Bài tập môn Vật lý 10 - Chuyển động thẳng đều

Câu 1: Một Ôtô chuyển động với vận tốc v không đổi so với cái cây bên đường. Nếu chọn mốc là chiếc xe Ôtô thì kết luận nào sau đây đúng :

A. Cây đứng yên so với Ôtô C. Cây chuyển động nhah dần so với Ôtô

B. Cây chuyển động so với Ôtô D. Cây chuyển động chậm dần so với Ôtô

Câu 2 : Đại lượng nào dưới đây không thể cho giá trị âm ?

A. Thời điểm t của chuyển động C. Khoảng thời gian t mà vật chuyển động

B. Toạ dộ x của vật chuyển động D. Độ dời x mà vật chuyển động.

Câu 3 : Biểu thức nào dưới đây dùng để tính tốc độ trung bình :

A. B. C. D.

Câu 4 : Một người đi bộ với vận tốc 5 km/h trong 2,5 km đầu, rồi chạy với vận tốc 10 km/h trong 15 km tiếp theo. Tìm vận tốc trung bình của người đó :

A. 7,5 km/h B. 8,5 km/h C. 8,75 km/h D. 7,75 km/h

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập môn Vật lý 10 - Chuyển động thẳng đều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chuyển động thẳng đều A . Trắc nghiệm Câu 1: Một Ôtô chuyển động với vận tốc v không đổi so với cái cây bên đường. Nếu chọn mốc là chiếc xe Ôtô thì kết luận nào sau đây đúng : A. Cây đứng yên so với Ôtô C. Cây chuyển động nhah dần so với Ôtô B. Cây chuyển động so với Ôtô D. Cây chuyển động chậm dần so với Ôtô Câu 2 : Đại lượng nào dưới đây không thể cho giá trị âm ? A. Thời điểm t của chuyển động C. Khoảng thời gian t mà vật chuyển động B. Toạ dộ x của vật chuyển động D. Độ dời x mà vật chuyển động. Câu 3 : Biểu thức nào dưới đây dùng để tính tốc độ trung bình : A. B. C. D. Câu 4 : Một người đi bộ với vận tốc 5 km/h trong 2,5 km đầu, rồi chạy với vận tốc 10 km/h trong 15 km tiếp theo. Tìm vận tốc trung bình của người đó : A. 7,5 km/h B. 8,5 km/h C. 8,75 km/h D. 7,75 km/h Câu 5 : Một người đi bộ với vận tốc 5 km/h trên 1/2 đoạn đường đầu, sau đó chạy với vận tốc 10 km/h trên 1/2 đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của người này là : A. 6,67 km/h B. 7,25 km/h C. 7,5 km/h D. 6,77 km/h Câu 6 : Một người đi xe đạp với vận tốc 10 km/h trên 1/4 đoạn đường đầu, sau đó cho xe chạy với vận tốc 15 km/h trên 3/4 đoạn đường còn lại. Tìm vtb của người ? A. 10,5 km/h B. 11,25 km/h C. 12,25 km/h D. 13,33 km/h Câu 7 : Một Ôtô chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h. Trong 2 phút xe đi được đoạn đường dài : A. 1800 m B. 180 m C. 3600 m D. 360 m Câu 8 : Một xe máy CĐ thẳng đều đi được quãng đường 1500 m trong 2,5 phút. Vận tốc của xe là : A. 18 km/h B. 36 km/h C. 10 km/h D 60 km/h Câu 9 : Lúc 7 h một Ôtô xuất phát từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc không đổi 48 km/h. Biết Hải Phòng cách Hà Nội 108 km. Xe Ôtô đén Hải Phòng lúc : A. 9 h B. 9h 30 phút C. 9h 15 phút D. 9h 25 phút Câu 10 : Lúc 6 h một xe máy xuất phát từ thành phố A với vận tốc 50 km/h đi thành phố B. Khi đi được 25 km thì xe dừng lại 10 phút để tiếp nhiên liệu. Sau đó xe tiếp tục đi về B với vận tốc không đổi 60 km/h. Biết thành phố A cách thành phố B 85 km.Xe đến B lúc mấy giờ? A. 7h 30 phút B. 7h 40 phút C. 7h 50 phút D. Đáp án khác Câu 11 : Một xe máy đi từ Hà Nội với v = 40 km/h đến Hải Dương. Biết Hà Nội cách Hải Dương 80 km. Để rút ngắn thời gian đi 30 phút thì xe máy cần đi với vận tốc : A. 45,20 km/h B. 48,55 km/h C. 50,11 km/h D. 53,33 km/h B. Tự luận Bài 1 : Một người chạy với vận tốc 10 km/h trong 30 phút đầu, dừng lại nghỉ trong 10 phút tiếp theo và chạy với vận tốc 15 km/h trong 40 phút còn lại. Tìm vận tốc trung bình của người đó trong cả đoạn đường? Bài 2 : Một Ôtô đi với vận tốc 40 km/h trên nửa đoạn đường MN. Trong 1/4 đoạn đường tiếp theo xe chạy với vận tốc 50 km/h và ở 1/4 đoạn đường cuối cùng xe chạy với vận tốc 55 km/h. Tìm vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn MN ? Bài 3 : Một Ôtô xuất phát từ Hà Nội lúc 5h sáng, xe CĐ thẳng đều đến Hải Phòng. Biết Hải Phòng cách Hà Nội 108 km. Tìm vận tốc của xe biết nó đén HP lúc 6h 30 phút Xe đến HP lúc mấy giờ nếu nó đi với vận tốc 50 km/h? Bài 4 : Một máy bay bay với vận tốc 500 km/h từ TP. Hồ Chí Minh đi Hồng Kông. Biết khoảng cấch bay là 6500 km. Tìm thời gian bay của máy bay trên ? Để rút ngắn thời gian bay đi 1h thì máy bay phải bay với vận tốc bao nhiêu ? Bài 5 : Một vận động viên bắn súng bắn ra 1 viên đạn. Biết bia đạn cách chỗ người đứng 924 m, đạn bay đến bia và nổ. Thời gian từ lúc bay đến lúc nghe tiếng nổ là 4s , vận tốc âm thanh trong không khí là 330 m/s. Hãy tìm vận tốc của viên đạn ? Bài 6 : Một người đi xe máy từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 50 km. Nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 2h người này tới B. Nhưng khi đi dược 1h, người này dừng xe 15 phút để tiếp nhiên liệu rồi lại đi tiếp. Hỏi ở quãng đường còn lại người này phải cho xe chạy với vận tốc bao nhiêu để đến B đúng giờ ? Bài 7 : Một người đi xe máy từ thành phố A đến thành phố B cách thành phố A 100 km. Lúc đầu người này dự định cho xe chạy với vận tốc 40 km/h để đến B đúng giờ. Nhưng khi đi được 60 km người này muốn đến sớm hơn dự định 20 phút thì phải cho xe chạy với vận tốc bao nhiêu trên đoạn đường còn lại ?

File đính kèm:

  • docBTCD thang deu chon loc TN TL .doc