Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 27: Luyện tập chung - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 1. Tính nhẩm :

 2 x 3 = 3 x 4 = 4 x 5 = 5 x 1=

 6 : 2 = 12 : 3 = 20 : 4 = 5 : 5 =

 6 : 3 = 12 : 4 = 20 : 5 = 5 : 1 =

 2. Tính nhẩm (theo mẫu) :

 20 x 3 =

 30 x 2 =

 20 x 5 =

60 : 3 =

 80 : 4 =

 80 : 2

 3. a) Tìm x :

 x x 3 = 15

 x = 15 : 3

 x = 5

 b) Tìm y :

 y: 2 = 2

 y = 2 x 2

 y = 4

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 09/09/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 27: Luyện tập chung - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH Môn: Toán Lớp 2 Bài dạy : Luyện tập chung HOÏC GIOÛI Toán : 1. Tính nhẩm : 2 x 3 = 3 x 4 = 4 x 5 = 5 x 1= 6 : 2 = 12 : 3 = 20 : 4 = 5 : 5 = 6 : 3 = 12 : 4 = 20 : 5 = 5 : 1 = LUYỆN TẬP CHUNG62320124351545 2. Tính nhẩm (theo mẫu) : 20 x 3 = 30 x 2 = 20 x 5 = Toán :LUYỆN TẬP CHUNGa) 20 x 2 = ?2 chụcx2=4 chục202x=406060100 2. Tính nhẩm (theo mẫu) : 60 : 3 = 80 : 4 = 80 : 2 = Toán :LUYỆN TẬP CHUNGb) 40 : 2 = ?4 chục:2=2 chục402:=20202040 3. a) Tìm x : x x 3 = 15 x = 15 : 3 x = 5 b) Tìm y : y: 2 = 2 y = 2 x 2 y = 4 Toán :LUYỆN TẬP CHUNG4 x x = 28 x = 28 : 4 x = 7 y : 5 = 3 y = 3 x 5 y = 154. Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo ? Tóm tắt: 4 tổ : 24 tờ báo 1 tổ : tờ báo?Bài giải:Mỗi tổ nhận được số tờ báo là :24 : 4 = 6 ( tờ báo ) Đáp số : 6 tờ báo Toán :LUYỆN TẬP CHUNGTrò chơi:5. Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông ( xem hình vẽ ): Toán :LUYỆN TẬP CHUNG Xem sách trang 135Ôn lại cách tìm thừa số,số bị chia , ôn lại các bảng nhân,bảng chia đã họcLàm bài bài tập bài 2a, bài4, bài5Bài sau: Luyện tập chung ---- --------------------------Toán : LUYỆN TẬP CHUNGHOÏC GIOÛIKính chúc quí thầy cô sức khoẻ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tuan_27_luyen_tap_chung_truong_tieu_hoc.ppt
Giáo án liên quan