Bài giảng Vật lý lớp 8 bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

I. Nhiên liệu

Trong đời sống và kỹ thuật để có nhiệt lượng người ta phải đốt than, củi, dầu . . . Than, củi, dầu. . . là các nhiên liệu.

Nhiên liệu là gì? Hãy tìm thêm ví dụ về các nhiên liệu thường gặp.

Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượng

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 27/12/2016 | Lượt xem: 604 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lý lớp 8 bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆUNhiên liệu là gì? Tại sao nói dầu hỏa là nhiên liệu tốt hơn than đá, than đá là nhiên liệu tốt hơn củi?CủiThanDầuBài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆUI. Nhiên liệuTrong đời sống và kỹ thuật để có nhiệt lượng người ta phải đốt than, củi, dầu . . . Than, củi, dầu. . . là các nhiên liệu.Nhiên liệu là gì? Hãy tìm thêm ví dụ về các nhiên liệu thường gặp.Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượngBài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆUI. Nhiên liệuNhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượngII. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuĐại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuNăng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kgChấtNăng suất tỏa nhiệt (J/kg)ChấtNăng suất tỏa nhiệt (J/kg)Củi khô10.106Khí đốt44.106Than bùn14.106Dầu hỏa44.106Than đá27.106Xăng46.106Than gỗ34.106Hiđrô120.106Bảng 26.1: Năng suất tỏa nhiệt của một số chấtBài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆUI. Nhiên liệuNhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượngII. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuĐại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuNăng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kgIII. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháytỏa ra Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn m kg nhiên liệu được tính bằng công thức:Q = q.mQ: Nhiệt lượng tỏa ra (J).q: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (J.kg)m: Khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg)Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆUI. Nhiên liệuNhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượngII. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuĐại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuNăng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kgIII. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra Q = q.mIV. Vận dụng C1 Tại sao dùng bếp than lại có lợi hơn dùng bếp củi?Vì than có năng năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi.Dùng than tiện lợi hơn củi.Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆUI. Nhiên liệuNhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượngII. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuĐại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuNăng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kgIII. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra Q = q.mIV. Vận dụng C2 Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi.Q = q.m = 10.106.15 = 15.107(J)Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆUI. Nhiên liệuNhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượngII. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuĐại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuNăng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kgIII. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra Q = q.mIV. Vận dụng C2 Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg than đá.Q = q.m = 27.106.15 = 945.106(J)Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆUI. Nhiên liệuNhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượngII. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuĐại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuNăng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kgIII. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra Q = q.mIV. Vận dụng C2 Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?Khối lượng dầu hỏa cần đốt để thu được nhiệt lượng 15.107(J).Q = q.m  m = 3,41(kg)Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆUI. Nhiên liệuNhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượngII. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuĐại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuNăng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kgIII. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra Q = q.mIV. Vận dụng C2 Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?Khối lượng dầu hỏa cần đốt để thu được nhiệt lượng 945.106(J).Q = q.m  m = 21,5(kg)

File đính kèm:

  • pptL8T26.ppt
Giáo án liên quan