Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 26: Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Hình tam giác ABC có ba cạnh là: AB, BC và CA.

Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là:

3 cm + 5 cm + 4 cm =

Ta nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12 cm

Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE, EG, GH và HD.

Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là:

3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm =

Ta nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cm

Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ( hình tứ giác) là chu vi của hình đó.

BÀI 1:

Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

7 cm, 10 cm và 13 cm

Mẫu: Bài giải

 Chu vi hình tam giác là:

 7 + 10 + 13 = 30 (cm)

 Đáp số: 30 cm

ppt7 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 09/09/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 26: Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BToỏnChu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giácToán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác5 cm3 cm4 cmABCHình tam giác ABC có ba cạnh là: AB, BC và CA.Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là:3 cm + 5 cm + 4 cm = ? cm12 cmTa nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12 cmEHGD6 cm3 cm4 cm2 cmHình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE, EG, GH và HD.Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là:3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm = ? cm15 cmTa nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cmTổng độ dài các cạnh của hình tam giác ( hình tứ giác) là chu vi của hình đó.Luyện tập Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:7 cm, 10 cm và 13 cm Mẫu: Bài giải Chu vi hình tam giác là: 7 + 10 + 13 = 30 (cm) Đáp số: 30 cmToán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác5 cm3 cm4 cmABCHình tam giác ABC có ba cạnh là: AB, BC và CA.Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là:3 cm + 5 cm + 4 cm = 12 cmTa nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12 cmEHGD6 cm3 cm4 cm2 cmHình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE, EG, GH và HD.Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là:3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cm Ta nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cmTổng độ dài các cạnh của hình tam giác ( hình tứ giác) là chu vi của hình đó.Luyện tập Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:7 cm, 10 cm và 13 cm Bài giải Chu vi hình tam giác là: 20 + 30 + 40 = 90 (dm) Đáp số: 90 dm20 dm, 30 dm và 40 dm Mẫu: Bài giải Chu vi hình tam giác là: 7 + 10 + 13 = 30 (cm) Đáp số: 30 cmToán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác5 cm3 cm4 cmABCHình tam giác ABC có ba cạnh là: AB, BC và CA.Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là:3 cm + 5 cm + 4 cm = 12 cmTa nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12 cmEHGD6 cm3 cm4 cm2 cmHình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE, EG, GH và HD.Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là:3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cmTa nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cmTổng độ dài các cạnh của hình tam giác ( hình tứ giác) là chu vi của hình đó.Luyện tập Bài 2: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:3 dm, 4 dm, 5 dm và 6 dm Bài giải Chu vi hình tứ giác là: 3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm) Đáp số: 18 dmToán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác5 cm3 cm4 cmABCHình tam giác ABC có ba cạnh là: AB, BC và CA.Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là:3 cm + 5 cm + 4 cm = 12 cmTa nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12 cmEHGD6 cm3 cm4 cm2 cmHình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE, EG, GH và HD.Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là:3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cmTa nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cmTổng độ dài các cạnh của hình tam giác ( hình tứ giác) là chu vi của hình đó.Luyện tập Bài 3: a) Đo rồi ghi số đo các cạnh của hình tam giác ABC. b) Tính chu vi hình tam giác ABC.CBA Bài giải.Chu vi hình tam giác ABC là: 3 + 3 + 3 = 9 (cm) Đáp số: 9 cm Bài giải.Chu vi hình tam giác ABC là: 3 x 3 = 9 (cm) Đáp số: 9 cm3 cm3 cm3 cm Cách 2: Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh đã tham dự tiết học

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tuan_26_chu_vi_hinh_tam_giac_chu_vi_hin.ppt