Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Tiết 51, 52: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng

I/Mục tiêu:

Kiến thức :

- Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp và nhận đựơc dạng đườngc đẳng áp trong hệ tọa độ (p ,T) và (p,t) .

- Phát biểu và nêu được biểu thức về mối quan hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích.

- Nhận biết được dạng đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p,T).

- hiểu được ý nghĩa vật lý của độ không tuyệt đối .

Kỹ năng:

- Tù các phương trình của định luật Bôilơ – M ariốt và định luật Sác – Lơ xây dựng được phương trình Clapêrông và từ biểu thức của phương trình này viết được biểu thức đặt trưng cho các đẳng quá trình.

- Vận dụng được phương trình Clapêrông để giải các bài tập .

II/Chuẩn bị:

 Giáo viên:

- Tranh sơ đồ về quá trình biến đổi trạng thái.

Học sinh:

 -Ôn lại các bài 29 và 30 .

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Tiết 51, 52: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29-30 Tiết 51-52 Ngày soạn:20.03.07 Ngày dạy:22.03.07 27.03.07 Bài 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG I/Mục tiêu: Kiến thức : - Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp và nhận đựơc dạng đườngc đẳng áp trong hệ tọa độ (p ,T) và (p,t) . - Phát biểu và nêu được biểu thức về mối quan hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích. - Nhận biết được dạng đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p,T). - hiểu được ý nghĩa vật lý của độ không tuyệt đối . ‚Kỹ năng: - Tù các phương trình của định luật Bôilơ – M ariốt và định luật Sác – Lơ xây dựng được phương trình Clapêrông và từ biểu thức của phương trình này viết được biểu thức đặt trưng cho các đẳng quá trình. - Vận dụng được phương trình Clapêrông để giải các bài tập . II/Chuẩn bị: Giáo viên: - Tranh sơ đồ về quá trình biến đổi trạng thái. ‚Học sinh: -Ôn lại các bài 29 và 30 . III/Tiến trình:  Ổn định : ‚ Kiểm tra: - Thế nào là quá trình đẳng tích? Phát biểu và viết biểu thức của định luật Sác-Lơ? ƒ Bài mới : Tiết 1 Hoạt động 1: Nhận biết khí thực và khí lý tửong .. - Đọc SGK và trả lời : khí tồn tại trong thực tế có tuân theo điïnh luật Bôi lơ -mariốt Và định luật Sác lơ không ? - Tại sao có thể áp dụng các định luật đó cho khí thực. - Nêu câu hỏi và nhận xét học sinh trả lời . - Nêu và phân tích giới hạn áp dụng các định luật chất khí. I/ Khí thực và khí lý tưởng . Khí thực chỉ tuân theo gần đúng định luật Bôi lơ – Mariốt và định luật Sác –lơ. Khí lý tưởng tuân theo đúng các định luật về chất khí đã học. Hoạt động 2: Xây dựng phương trình trạng thaí khí lý tưởng. -Xét quan hệ giữa các thông số của hai trạng thái đầu và trạng thái cuối của chất khí. - Xây dựng biểu thức liên hệ giữa các thông số trạng thái trong các đẳng quá trìnhvàc rút ra quan hệ. - Giới thiệu định luật Sac- Lơ. - Hướng dẫn : Xác định áp suất và nhiệt độ của chất khí ở mỗi trạng thái và áp dụng định luật Sac- Lơ. II/ Phương trình trạng thái khí lý tưởng Trạng thái 1(P1 , V1 , T1) Trạng thái 1’(P’ , V2 , T1) Trạng thái 2(P2, V2,T2) Chứng minh được: Gọi là phương trình trạng thái của khí lý tưởng . Hoạt động 3: Vận dụng phương trình trạng thái của khí lý tưởng. -Làm bài tập ví dụ SGK. Trình bày kết quả . -Hướng dẫn :Xác định các thông số P, V và T của khí ở mỗi trạng thái. Hoạt động 4:Giao nhiệm vụ về nhà - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. - Câu hỏi và bài tập 6,7 / 166SGK. Tiết 2. Hoạt động 1: Tìm hiểu quá trình đẳng áp. -Phát biểu quá trình đẳng áp. -Xây dựng quan hệ V-T trong quá trình đẳng áp. - Hs kết luận. - Nhận xét câu trả lời của hs. -Hướng dẫn : áp dụng phương trình trạng thái của khí lý tưởng cho trường hợp áp suất không đổi. - Yêu cầu hs kết luận về mối quan hệ giữa V và T khi p không đổi. IIIQúa trình đẳng áp. 1/ Qúa trình đẳng áp. SGK 2/ Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trìnhđẳng áp Từ pt . Nếu p1 =p2 thì : * Kết luận: SGK. Hoạt động 2: Tìm hiểu về đường đẳng áp. - Phát biểu khái niệm đường đẳng áp. - Nhận xét về đường đẳng áp trong hệ (V,T). - Yêu cầu hs phát biểu khái niệm đường đảng áp. - Yêu cầu nhận xét về đường đẳng áp trong hệ (V,T). 3/ Đường đẳng áp:SGK Hoạt động 3: Tìm hiểu về độ không tuyệt đối. - Nhận xét về áp suất và thể tích khí khi T= 0 và khi T < 0 - Giới thiệu về độ không tuyệt đối và nhiệt độ tuyệt đối. Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố. - Làm bài tập 4,5 SGK - Nhớ lại các đẳng quá trình và các định luật tương ứng. . Hoạt động 5:Giao nhiệm vụ về nhà - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. - Câu hỏi và bài tập 8 / 166 SGK.

File đính kèm:

  • docTiet 51-52.doc