Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 16: Thực hành xem đồng hồ - Trường Tiểu học Ái Mộ B

24 giờ trong một ngày được tính từ mấy giờ đến mấy giờ ?

24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau

Bài 1: Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh ?

Bài 2: Câu nào đúng ? Câu nào sai ?

a. Đi học đúng giờ

b. Đi học muộn giờ

c. Cửa hàng đã mở cửa

d. Cửa hàng đóng cửa

e. Lan tập đàn lúc 20 giờ

f. Lan tập đàn lúc 8 giờ sáng

 

ppt14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 09/09/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 16: Thực hành xem đồng hồ - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 2AMÔN : TOÁNToán:Kiểm tra bài cũĐồng hồ chỉ mấy giờ ?111087542136129Đồng hồ chỉ 9 giờ Toán:Kiểm tra bài cũMột ngày có bao nhiêu giờ ?Một ngày có 24 giờ Toán:Kiểm tra bài cũ24 giờ trong một ngày được tính từ mấy giờ đến mấy giờ ?24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau Toán:Thực hành xem đồng hồ121234567891011121234567891011121234567891011121234567891011Bài 1: Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh ?ACBDToán:Thực hành xem đồng hồBài 1: Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh ?Bài 2: Câu nào đúng ? Câu nào sai ?ĐúngSaib. Đi học muộn giờa. Đi học đúng giờToán:Thực hành xem đồng hồBài 1: Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh ?Bài 2: Câu nào đúng ? Câu nào sai ?ĐúngSaid. Cửa hàng đóng cửac. Cửa hàng đã mở cửaThứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2014 Toán:Thực hành xem đồng hồBài 1: Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh ?Bài 2: Câu nào đúng ? Câu nào sai ?ĐúngSaif. Lan tập đàn lúc 8 giờ sánge. Lan tập đàn lúc 20 giờThứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2014 Toán:Thực hành xem đồng hồ8 giờTRÒ CHƠI XEM GiỜThứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2014 Toán:Thực hành xem đồng hồ11 giờTRÒ CHƠI XEM GiỜToán:Thực hành xem đồng hồ2 giờTRÒ CHƠI XEM GiỜToán:Thực hành xem đồng hồ18 giờTRÒ CHƠI XEM GiỜToán:Thực hành xem đồng hồ23 giờTRÒ CHƠI XEM GiỜTIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCXIN KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tuan_16_thuc_hanh_xem_dong_ho_truong_ti.ppt