Bài soạn môn Vật lý lớp 9 - Tiết 15: Thực hành xác định công suất của các dụng cụ điện

A. MỤC TIÊU :

1.Kiến thức : Củng cố lại kiến thức về công và công suất

2.kĩ năng : Xác định được công suất của dòng điện bằng vôn kế và ampekế

3.Thái độ : yêu thích môn học

B. CHUẨN BỊ :

1.Giáo viên : : Cho Mỗi nhóm hs : bóng đèn pin 2,5V- 1W 1quạt điện nhỏ dòng điện không đổi loaị 2,5 V 1 biến trở con chạy có trị số lớn nhất 20 -2A ; 1 ampekế GHĐ 500mA , ĐCNN10 mA ; Vôn kế GHĐ 6V , ĐCNN 0,1 V ; 1 nguồn điện 6 V ; 1 công tắc ;9 đoạn dây có võ cách điện dài 30cm ;

2.học sinh : Cho Mỗi nhóm hs : bóng đèn pin 2,5V- 1W 1quạt điện nhỏ dòng điện không đổi loaị 2,5 V 1 biến trở con chạy có trị số lớn nhất 20 -2A ; 1 ampekế GHĐ 500mA , ĐCNN10 mA ; Vôn kế GHĐ 6V , ĐCNN 0,1 V ; 1 nguồn điện 6 V ; 1 công tắc ;9 đoạn dây có võ cách điện dài 30cm ;

C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1, ổn địnhlớp

2 , Kiểm Tra bài cũ

3, Bài mới

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 06/01/2017 | Lượt xem: 475 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 9 - Tiết 15: Thực hành xác định công suất của các dụng cụ điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 29/10/2007 Tiết 15 Ngày dạy : 1/11/2007 Bài : THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Củng cố lại kiến thức về công và công suất 2.kĩ năng : Xác định được công suất của dòng điện bằng vôn kế và ampekế 3.Thái độ : yêu thích môn học CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : : Cho Mỗi nhóm hs : bóng đèn pin 2,5V- 1W 1quạt điện nhỏ dòng điện không đổi loaị 2,5 V 1 biến trở con chạy có trị số lớn nhất 20 Ω -2A ; 1 ampekế GHĐ 500mA , ĐCNN10 mA ; Vôn kế GHĐ 6V , ĐCNN 0,1 V ; 1 nguồn điện 6 V ; 1 công tắc ;9 đoạn dây có võ cách điện dài 30cm ; 2.học sinh : Cho Mỗi nhóm hs : bóng đèn pin 2,5V- 1W 1quạt điện nhỏ dòng điện không đổi loaị 2,5 V 1 biến trở con chạy có trị số lớn nhất 20 Ω -2A ; 1 ampekế GHĐ 500mA , ĐCNN10 mA ; Vôn kế GHĐ 6V , ĐCNN 0,1 V ; 1 nguồn điện 6 V ; 1 công tắc ;9 đoạn dây có võ cách điện dài 30cm ; C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1, ổn địnhlớp 2 , Kiểm Tra bài cũ 3, Bài mới Hoạt động của trò Trợ lí của GV Hoạt động 1( phút ) kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới -Tập trung nghe nội dung yêu cầu của GV -Hai em lần lượt lên bản trả lời -Hs khác tập trung chú ý và nhận xét trả lời của bạn -Nghe nội dung GV đặt vấn đề -Có thể đề xuất phương án giải quyết vấn đề 1.Kiểm tra : HS1: HS2: 2. Giới thiệu bài mới : Hoạt động 2 ( phút ) TRình bày việc chuẩn bị baáo cáo thực hành , trả lời các câu hỏi về cơ sở lý thuyết của bài thực hành a) Cho GV kiểm tra va có thể trình bày trước lớp về câu hỏi lí thuyết trong SGK b) Cho GV kiểm tra mẫu chuẩn bị từ nhà * Kiểm tra phần chuẩn bị lí thuyết của hs . Yêu cầu một vài hs trình bày câu trả lời trước lớp của phần 1 báo cáo thực hành à hoàn chỉnh câu trả lời * Kiểm tra mẫu báo cáo thực hành của hs Hoạt động 3 ( phút ) Thực hành xác định công suất của bóng đèn a) Từng nhóm thaảo luận để nêu được cách tiến hành TN xác điïnh công suất của bóng đèn . b) Từng hs thực hiện các bước như đã hướng dẫn trong mục 1 phần II SGK - Tiến hành làm thí nghiệm , đọc, tính toán , ghi kết quả vào bảng 1 của mẫu b áo cáo thực hanøh sau mỗi lần đo ( lần 1,2,3 ) bảng 1 Giá trị đo Lần đo Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A) Công suất của bóng đèn (W) 1 U1= 1,0 I1= P1= 2 U2=1,5 I2= P2= 3 U3=2,0 I3= P2= - tính công suất cho mỗi lần đo và ghi vào bảng 1 của mẫu bao cáo - Nhận xét Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng thì công suất của bóng đèn tăng , hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn giảm thì công suất của bóng đèn giảm ( tỉ lệ thuận) * Đề n ghị đại diện một vài nhóm trình bày cách thức tiến haành TN đểe xác định công suất của bóng đèn . *Kiểm tra , hướng dẫn các nhóm hs mắc đúng am pekế và vôn kế cũng như việc điều chỉnh biến trở để có được hiệu điện thế dặt giữa haidầu bóng đèn đúng như yêu cầu ghi trong bảng 1 của mẫu báo cáo *Tiến hành đo -lần 1:Đ iều chỉnh biến trở để vôn kế có chỉ số U1= 1V Đọc và ghi kết quả I1 = ? A vào bảng 1 của mẫu báo cáo -lần 1:Đ iều chỉnh biến trở để vôn kế có chỉ số U2= 1,5V Đọc và ghi kết quả I2 = ? A vào bảng 1 của mẫu báo cáo -lần 1:Đ iều chỉnh biến trở để vôn kế có chỉ số U3= 2V Đọc và ghi kết quả I3 = ? A vào bảng 1 của mẫu báo cáo Hoạt động 4 ( phút ) Xác định công suất của quạt điện * Từng nhóm hs thực hiện các bước như đã hướng dẫn trong mục 2 phần II SGK - Cac 1nhóm làm thí nghiệm theo yêu cầu của GV +Lắp cánh cho quạt +Ngắt công tắc à đều chỉnh biến trở về giá trị lớn nhất à tháo bóng điện ra khỏi mạch điện trên à mắc quạt điện vào vị trí của bóng đèn à Điều chỉnh biến trở để vôn kế luôn luôn chỉ giá trị U1= U2= U3= U=2,5V àđọc và ghi số chỉ của ampekế trong mỗi lần đo vào bảng 2 của mẫu bao cáo bảng 2 Giá trị đo Lần đo Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A) Công suất của bóng đèn (W) 1 U1= 2,5 I1= P1= 2 U2=2,5 I2= P2= 3 U3=2,5 I3= P2= - tính giá trị công suất qua mỗi lần đo và ghi vào bảng 2 của mẫu báo cáo -tính giá trị công suất trung bình của quạt đện bằng công thức : *Kiểm tra , hướng dẫn các nhóm hs mắc đúng am pekế và vônkế cũng như việc điều chỉnh biến trở để có được hiệu điện thế dặt giữa hai dầu quạt đúng như yêu cầu ghi trong bảng 2 của mẫu báo cáo - các nhóm nhận dụng cụ thực hành - Tiến h ành làm thí nghiệm +Lắp cánh cho quạt +Ngắt công tắc à đều chỉnh biến trở về giá trị lớn nhất à tháo bóng điện ra khỏi mạch điện trên à mắc quạt điện vào vị trí của bóng đèn à Điều chỉnh biến trở để vôn kế luôn luôn chỉ giá trị U1= U2= U3= U=2,5V àđọc và ghi số chỉ của ampekế trong mỗi lần đo vào bảng 2 của mẫu bao cáo ( Mỗi lần đo xong đều ngắt công tắc ) - yêu cầu hs tính giá trị công suất qua mỗi lần đo và ghi vào bảng 2 của mẫu báo cáo -yêu cầu tính giá trị công suất trung bình của quạt đện bằng công thức : Hoạt động 5 ( phút ) Hoàn chỉnh toàn bộ bài báo cáo thực hành Tiếp thu nội dung đánh giá của GV * Nhận xét ý thức thái độ tác phong lamà việc của hs , tuyên dương các nhóm làm tốt và nhắc nhở các nhóm làm chưa tốt

File đính kèm:

  • docB15.DOC
Giáo án liên quan