Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 15: Đường thẳng - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Có hai điểm A và B, dùng thước thẳng và bút nối điểm A với điểm B ta được đoạn thẳng AB

Kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía, ta được đường thẳng AB

Em có nhận xét gì về đoạn thẳng và đường thẳng ?

Ghi nhớ:

+ Đoạn thẳng có giới hạn hai điểm

+ Đường thẳng có thể kéo dài mãi về hai phía

Bài 1: Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:

 Trong hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Có 2 đoạn thẳng

Có 6 đoạn thẳng

Có 4 đoạn thẳng

 Trong hình dưới đây có bao nhiêu đường thẳng?

Có 3 đường thẳng

Có 4 đường thẳng thẳng

Có 6 đường thẳng

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 09/09/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 15: Đường thẳng - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN BÀI CŨ:22 - xToán: Câu hỏi : Muốn tìm số trừ ta làm như thế nào?Trả lời: Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu = 22 - 5x = 5x = 17ÔN BÀI CŨ:35 - xToán: Câu hỏi : Muốn tìm số trừ ta làm như thế nào?Trả lời: Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu= 35 - 10x = 10x = 5BĐoạn thẳngĐường thẳngAABToán:Coù hai ñieåm A vaø B, duøng thöôùc thaúng vaø buùt noái ñieåm A với ñieåm B ta ñöôïc ñoaïn thaúng AB   ABĐoạn thẳngĐường thẳng ABĐường thẳngABABToán:Kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía, ta được đường thẳng ABCó hai điểm A và B, dùng thước thẳng và bút nối điểm A đến điểm B ta được đoạn thẳng ABABĐoạn thẳng ABĐường thẳng ABĐường thẳngABToán:Em có nhận xét gì về đoạn thẳng và đường thẳng ?Ghi nhớ:+ Đoạn thẳng có giới hạn hai điểm+ Đường thẳng có thể kéo dài mãi về hai phíaBài 1: Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:Đường thẳnga)b)c)Toán:Thực hành:  Đường thẳng MNToán:Bài 1: Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:a)NThực hành:MĐường thẳng  Đường thẳng CDToán:Bài 1: Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:b)DThực hành:CĐường thẳng  Đường thẳng IKToán:Bài 1: Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:C)IThực hành:KĐường thẳngTrò chơi: Ai nhanh ai đúng Trong hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?Câu hỏi 1abcCó 2 đoạn thẳngCó 6 đoạn thẳngCó 4 đoạn thẳngSai roàiSai roàiChuùc möøng baïnTrò chơi: Ai nhanh ai đúng Trong hình dưới đây có bao nhiêu đường thẳng?Câu hỏi 2abcCó 3 đường thẳngCó 4 đường thẳng thẳngCó 6 đường thẳngChuùc möøng baïnSai roàiSai roài

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tuan_15_duong_thang_truong_tieu_hoc_ai.ppt