Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 39: Bài tập

A/ MỤC TIÊU:

-. H/S vận dụng qui tắc tổng hợp lực và điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 2; 3 lực không song song

- Rèn kĩ nằng biểu diễn lực bằng véc tơ , cộng véc tơ

- Rèn thói quen tự lực làm bài tập cho h/s

B/CHUẨN BỊ:

 1) Giáo viên:

 Đề bài tập , đáp án và hệ thống câu hỏi

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 39: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 11/01/08 Tiết : 39 G/V :Đỗ Quang Sơn Bài tập A/ Mục tiêu: -. H/s vận dụng qui tắc tổng hợp lực và điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 2; 3 lực không song song - Rèn kĩ nằng biểu diễn lực bằng véc tơ , cộng véc tơ - Rèn thói quen tự lực làm bài tập cho h/s B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Đề bài tập , đáp án và hệ thống câu hỏi 2) Học sinh: ôn tập kĩ lí thuyết và làm trước bài tập ở nhà C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò _. Đặt câu hỏi và Yêu cầu h/s trả lời : +. Điều kiện cân bằng của vật rắn khi chịu tác dụng của 2; 3 lực không song song ? +. Nêu qui tác tìm hợp lực của hai lực đồng qui ? _. Nhận xét câu trả lời của h/s - Nhớ lại kiến thức để trả lời câu hỏi của g/v -Nhận xét câu trả lời của bạn Củng cố lại kiến thức Hoạt động 2: .Hướng dẫn h/s giải bài tập ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò bài 2/tr126/sgk -yêu cầu h/s đọc kĩ đề bài , tóm tắt đề bài và vẽ hình minh họa - yêu cầu h/s xác định điểm đồng qui , biểu diễn các lực tác dụng lên vật - Sử dụng điều kiện cân bằng của vật rắn để xác định lực căng của dây và phản lực của tường tác dụng lên vật - Nhận xét phần bài làm của h/s và nêu kết luận chuẩn kiến thức Bài 3/126/sgk a) Yêu cầu h/s tính trọng lượng của vật và so sánh với lực căng lớn nhất của dây Chứng minh được rằng : Không thể treo vật vào đầu một sợi dây B) Khi treo vật theo hình 27.8/sgk - Yêu cầu h/s đọc kĩ đề bài , phân tích các lực tác dụng lên vật - áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn để tính được lực căng của hai nhánh dây Bài 2.46/sbtvl10nc - Yêu cầu h/s đọc kĩ đề bài Vận dụng kiến thức xác định các lực tác dụng lên vật , Xác định các lực gây gia tốc cho vật trên mặt phẳng nghiêng để tìm đaqps án của bài - Nhận xét đáp án của h/s Và nêu kết luận chuẩn kiến thức - Đọc kĩ đề bài thực hiện các câu hỏi của g/v -. Vận dụng điều kện cáan bằng để tính được lực căng của dây treo T=46N Và phản lực của tường N=23,1N - Thảo luận và nhận xét kết quả bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức - Nghiên cứu kĩ đề bài chứng minh được là không thể treo vật trên một sợi dây - Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên vật Vận dụng điều kiện cân bằng để tính được lực căng của hai nhánh dây bằng nhau và bằng F1=F2=5,3 N -. Thảo luận và nhận xét bài giải của bạn Ghi nhận kiến thức - Nghiên cứu kĩ đề bài - Biểu diễn các lực tác dụng lên vật và phân tích tác dụng của tường lực đối với vật - Chọn đáp án cho bài Đáp án : B Ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: Củng cố và vận dụng ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Yêu cầu h/s: nêu đ/k cân bằng của chất điểm , Biểu diễn hợp lực của hai lực và qui tắc hợp hai lực đồng qui - Nhắc lại kiến thức trọng tâm Hoạt động 4: Hướng dẫn bài về nhà ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Yêu cầu h/s làm các bài tập tương tự trong sbt - Ghi nhớ nội dung bài về nhà

File đính kèm:

  • docGAT-39VL10NC.doc