Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 7: Bài thực hành 2 Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính - Năm học 2020-2021

1. Mục đích, yêu cầu

Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính.

Mở và lưu bảng tính.

Chọn các đối tượng trên trang tính.

Phân biệt và nhập các kiểu dữ liệu khác nhau

vào ô tính.

2. Nội dung

a. Mở bảng tính

Khi đang làm việc trên trang tính, để mở thêm một bảng tính mới khác ta làm như thế nào?

Vào bảng chọn File và chọn lệnh New.

Chọn Thư mục lưu tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp.

b. Lưu bảng tính với một tên khác

Làm thế nào để lưu tệp bảng tính với một tên khác?

- Vào bảng chọn File và chọn lệnh Save As.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 28/08/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 7: Bài thực hành 2 Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kieåm tra baøi cuõCâu 1: Trên trang tính gồm những thành phần chính nào? Ngầm định bảng tính mới mở có bao nhiêu trang tính?Trả lời: - Gồm các ô, các hàng, các cột, hộp tên, khối, thanh công thức.- Ngầm định có 3 trang tính trống, được phân biệt với nhau bởi các tên: Sheet1, Sheet2, Sheet3.Câu 2: Trên trang tính gồm những kiểu dữ liệu nào? Nêu ví dụ cụ thể?Trả lời: - Thường dùng 2 dạng dữ liệu cơ bản: Dữ liệu số, dữ liệu kí tự.VD: Dữ liệu số: 1, +150, 50%, Dữ liệu kí tự: Lớp 7A, Tin học 7, TayNinh,..LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNHBÀI THỰC HÀNH 2Tiết:71. Mục đích, yêu cầuPhân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính.Mở và lưu bảng tính.Chọn các đối tượng trên trang tính.Phân biệt và nhập các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.2. Nội dunga. Mở bảng tínhKhi đang làm việc trên trang tính, để mở thêm một bảng tính mới khác ta làm như thế nào?Vào bảng chọn File và chọn lệnh New.2. Nội dunga. Mở bảng tínhĐể mở một bảng tính đã được lưu trên máy em làm như thế nào?Chọn Thư mục lưu tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp.2. Nội dunga. Mở bảng tính- Mở bảng tính mới: Vào bảng chọn File và chọn lệnh New. - Mở tệp có sẵn: Chọn Thư mục lưu tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp.2. Nội dungb. Lưu bảng tính với một tên khácLàm thế nào để lưu tệp bảng tính với một tên khác?- Vào bảng chọn File và chọn lệnh Save As.Bài tập 1: Tìm hiểu các thành phần chính trên trang tính Nhận biết: Ô, hàng, cột, hộp tên, thanh công thức. Nhập nội dung vào các ô khác nhau, so sánh nội dung dữ liệu trong ô và trên thanh công thức.- Gõ =5+7 vào ô tùy ý và nhấn phím Enter. Chọn lại ô đó và so sánh nội dung trong ô và trên thanh công thức.Ví Dụ: Thực hiện gõ các nội dung sau vào các ô rồi nhấn phím Enter, sau đó so sánh dữ liệu trong ô và trên thanh công thức. - A2: =4+6 - B5: tính tổngCâu hỏi và bài tập cũng cốCâu 1: Trong ô dữ liệu, dữ liệu số với dữ liệu kí tự được canh lề như thế nào?Trả lời: - Dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.- Dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính.Câu 2: Nêu cách mở tệp có sẵn, lưu tệp bảng tính với tên khác?Trả lời: - Mở tệp có sẵn: Chọn Thư mục lưu tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp.- Lưu kết quả với tên khác: File – Save As.Hướng dẫn học sinh tự học Bài vừa học + Nắm kĩ các thao tác với chương trình. - Bài sắp học + Chuẩn bị bài mới: Thực hiện tính toán trên trang tính.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tin_hoc_lop_8_tiet_7_bai_thuc_hanh_2_lam_quen_voi.ppt