Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Tiết 23: Lực hướng tâm

I/Mục tiêu:

Kiến thức :

 - Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức của lực hướng tâm.

 - Nêu được một vài ví dụ về chuyển động li tâm có lợi hoặc có hại.

Kỹ năng:

- Giải thích được lực hướng tâm giữ cho một vật chuyển động tròn đều.

- Xác định được lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động tròn đều trong một số trường hợp đơn giản.

- Giải thích được chuyển động li tâm.

II/Chuẩn bị:

 Giáo viên:

 - Một số hình vẽ mô tả tác dụng của lực hướng tâm.

Học sinh:

 - Ôn lại các kiến thức về chuyển động tròn đều và gia tốc hướng tâm.

III/Tiến trình:

 Ổn định :

 Kiểm tra:

 - Đặc điểm của lực ma sát trượt, công thức tính độ lớn lực ma sát trượt?

 - Đặc điểm của lực ma sát lăn, ma sát nghỉ ?

 Bài mới :

 Hoạt động 1: Tìm hiểu về lực hương tâm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Tiết 23: Lực hướng tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12 Tiết 23 Ngày soạn:18.11.06 Ngày dạy:21.11.06 Bài 14 : LỰC HƯỚNG TÂM I/Mục tiêu: Kiến thức : - Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức của lực hướng tâm. - Nêu được một vài ví dụ về chuyển động li tâm có lợi hoặc có hại. ‚Kỹ năng: - Giải thích được lực hướng tâm giữ cho một vật chuyển động tròn đều. - Xác định được lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động tròn đều trong một số trường hợp đơn giản. - Giải thích được chuyển động li tâm. II/Chuẩn bị: Giáo viên: - Một số hình vẽ mô tả tác dụng của lực hướng tâm. ‚Học sinh: - Ôn lại các kiến thức về chuyển động tròn đều và gia tốc hướng tâm. III/Tiến trình:  Ổn định : ‚ Kiểm tra: - Đặc điểm của lực ma sát trượt, công thức tính độ lớn lực ma sát trượt? - Đặc điểm của lực ma sát lăn, ma sát nghỉ ? ƒ Bài mới : Hoạt động 1: Tìm hiểu về lực hương tâm. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi bảng - Nhận xét về đặc điểm của hợp lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều. - Viết công thức tính lực hướng tâm. - Xác định lực hướng tâm trong ví dụ do giáo viên đưa ra. - Gợi ý áp dụng định luậ IINeuton cho vật chuyển động tròn đều. - Nêu và phân tích định nghĩa lực hướng tâm. - Yêu cầu hs viết công thức tính lực hướng tâm theo định luật II Nêuton. - Nêu các ví dụ về chuyển động tròn đều và yêu cầu hs xác định lực hướng tâm tác dụng lên vật. - Nhấn mạnh lực hướng tâm không phải là một loại lực khác. I/ Lực hướng tâm: 1/ Định nghĩa: Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm. 2/ Công thức: 3/ Ví dụ: SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu chuyển động li tâm. - Đọc SGK. - Xác định điều kiện để vật còn quay theo bàn. - Lấy ví dụ về trường hợp chuyển động li tâm cóhại, có lợi. - Mô tả ví dụ về chuyển động của vật đặt trên mặt bàn xoay. - Nhắc lại đặc điểm về lực ma sát nghỉ. - Trình bày về chuyển động li tâm và một số ứng dụng. II/ Chuyển động li tâm:SGK Hoạt động 3: Vận dụng , củng cố. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi bảng - Làm bài tập 5,7 SGK. - Đọc thêm: “ Tốc độ vũ trụ” - Hd( bài 5): Lực hướng tâm tác dụng lên vật là hợp lực của và. Hoạt động 4 Giao nhiệm vụ về nhà. - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. - Câu hỏi và bài tập /83GK.

File đính kèm:

  • docTiet23.doc