Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 28: Đơn vị, chục, trăm, nghìn - Trường Tiểu học Ái Mộ B

1/ Ôn tập về đơn vị, chục và trăm:

1 chục bằng 10 đơn vị.

10 chục bằng mấy trăm?

10 chục bằng 100

2/ Giới thiệu 1 nghìn:

a/ Giới thiệu số tròn trăm:

1 trăm.

Có mấy trăm?

2 trăm.

Các số: 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900.

Những số này được gọi là những số tròn trăm

Cùng có 2 chữ số 0 đứng cuối cùng.

Các số từ 100 đến 900 có đặc điểm gì chung?

 

ppt19 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 09/09/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 28: Đơn vị, chục, trăm, nghìn - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BNHIỆT LIỆT CHÀO MÙNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH MÔN : TOÁN ÔN BÀI CŨ: Em hãy nêu các số tròn chục đã học. Các số tròn chục đã học là: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90.1 chục; 2 chục; 3 chục; 4 chục; 5 chục; 6 chục; 7 chục; 8chục; 9 chục.Toán:234567891010 đơn vị còn gọi là 1 chục1/ Ôn tập về đơn vị, chục và trăm:110 đơn vị còn gọi là gì?1 chục bằng bao nhiêu đơn vị?1 chục bằng 10 đơn vị.Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.Tiết: 1371 chục102 chục203 chục304 chục40...10 chục100Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.10 chục bằng mấy trăm?10 chục bằng 100Tiết: 1372/ Giới thiệu 1 nghìn:a/ Giới thiệu số tròn trăm:Có mấy trăm? 1 trăm.100Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.Tiết: 137 2 trăm.Có mấy trăm?2002/ Giới thiệu 1 nghìn:a/ Giới thiệu số tròn trăm:Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.Tiết: 1372/ Giới thiệu 1 nghìn:a/ Giới thiệu số tròn trăm:Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.Tiết: 137Có mấy trăm? 3 trăm.3002/ Giới thiệu 1 nghìn:a/ Giới thiệu số tròn trăm:Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.Tiết: 137Có mấy trăm? 4 trăm.4002/ Giới thiệu 1 nghìn:a/ Giới thiệu số tròn trăm:Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.Tiết: 137Có mấy trăm?500 5 trăm.2/ Giới thiệu 1 nghìn:a/ Giới thiệu số tròn trăm:Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.Tiết: 137Có mấy trăm?600 6 trăm.Có mấy trăm?7 trăm.700 Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.Tiết: 1372/ Giới thiệu 1 nghìn:a/ Giới thiệu số tròn trăm:Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.Tiết: 137Có mấy trăm?8 trăm.8002/ Giới thiệu 1 nghìn:a/ Giới thiệu số tròn trăm:Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.Tiết: 137Có mấy trăm? 9 trăm.900Các số: 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900.Những số này được gọi là những số tròn trăm.Cùng có 2 chữ số 0 đứng cuối cùng.Các số từ 100 đến 900 có đặc điểm gì chung?Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.Tiết: 13710 trămCó mấy trăm? 10 trăm.b/ Giới thiệu 1000:10 trăm được gọi là 1 nghìn.10 trăm = 1 nghìnViết là: 10001 chục bằng mấy đơn vị?1 chục bằng 10 đơn vị.1 trăm bằng mấy chục?1 trăm bằng 10 chục.1 nghìn bằng mấy trăm?1 nghìn bằng 10 trăm.Toán:Đơn vị, chục, trăm, nghìn.Tiết: 137u300ba trăm 200hai trăm 500năm trăm 100một trăm 400bốn trăm 600sáu trăm 800tám trăm 1000một nghìn1. Đọc, viết (theo mẫu)900chín trăm700bảy trăm2. Viết ( theo mẫu)Viết sốĐọc số2005007009008004006001003001000hai trămmột nghìnba trămmột trămsáu trămbốn trămtám trămchín trămbảy trămnăm trămTrò chơi chọn đáp án đúng121 chục được viết là:A/100B/200C/1031 trăm được viết là:A/ 10B/ 100C/ 10001 nghìn được viết là: A/ 1000B/ 10 C / 100TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCXIN KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tuan_28_don_vi_chuc_tram_nghin_truong_t.ppt