Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Tiết 19: Bài tập

I/Mục tiêu:

Kiến thức :

 - Luyện tập về định luật II và III Neutơn. Cũng cố phép phân tích và tổng hợp lực, điềukiện cân bằng của chất điểm.

 - Nắm vững quy tắc giải bài toán.

Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng phân tích vật lý và tính toán.

II/Chuẩn bị:

 Giáo viên:

 - Bài tập.

 Học sinh:

 - Ôn lại các kiến thức bài cũ.

III/Tiến trình:

 Ổn định :

 Kiểm tra:

 - Phát biểu và viết biểu thức ba định luật Neutơn?

 - Điều kiện cân bằng của một chất điểm? Phép phân tích lực và tổng hợp lực?

 Bài mới :

 Hoạt động 1: Giải bài toán cân bằng của chất điểm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Tiết 19: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10 Tiết 19 Ngày soạn:31.10.06 Ngày dạy:07.11.06 BÀI TẬP I/Mục tiêu: Kiến thức : - Luyện tập về định luật II và III Neutơn. Cũng cố phép phân tích và tổng hợp lực, điềukiện cân bằng của chất điểm. - Nắm vững quy tắc giải bài toán. ‚Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng phân tích vật lý và tính toán. II/Chuẩn bị: Giáo viên: - Bài tập. ‚Học sinh: - Ôn lại các kiến thức bài cũ. III/Tiến trình:  Ổn định : ‚ Kiểm tra: - Phát biểu và viết biểu thức ba định luật Neutơn? - Điều kiện cân bằng của một chất điểm? Phép phân tích lực và tổng hợp lực? ƒ Bài mới : Hoạt động 1: Giải bài toán cân bằng của chất điểm. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi bảng - - Quy tắc hình bình hành. - Hai lực cân bằng là hai lực cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. - Hs tính toán theo sự hd của gv. - Điều kiện cân bằng của một chất điểm? - Quy tắc tổng hợp lực? - Hai lực cân bằng? - Quy tắc phân tích lực? - Hd hs giải bài toán. 1/ Bài 8/58SGK: - Vòng O đứng yên dưới tác dụng của 3 lực: . - Điều kiện cân bằng: TAB = P TAB = 20 TB = 20/ cos(30) = 40 /3 N. TA = TB * sin(30) = 40 /6 N. Hoạt động 2: Bài toán vận dụng định luật Neutơn. - a = F / m - v = v0 + at - Tóm tắt đề bài. F = 1 N ; v0= 0 m = 2 kg t = 2 s s = ? - Biểu thức định luật II Neutơn? - Vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều? - Đọc đề và phân tích đề. - Công thức tính s trong chuyển động thẳng biến đổi đều? - v0= ? a= F / m = ? t = ? - s = v0t + (1/2)at2? 2/ Bài 12/65 SGK: - Áp dụng định luật II Neutơn ta có : a = F / m = 250 / 0,5 = 500 m/s2 v = v0 + at = 0 + 500* 0,020 = 10 m/s. ĐS: D. 3/ Bài 10.12/33SBT VL10: - Áp dụng định luật II Neutơn ta có : a = F / m = 1 / 2 = 0,5 m/s2 s = v0t + (1/2)at2 = 1 m. Hoạt động 3: Giao nhiệm vụ về nhà. - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. - Bài tập 9.6/31+10.14;10.15/33SBTVLÝ10 - Bài mới : Lực hấp dẫn.

File đính kèm:

  • docTiet 19.doc