Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Phương pháp động lực học

MỤC TIÊU:

 -. H/s vận dụng kiến thức về các định luật Niutơn , tổng hợp và phân tích lực vào giải bài tập về động lực h ọc

- Khắc sâu kiến thức về động lực học cho học sinh

-. Kiểm tra đánh giá kết quả nhận thức của h/s về phần các định luật của Niutơn

 B/CHUẨN BỊ:

 1) Giáo viên:

- Hệ thống câu hỏi

- Đề baì và đáp án

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Phương pháp động lực học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :21/11/07 tự chọn - buổi 2 Bài: phương pháp động lực học A/ Mục tiêu: -. H/s vận dụng kiến thức về các định luật Niutơn , tổng hợp và phân tích lực vào giải bài tập về động lực h ọc - Khắc sâu kiến thức về động lực học cho học sinh -. Kiểm tra đánh giá kết quả nhận thức của h/s về phần các định luật của Niutơn B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: - Hệ thống câu hỏi - Đề baì và đáp án 2) Học sinh: - Ôn kĩ lí thuyết , làm bài tập vận dụng trước khi tới lớp C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: .Kiểm tra kiến thức cũ ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Đặt câu hỏi yêu cầu h.s trả lời +. Nêu qui tắc tổng hợp , phân tích lực + .Nêu nội dung định luật 1,2,3 của Niutơn? +. Nhận xét câu trả lời của bạn -Nhận xét câu trả lời của học sinh và nêu kết luận chuẩn kiến thức - Nhớ lại lí thuyết để trả lời câu hỏi của g/v - Nhận xét câu trả lời của bạn Củng cố kiến thức Hoạt động 2: Xây dựng phương pháp giải bài tập bằng phương pháp động lực học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -Giới thiệu hai loại bài toán trong phương pháp động lực học - Lấy ví dụ minh hoạ cho hai loại bài toán đó : Bài toán thuận và bài toán ngược - Yêu cầu học sinh nêu q2uan điểm của mình về các bước giải bài toán thuận , bài toán ngược - Nêu kết luận chuẩn kiíen thức Hiểu được hai loại bài toán động lực họcvà phương pháp giải hai loại bài toán đó 1 ) bài toán thuận - Xác định chuyển động khi biết trước các lực tác dụng lên vật Bước 1: Chọn hệ qui chiếu sao cho giải bài toán đơn giản nhất ( chú ý đến mặt phẳng quĩ đạo ) Bước 2: Biểu diễn trên một hình các lực tác dụng vào vật ( Coi là chất điểm ) Đặc biệt chú ý tới lực phất động ( cùng chiều chuyển động ) và lực cản ( Ngược chiều với chuyển động Bước 3:Xác định gia tốc của vật theo định luật hai Niutơn viết dưới dạng hình chiếu lên các trục toạ độ Bước 4 Biết các điều kiện ban đầu ta có thể xác định được chuyển động của vật 2) Bài toán ngược - Xác định lực tác dụng khi biết chuyển động Bước1: Chọn hệ qui chiếu sao cho việc giải bài toán được đơn giản nhất ( Chú ý đến mặt phẳng quĩ đạo ) Bước 2: Xác định gia tốc căn cứ vào chuyển động đã cho Bước 3: Xác định hợp lực tác dụng theo định luật II Niutơn Bước 4 : Biết hợp lực ta có thể xác định được các lực đã tác dụng vào vật Hoạt động 3: ... giải bài tập vận dụng ..... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Giới thiệu đề bài - Yêu cầu h/s xác định loại bài tập và phương pháp giải bài , vận dụng các bước cơ bản để giải bài -. Nhận xét kết quả bài giải của h/s - Ghi nhớ đề bài , xác định loại bài và nêu phương pháp giải bài - Vận dụng các công thức , các định luật để giải bài - thảo luận và nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 4: Hướng dẫn bài về nhà ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giao tiếp bài tập làm ở nhà cho h/s Ghi nhớ bài về nhà

File đính kèm:

  • docGATC-B2.doc
Giáo án liên quan