Bài giảng Sự oxi hoá và phản ứng hoá hợp ứng dụng của oxi tiết 39 tuần 21

1. Kiến thức: HS biết :

- Hiểu được sự oxi hoá 1 chất là sự tác dụng của oxi với chất đó

- Định nghĩa đươc phản ứng hóa hợp là là phản ứng trong đó chỉ có một chất tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu .

- Ứng dụng của oxi: sự hô hấp và sự đốt cháy nhiên liệu .

2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết phương trình của oxi với đơn chất và hợp chất

 

doc3 trang | Chia sẻ: shironeko | Ngày: 21/11/2014 | Lượt xem: 1269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sự oxi hoá và phản ứng hoá hợp ứng dụng của oxi tiết 39 tuần 21, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỰ OXI HOÁ – PHẢN ỨNG HOÁ HỢP ỨNG DỤNG CỦA OXI Tuần :21 Tiết :39 Ngày soạn:…3…/1/2010 Ngày dạy :…5…/1/2010 Bài:25 I.MỤC TIÊU: Kiến thức: HS biết : Hiểu được sự oxi hoá 1 chất là sự tác dụng của oxi với chất đó Định nghĩa đươc phản ứng hóa hợp là là phản ứng trong đó chỉ có một chất tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu . Ứng dụng của oxi: sự hô hấp và sự đốt cháy nhiên liệu . Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết phương trình của oxi với đơn chất và hợp chất -Rèn kỹ năng hoạt động nhóm . Thái độ: Yêu thích bộ môn.kiên trì trong học tập . II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học Giáo Viên: Bảng phụ ghi sẵn các bài tập và bài kiểm tra 10’ Tranh phóng to ứng dụng của oxi. Học sinh: Học bài và chuẩn bị bài mới . . Phương pháp :Thảo luận nhóm nhỏ, đàm thoại, vấn đáp tái hiện ... III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Oån địng lớp : Kiểm tra bài cũ : ?Treo bảng phụ hoàn thành các phương trình hóa học sau: a. 2Cu + O2 à 2 CuO b. 2Mg + O2 à 2MgO c. CH4 + 2 O2 à CO2 + 2H2O d . 2H2 + O2 à 2H2O Bài giảng Vào bài: : Ở tiết trước chúng ta đã nghiên cứu hầu hết các đơn chất kim loại , phi kim và hợp chất đều tác dụng với oxi. Vậy , quá trình mà oxi tác dụng với các chất gọi là gì? Thuộc loại phản ứng hóa học nào?Ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay. GIÁO VIÊN HỌC SINH NỘI DUNG Hđộng 1:Tìm hiểu sự oxi hoá GV: Yêu cầu HS nhận xét các PTHH mà HS trả lời ở góc bảng kết hợp bài tập ở bảng phụ. ? Em hãy cho biết, các phản ứng này có đặc điểm gì giống nhau ? GV: Những pứ trên được gọi là sự oxi hoá các chất đó ? Vậy sự oxi hoá 1 chất là gì ? ? Chất bị oxi có thể là những chất nào ? ? Các em hãy cho ví du khác về sự oxi hoá xảy ra trong đời sống hằng ngày ? Hđộng 2:Tìm hiểu về phản ứng hoá hơp Yêu cầu HS nhận xét số lượng các chất tham gia và sản phẩm của các phản ứng hóa học 1,2,3 và hoàn thành bảng SGK/ 85. -Các phản ứng trong bảng trên có đặc điểm gì giống nhau ? à Những phản ứng trên được gọi là phản ứng hóa hợp. Vậy theo em thế nào là phản ứng hóa hợp ? ?Các phản ứng trên xảy ra ở điều kiện nào ? à Khi phản ứng xảy ra tỏa nhiệt rất mạnh, còn gọi là phản ứng tỏa nhiệt. -Theo em phản ứng (c) có phải là phản ứng hóa hợp không ? Vì sao ?’ -Yêu cầu HS thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập 2 SGK/ 87 Hđộng 3: Ứng dụng của oxi. GV: treotranh ứng dụng của oxi ? Em hãy kể ra các ứng dung của oxi mà em biết trong cuộc sống ? ? Vậy ứng dụng của oxi dùng chủ yếu trong các lĩnh vực nào? ? Tranh nào dùng oxi trong lĩnh vực sự hô hấp ? ? Tranh nào dùng trong lĩnh ực sự đốt nhiên liệu ? à Kết luận ứng dụng của oxi ? Hs lắng nghe àTrong các phản ứng trên đều có chất tham gia phản ứng là oxi. àSự oxi hóa 1 chất là sự tác dụng của chất đó àcó thể là đơn chất hay hợp chất. -HS suy nghĩ và nêu ví dụ. Hoàn thành bảng. PƯHH Chất t.gia S.phẩm (1) 2 1 (2) 2 1 (3) 2 1 -Các phản ứng trên đều có 1 chất được tạo thành sau phản ứng. àPhản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu. àCác phản ứng trên xảy ra khi ở nhiệt độ cao. -Phản ứng (4) không phải là phản ứng hóa hợp vì có 2 chất được thành sau phản ứng -HS thảo luận nhóm để hoàn thành bài tập 2 SGK/ 87. -Hs quan sát tranh à Hô hấp . đốt cháy nhiên liệu , xục vào bể cá …. à Lĩnh vực hô hấp và lĩnh vực đốt nhiên liệu -Hs quan sát tranh và trả lời à HS rút ra kết luận I. Sự oxi hoá. *. Định nghĩa: “sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá “ II. Phản ứng hoá hợp.* *. Định nghĩa: Phản ứng hoá hợp là pứ hoá học trong đó chỉ có 1 chất mới (sản phẩm) được tao thành từ hai hay nhiều chất ban đầu * Bài tập 2 / 84 a. Mg + S MgS b. Zn + S ZnS c. Fe +S FeS d .2 Al +3S Al2S3 III. Ứng dụng của oxi Khí oxi cần cho: - Sự hô hấp của người và động vật. - Sự đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. IV: CŨNG CỐ –DẶN DÒ: Củng cố: Giáo viên yêu cầu 1 hs đọc phần đón khung trong SGK . Gv treo bảng phụ bài tập .(10’) Bài tập 1 : Dùng từ hoặc cụm từ hoàn thành các câu sau : Sự tác dụng của oxi với một chất là …………………. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có ………………………………………….. được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu Khí …………………… cần cho …………………………………..con người , động vật và cần để đốt cháy ………………….nhiệu liệu trong đời sống sàn xuất . Bài tập 2:Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp ? vì sao ? 2Al + 3Cl2 à 2AlCl3 2FeO + C à 2Fe + CO2 P2O5 + 3 H2O à 2H3PO4 CaCO3 à CaO + CO2 4N + 5O2 à 2N2O5 4Al + 3O2 à 2Al2O3 -Gv thu bài và nhận xét thái độ làm bài . Dặn dò: -Học bài và làm bài tập 1, 4,5sgk trang 84 - Chuẩn bị bài mới : oxít + Lấy ví dụ về 10 kim loại thông dụng + Lấy ví dụ về 10 phi kim thông dụng +Xem trước định nghĩa, cách gọi tên và phân loại oxít . Thống kê chất lượng : Lớp TSHS Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 8A 8B 8C 8D Nhận xét

File đính kèm:

  • doctiet 39 phan ung hoa hop.doc
Giáo án liên quan