hhình học nào ? 5. Hãy nêu đặc điểm hình chiếu của các khối đa diện ? 6.Khối tròn xoay thường được biểu diễn bằng hình chiếu nào 7. Thế nào là hình cắt ? hình cắt dùng để làm gì ? 8.Kể một số loại ren và công dụng của chúng ? 9. Ren được vẽ theo quy ước nào 10.Kể một số bản vẽ thường dùng và công dụng của chúng ? Hoạt động 2 : Bài tập -Làm việc theo nhóm điền dấu x vào Bài 1: Bảng 1 :1-C ;2-A ;3 – B ;4 -A ; 5 -D Bài 2: Bảng 2 : * Hình chiếu đứng :1 -B ; 2 -C;3- A * Hình chiếu bằng :4 -A; 5- C;6 -B *Hình chiếu cạnh :7 - C;8 -B; 9 -A Bài 3: Bảng 3 Bảng 4 *Hình trụ :C *Hình trụ : C *Hình hộp :A *Hình nón cụt :B * Hình hình chóp cụt :B *Hình chỏm cầu : A Bài 4 :Làm việc cá nhân vẽ các hình đứng và hình chiếu bằng -Yêu cầu học sinh thảo luận và làm bài tập trong SGK 1.Hãy đánh dấu x váo bảng 1 để chỉ sự tương quan giữa mặt và hình 2.Hãy đánh dấu x vào bảng 2 để chỉ sự tương quan giữa vật thể và hình 3. Hãy đánh dấu x vào bảng 3 và bảng 4 để chỉ sự tương quan giữa các khối và hình 4.Cho hs quan sát vật thể có dạng hình sau và yêu cầu hs vẽ hình chiếu đứng và hình chiếu bằng 5.Nội dung ghi bảng: IV.Nội dung ghi bảng I.Lý thuyết : Câu1:Học bản vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất ,đời sống và tạo điều kiện học tốt các môn khác Câu2: Bản vẽ kĩ thuật là tai liệu kĩ thuật gồm các hình vẽ kĩ thuật và các thông tin cần thiết khác được trình bày theo quy tắc thống nhất .Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong thiết kế và chế tạo Câu3.:Phép chiếu vuông góc các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc Câu4: Các khối hình học thường gặp : Khối đa diện và khối tròn xoay Câu 5:Phải thể hiện được hai trong ba kích thước : Chiều dài , chiều rông và chiều cao Câu 6:Thường được biểu diễn bởi hình chiếu đứng và hình chiếu bằng Câu 7:Hình cắt dùng biểu diễn phần vật thể sau mặt phẳng cắt Câu 8:.Thông dụng có hai ren : Ren trục và ren lỗ . Dùng để lắp ghép hoặc truyền lực Câu 9Ren được vẽ theo qui ước * Ren ngoài : -Đường đỉnh ren , đường giới hạn ren vẽ nét liền đậm . -Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và đường chân ren vẽ bằng ¾ vòng tròn *Ren trong : -Được vẽ theo phương pháp hình cắt và cách thể hiện như ren ngoài * Ren ăn khớp : Đường đỉnh ren, đường chân ren , đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đứt Câu10:.Thông dụng có : *Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết *Bản vẽ lắp dùng trong thiết kế , lắp ráp và sử dụng sản phẩm . *Bản vẽ nhà dùng trong thiết kế , thi công ngôi nhà II.Bài tập Bài 1: Bảng 1 :1-C ;2-A ;3 – B ;4 -A ; 5 -D Bài 2: Bảng 2 : * Hình chiếu đứng :1 -B ; 2 -C;3- A * Hình chiếu bằng :4 -A; 5- C;6 -B *Hình chiếu cạnh :7 - C;8 -B; 9 -A Bài 3: Bảng 3 Bảng 4 *Hình trụ :C *Hình trụ : C *Hình hộp :A *Hình nón cụt :B * Hình hình chóp cụt :B *Hình chỏm cầu : A Bài 4 :

File đính kèm:

  • doccn8tiet14.doc
Giáo án liên quan