Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 22: Định luật III Niutơn

Kiến thức

Hiểu được rằng tác dụng bao giờ cũng diễn ra theo 2 chiều và lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối.

2. Kỹ năng

Biết vận dụng định luật III Niu-tơn để giải thích một số hiện tượng liên quan đến sự bằng nhau và trái chiều của tác dụng và phản tác dụng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 22: Định luật III Niutơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 16/11/07 G/v: Đỗ Quang Sơn tiết 22 Bài : định luật III nưutơn A - MỤC TIấU 1. Kiến thức Hiểu được rằng tác dụng bao giờ cũng diễn ra theo 2 chiều và lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối. 2. Kỹ năng Biết vận dụng định luật III Niu-tơn để giải thích một số hiện tượng liên quan đến sự bằng nhau và trái chiều của tác dụng và phản tác dụng. B - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Dụng cụ thí nghiệm như trong SGK và một số t/ nghiệm về định luật III Niu-tơn . - Làm thử, kiểm tra cẩn thận các thi nghiệm trước khi lên lớp. 2. Học sinh Ôn lại khỏi niệm và các đặc trưng của lực. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT- Chuẩn bị một số câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và vận dụng củng cố C. Tiến trình dạy -học Hoạt dộng 1; Kiểm tra bài cũ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Nờu cõu hỏi về cỏc đặc trưng của lực, yờu cầu HS phỏt biểu và viết biểu thức định luật II Niu-tơn - Nhận xột cõu trả lời. - Suy nghĩ, nhớ lại cỏc đặc trưng của lực và định luật II Niu-tơn. - Trỡnh bày cõu trả lời. Hoạt động 2: Nhận xét Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yờu cầu HS đọc vớ dụ 1 và liờn quan hỡnh 16.1 - Nờu cõu hỏi. - Yờu cầu HS đọc vớ dụ 2 và quan sỏt hỡnh 16.2 - Nờu cõu hỏi. - Nhận xột cõu trả lời. - Hướng dẫn HS, dẫn dắt để HS lập luận và tỡm ra tương tỏc cú tớnh 2 chiều. - Đọc vớ dụ 1 và quan sỏt hỡnh 16.1 SGK, trả lời cõu hỏi: Tỏc dụng của bạn An lờn bạn Bỡnh và ngược lại? - Đọc vớ dụ 2 và quan sỏt hỡnh 16.2, trả lời cõu hỏi: Tương tỏc giữa nam chõm và sắt như thế nào? - Tỡm mối liờn hệ: sự tỏc dụng tương hỗ giữa hai vật. Nếu vật A tc dụng ln vật B thỡ vật B cũng tc dụng ln vật A Đú là sự tỏc dụng tương hỗ. thảo luận và ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: Tìm hiểu định luật 3 Nưutơn Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Làm mẫu thớ nghiệm SGK, yờu cầu HS quan sỏt, ghi và xử lý kết quả thớ nghiệm. - Tổ chức hoạt động - Yờu cầu HS làm thớ nghiệm tương tự - Yờu cầu HS trỡnh bày kết quả thớ nghiệm theo nhúm. - Hướng dẫn HS trỡnh bày kết quả thớ nghiệm - Hướng dẫn HS khỏi quỏt cỏc thớ nghiệm thành định luật. - Nhận xột trả lời của HS. - Quan sỏt, ghi kết quả thớ nghiệm, vẽ cỏc lực tỏc dụng lờn lũ xo - Hoạt động nhúm - Cỏc nhúm làm thớ nghiệm tương tự. - Trỡnh bày kết quả thớ nghiệm - Phỏt biểu định luật III Niu-tơn Khi vật A tc dụng ln vật B một lực ,thỡ vật B cũng tc dụng trở lại vật A một lực .Hai lực ny l hai lực trực đối - cựng giỏ, cựng độ , ngược chiều Ghi nhận kiến thức Hoạt động 4: Tìm hiểu lực và phản lực Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yờu cầu HS đọc SGK mục 3 - Nờu cõu hỏi về lực tỏc dụng và phản lực, cỏc đặc điểm của lực tỏc dụng và phản lực. - Nhận xột cõu trả lời. - Đọc SGK mục 3, trả lời cõu hỏi về lực tỏc dụng và phản lực. -* Hiểu được tính chất của lực và phản lực - Lực và phản lực luụn xuất hiện đồng thời. - Lực v phản lực bao giờ cũng cng loại. - Lực v phản lực khơng thể cn bằng nhau vỡ chng đặt vào hai vật khỏc nhau. Ghi nhận kiến thức Hoạt động 5: Bài tập vận dụng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Yêu cầu học sinh đọc và làm các bài 1,2,3 tr73+74 Yêu cầu h/s :Nhận xét bài làm của bạn Nêu kết luận chuẩn kiến thức - Đọc và làm các bài tập trong sgk tr73và 74 -Thảo luận và nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 6: Hướng dẫn bài về nhà Thầy : giao bài tập trong sgk và sbt để học sinh làm ở nhà Trò : ghi nhớ bài làm ở nhà

File đính kèm:

  • docGAT-22VL10NC.doc