Bài giảng môn Địa lí Lớp 8 - Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á - Năm học 2020-2021

 Đông Nam Á là cầu nối giữa hai châu lục, hai đại dương nó có vị trí quan trọng đối với các nước ở châu Á nói riêng và thế giới nói chung, vị trí đó đã ảnh hưởng như thế nào tới đặc điểm dân cư, xã hội của các nước trong khu vực. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.

So sánh số dân, mật độ dân số trung bình, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của khu vực Đông Nam Á so với châu Á, và thế giới ? Rút ra nhận xét về đặc điểm dân cư Đông Nam Á?

=> ĐNÁ là vùng đông dân (536 triệu người),chiếm 14,2% dân số châu Á, 8,6% dân số thế giới. Mật độ dân số bằng trung bình của châu Á, gấp hơn 2 lần so với thế giới. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn châu Á và thế giới, đạt 1,5% (năm 2002).

- Là khu vực đông dân.

- Mật độ dân số cao hơn trung bình của thế giới.

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức độ cao.

Theo em các nước cần có những giải pháp gì để hạn chế gia tăng dân số?

Thuận lợi: dân số trẻ tạo ra nguồn lao động lớn, thị trường tiêu thụ rộng.

- Khó khăn: Sức ép đối với vấn đề việc làm, y tế,giáo dục, văn hóa. Diện tích đất bình quân đầu người bị thu hẹp

 

pptx37 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 28/08/2021 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Địa lí Lớp 8 - Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊA LÍ 8 Đông Nam Á là cầu nối giữa hai châu lục, hai đại dương nó có vị trí quan trọng đối với các nước ở châu Á nói riêng và thế giới nói chung, vị trí đó đã ảnh hưởng như thế nào tới đặc điểm dân cư, xã hội của các nước trong khu vực. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay. Bài 15 ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ,XÃHỘI ĐÔNG NAM Á BÀI 15: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á.1. Đặc điểm dân cư: Lãnh thổSố(triệu người)Mật độ dân số trung bình (người/km2) Tỉ lệ gia tăng tự nhiên(%)Đông Nam Á5361191,5%Châu Á3766*1191,3Thế giới6215461,3So sánh số dân, mật độ dân số trung bình, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của khu vực Đông Nam Á so với châu Á, và thế giới ? Rút ra nhận xét về đặc điểm dân cư Đông Nam Á?=> ĐNÁ là vùng đông dân (536 triệu người),chiếm 14,2% dân số châu Á, 8,6% dân số thế giới. Mật độ dân số bằng trung bình của châu Á, gấp hơn 2 lần so với thế giới. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn châu Á và thế giới, đạt 1,5% (năm 2002).BÀI 15: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á.1. Đặc điểm dân cư:- Là khu vực đông dân. - Mật độ dân số cao hơn trung bình của thế giới. - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức độ cao. Dân số đông sẽ có những thuận lợi, khó khăn gì trong phát triển kinh tế?- Thuận lợi: dân số trẻ tạo ra nguồn lao động lớn, thị trường tiêu thụ rộng...- Khó khăn: Sức ép đối với vấn đề việc làm, y tế,giáo dục, văn hóa.. Diện tích đất bình quân đầu người bị thu hẹpTheo em các nước cần có những giải pháp gì để hạn chế gia tăng dân số? Các nước cần tiến hành chính sách dân số, nâng cao ý thức, nâng cao đời sống của người dân để kiểm soát được vấn đề dân số. Dựa hình 6.1 nhận xét sự phân bố dân cư của các nước Đông Nam Á BÀI 15: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á.1. Đặc điểm dân cư:- Dân cư phân bố không đều, tập trung đông đúc ở đồng bằng và ven biển.ĐNÁ có bao nhiêu quốc gia? Xác định vị trí các nước và đọc tên thủ đô từng nước trên bản đồ?- Có 11 quốc gia.Dựa vào hình 15.1 và bảng 15.2 hãy so sánh diện tích, dân số Việt Nam so với các nước trong khu vực?- Việt Nam đứng thứ 5 về diện tích nhưng đứng thứ 3 về dân số năm 2002 (theo thứ tự giảm dần)Có những chủng tộc, ngôn ngữ nào phổ biến trong các quốc gia Đông Nam Á ? Điều này ảnh hưởng gì tới việc giao lưu giữa các nước trong khu vực ?BÀI 15: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á.1. Đặc điểm dân cư: Có nhiều dân tộc thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.- Đa dạng về ngôn ngữ. Xin-ga-poDu lịch bụi ở InđônêxiaHồ Gươm – Hà NộiĐền Ăng-co ( Cam-pu-chia)BÀI 15: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á.1. Đặc điểm dân cư:2. Đặc điểm xã hội:Có những tôn giáo nào phổ biến trong các quốc gia Đông Nam Á ? Phaät giaùoThieân chuùa giaùoHoài giaùoAán ñoä giaùoCao Đaøi Một số tôn giáo lớn ở Đông Nam ÁNhà thờ con gà ở Đà LạtChánh tòa Đức Bà Sài Gòn Kitô giáo ở Philippin, Inđônêxia, Việt Nam ( chúa Giê- su khuyên sống nhẫn nhịn, chết sẽ được hạnh phúc ở thiên đường.)Hồi giáo ở Malaixia, Inđônêxia, Brunây, Xingapo ( thờ thánh Ala, cấm ăn thịt chó, lợn, cấm uống rượu, cầu nguyện 5 lần trong ngày, trong tháng Ra-ma-đa phải ăn chay.) Thánh địa Mecca ở Arập-xê-út ( Hồi giáo)Chùa Vàng – Thái LanChùa vàng Mi-an-maChùa That Luang (Lào)Hãy cho biết những nét tương đồng của các nước Đông Nam Á? Giải thích tại sao? Người Việt nam vaø ngöôøi Inñoâneâxia cuøng coù troáng ñoàngÑoàng ruoäng ôû Phi lip pinÑoàng ruoäng ôû Vieät namRuoäng baäc thang troàng luùa nöôùc ôû...Vieät namThaùi lanPhi lip pinInñoâneâxiaRuộng bậc thang trồng lúa nước Các nước có nhiều nét tương đồng trong:=> Tất cả những nét tương đồng trên là những điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác toàn diện để cùng phát triển.- Trong phong tục tập quán, sản xuất: trồng lúa nước, lấy trâu, bò làm sức kéo. - Trong sinh hoạt: lúa gạo là nguồn lương thực chính. - Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc: BÀI 15: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á.1. Đặc điểm dân cư:2. Đặc điểm xã hội: - Các nước trong khu vực vừa có những nét tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong phong tục tập quán, sản xuất và sinh hoạt vừa có sự đa dạng trong văn hóa từng dân tộc.=> Đó là những điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác toàn diện giữa các nước.Saép xeáp teân caùc nöôùc vaø thuû ñoâ cho ñuùng :Ban-ña Xeâ-ri Beâ-ga-oanPHI LIP PINBRU NAÂYTHAÙI LANÑOÂNG TIMOY-an-gunBaêng - coácMa-ni-laÑi-liMIANMAÑOÂNG NAM AÙHoaøn thieän sô ñoà sauâCAÙC CHUÛNG TOÄC CHÍNHâCAÙC TOÂN GIAÙO CHÍNHMoân-goâ-loâ-itOÂxtraloâit Ñaïo Phaät Ñaïo Hoài Ñaïo Ki-toâCủng cố2) Sự tương đồng và đa dạng trong xã hội của các nước khu vực Đông Nam Á thể hiện như thế nào? Tạo ra những thuận lợi, khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước?1) Trình bày đặc điểm dân cư khu vực Đông Nam Á?HƯỚNG DẪN HỌC BÀI.Trả lời câu hỏi, bài tập sgk/53 Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_dia_li_lop_8_bai_15_dac_diem_dan_cu_xa_hoi_don.pptx