Bài tập về Tương tác từ

BÀI TẬP CHƯƠNG 4: TỪ TRƯỜNG

PHẦN A: BÀI TẬP VỀ TƯƠNG TÁC TỪ

 PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN

 Bài 1

 Một dây dẫn dài 5 cm trong có dòng điện cờng độ 10 A chạy qua . Đặt dây dẫn đó vào trong một từ trường đều có cảm ứng từ B= 2.10-4T, và có chiều hợp với chiều dòng điện trong dây dẫn góc 300

 Xác định phương ,chiều , độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó

 Bài 2

 Một dây dẫn dài 10 cm trong có dòng điện cường độ I chạy qua

 Đặt dây dẫn trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B=1T và hướng hợp với chiều dòng điện trong dây góc 300, khi đó lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó có độ lớn 1N

 1) Xác định phương, chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó

 2) Xác định độ lớn của cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn

 Bài 3

 Treo một thanh dây dẫn có chiều dài 1m và khối lượng 200 gam vào hai sợi dây tơ mảnh không khối lượng , dài bằng nhau được đặt trong một từ trường đều có B=0,2 T và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên ,ở nơi có gia tốc rơi tự do g= 10m/s2 . Cho dòng điện một chiều qua thanh dây dẫn thì thấy dây treo nó bị lệch góc 300 so với phương thẳng đứng

 1)Tìm cường độ dòng điện trong dây dẫn

 2) Coi lực căng của mỗi dây là như nhau . tính lực căng của mỗi dây

 

doc3 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập về Tương tác từ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập chương 4: Từ trường Phần a: bài tập về tương tác từ Phần trắc nghiệm tự luận Bài 1 Một dây dẫn dài 5 cm trong có dòng điện cờng độ 10 A chạy qua . Đặt dây dẫn đó vào trong một từ trường đều có cảm ứng từ B= 2.10-4T, và có chiều hợp với chiều dòng điện trong dây dẫn góc 300 Xác định phương ,chiều , độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó Bài 2 Một dây dẫn dài 10 cm trong có dòng điện cường độ I chạy qua Đặt dây dẫn trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B=1T và hướng hợp với chiều dòng điện trong dây góc 300, khi đó lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó có độ lớn 1N 1) Xác định phương, chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó 2) Xác định độ lớn của cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn Bài 3 Treo một thanh dây dẫn có chiều dài 1m và khối lượng 200 gam vào hai sợi dây tơ mảnh không khối lượng , dài bằng nhau được đặt trong một từ trường đều có B=0,2 T và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên ,ở nơi có gia tốc rơi tự do g= 10m/s2 . Cho dòng điện một chiều qua thanh dây dẫn thì thấy dây treo nó bị lệch góc 300 so với phương thẳng đứng 1)Tìm cường độ dòng điện trong dây dẫn 2) Coi lực căng của mỗi dây là như nhau . tính lực căng của mỗi dây Bài 4 Để xác định độ lớn của véc tơ cảm ứng từ trong lòng một nam châm chữ U người ta bố trí thí nghiệm như hình vẽ Khung ABCD hình vuông cạnh 10 cm có mặt phẳng khung vuông góc với véc tơ cảm ứng từ của nam châm Cạnh CD nằm ngoài từ trường của nam châm Còn 3 cạnh còn lại nằm trong từ trường của nam châm Hệ thống nằm ở nơi có gia tốc rơi tự do g= 10m/s2 Hệ thống nằm cân bằng với đòn cân nằm trong mặt Phẳng nằm ngang (O 01=0 02 ) Khi cho dòng điện một chiều có cường độ 5A chạy trong khung Thì dòn cân bị lệch . Muốn cân thăng bằng trở lại phải thêm quả cân có khối lượng 0,005 kg vào đĩa cân đối diện 1) Xác định chiều dòng điện trong khung Tính độ lớn của cảm ứng từ trong lòng nam châm 2) Sau đó người ta từ từ đưa cả khung vào trong từ trường của nam châm Xác định lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây,và lên cả khung dây Cho biết hiện tượng xảy ra với thanh đòn 0102 Bài 5 Hai thanh ray kim loại đủ dài CD và MN có điện trở không đáng kể , và đủ dài ,đặt song son gcáchnhau 20 cm trong mặt phẳng nằm ngang , nối hai đầu C và Mvới hai cực của nguồn điện một chiều có SĐ Đ 0,5 V và điện trở trong 0,5 Ôm Đặt sợi dây đồng hìmh trụ dài 40 cm , điện trở R=0,5 có khối lượng m=0,01kg , vuông góc với hai ray và có thể trượt không ma sát trên hai ray Cả hệ thống nằm trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,01T, hướng thẳng đứng từ dưới lên 1) xác định lực từ tác dụng lên thanh dây đồng 2)Tìm quãng đường mà thanh đồng dịch chuyển được trong 2s 3) từ từ nâng hai đầu N và D lên sao cho mặt phẳng (CDMN) tạo với phương ngang góc 300 Xác định gia tốc và chiều chuyển động của sợi dây đồng Phần trắc nghiệm khách quan Câu 1 Phát biểu nào sau đây là sai ? . Từ trường tồn tại ở gần A. Một thanh nam châm B. Một thanh nhựa bị nhiễm điện C. Dây dẫn có dòng điện D. Chùm tia electron Câu 2 Hai thanh kim loại hình dạng giống hệt nhau khi đặt chúng gần nhau thì chúng hút nhau . Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra A. Đó là hai thanh nam châm B. Đó là hai thanh sắt C. Đó là một thanh sắt và một thanh nam châm D. Đó là một thanh nam châm và một thanh đồng có dòng điện chạy qua Câu 3 Chọn câu đúng Từ trường không tác dụng lên A.Các điện tích chuyển động B. Các điện tích đứng yên C. Các nam châm vĩnh cửu đứng yên D. Các nam châm vĩnh cửu chuyển động Câu 4 Từ phổ cho ta biết : A. Hướng của véc tơ cảm ứng từ B.Độ lớn của véc tơ cảm ứng từ C. Hình dạng của từ trường D. Cả hướng và Độ lớn của véc tơ cảm ứng Câu 5 Một dây dẫn thẳng có dòng điện một chiều chạy qua được đặt trong một từ trường đều Thấy không có lực từ tác dụng lên dây dẫn . Kết luận nào sau đây là đúng A. Dây dẫn đặt vuông góc với đường sức từ B. Dây dẫn đặt song song với đường sức từ C. Dây dẫn đặt nghiêng góc 300 với đường sức từ D. Dây dẫn đặt nghiêng góc 600 với đường sức từ Câu 6 Dòng điện có cường độ 5A chạy trong một dây dẫn đặt trong một từ trường đều , từ trường có véc tơ cảm ứng từ có độ B=10Tvà hướng hợp với chiều dòng điện góc 600.Lực từ tác dụng lên dòng điện trong dây có giá trị 20N. Chiều dài của dây dẫn nằm trong từ trường là : A. o,82m B.0,64m C.0,46m D. 0,52m Họ tên học sinh ............................................lớp .....................mã 2 điểm : đề kiểm tra 15 phút -lần 1 - học kì II vật lí - khối 11 phần câu hỏi trắc nghiệm khách quan ( 5 điểm -mỗi câu 1điểm ) ( Khoanh tròn vào lựa chọn đúng ) Câu 1 Một dây dẫn thẳng có dòng điện một chiều chạy qua được đặt trong một từ trường đều Thấy có lực từ tác dụng lên dây dẫn . Kết luận nào sau đây là đúng A. Dây dẫn đặt vuông góc với đường sức từ B. Dây dẫn đặt nghiêng góc 300 với đường sức từ C. Dây dẫn đặt nghiêng góc 600 với đường sức từ D. Cả A, B. C đều đúng Câu 2 Dòng điện có cường độ I (A )chạy trong một dây dẫn thẳng đặt trong một từ trường đều , từ trường có véc tơ cảm ứng từ có độ lớn B=10T và hướng hợp với chiều dòng điện góc 300.Lực từ tác dụng lên dòng điện trong dây có giá trị 20N. Chiều dài của dây dẫn nằm trong từ trường là 0,4m .Độ lớn của cường độ dòng điện trong dây dẫn đó là : A. 1 A B. 3 A C. 5 A D. 10 A Câu 3 Qui tắc bàn tay trái cho ta biết cách xác định A. Phương của lực từ tác dụng lên dòng diện đặt trong từ trường B. Chiều của lực từ tác dụng lên dòng diện đặt trong từ trường C.Độ lớn của lực từ tác dụng lên dòng diện đặt trong từ trường D. Cả phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng diện đặt trong từ trường Câu 4 Chọn câu đúng Từ trường tác dụng lực từ lên A.Các điện tích chuyển động trong từ trường B. Các điện tích đứng yên C. Một thanh nhựa nhiễm điện trong từ trường D. Khác A, B ,C Câu 5 Tương tác từ là tương tác A.Giữa nam châm với nam châm B. Giữa dòng điện với dòng điện C. Nam châm với dòng điện D. Cả A, B, C đều đúng Phần trắc nghiệm tự luận ( 5 điểm) ( Làm bài vào ngay tờ giấy đề này ) Một dây dẫn thẳng , dài 20 cm trong có dòng điện cường độ I=10 A chạy qua Đặt dây dẫn trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B=1T và hướng hợp với chiều dòng điện trong dây góc 600, khi đó lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó có độ lớn F (N) 1) Xác định phương, chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện trong đoạn dây dẫn đó ( Dùng hình vẽ để mô tả ) ? 2) Xác định độ lớn của lực từ tác dụng lên dòng điện chạy trong dây dẫn đó ?

File đính kèm:

  • docBTV-TT-Tu.doc