Bài tập về Xác định véc tơ cảm ứng từ

 PHẦN B :BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH VÉC TƠ CẢM ỨNG TỪ

 PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN

Bài 1(3.10/tr160/CLVL11)

Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1và d2 đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 27 cm, trong có dòng điện cường độ tương ứng là 1A và 2A chạy qua

 Tìm quĩ tích những điểm mà tại đó véc tơ cảm ứng từ tổng hợp bằng . Trong hai trường hợp sau : a) Hai dòng điện cùng chiều

 b) Hai dòng điện ngược chiều

Bài 2 ( 3.2/tr153/CLVL111)

 Hai vòng dây dẫn tròn đồng tâm có cùng bán kính R=10cm , đặt sao cho mặt phẳng chứa hai vòng tròn vuông góc nhau . Dòng điện trong hai vòng tròn có cường độ bằng nhau và bằng 5A. Hệ thống trong không khí

 1)Xác định véc tơ cảm ứng từ do mỗi dòng điện gây ra tại tâm của vòng dây

 2) Xác định véc tơ cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra

 tại tâm của hệ hai vòng dây

 

doc3 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập về Xác định véc tơ cảm ứng từ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần B :Bài tập về xác định véc tơ cảm ứng từ Phần trắc nghiệm tự luận Bài 1(3.10/tr160/CLVL11) Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1và d2 đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 27 cm, trong có dòng điện cường độ tương ứng là 1A và 2A chạy qua Tìm quĩ tích những điểm mà tại đó véc tơ cảm ứng từ tổng hợp bằng . Trong hai trường hợp sau : a) Hai dòng điện cùng chiều b) Hai dòng điện ngược chiều Bài 2 ( 3.2/tr153/CLVL111) Hai vòng dây dẫn tròn đồng tâm có cùng bán kính R=10cm , đặt sao cho mặt phẳng chứa hai vòng tròn vuông góc nhau . Dòng điện trong hai vòng tròn có cường độ bằng nhau và bằng 5A. Hệ thống trong không khí 1)Xác định véc tơ cảm ứng từ do mỗi dòng điện gây ra tại tâm của vòng dây 2) Xác định véc tơ cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra tại tâm của hệ hai vòng dây Bài 3 Một ống dây dẫn có chiều dài của ống là l = 10cm ( Hvẽ ) Trong có dòng điện 10 (A) chạy qua . Người ta xác định được véc tơ cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn B= 2.10-2 ( T) Tính mật độ dài của vòng dây trong ống dây và số vòng dây của cả ống dây phần C: bài tập về lực lozen xơ - mô men từ phần trắc nghiệm khách quan Bài 1 Một electrôn bay với vận tốc không đổi v=10m/s dọc theo dây dẫn và cách dây dẫn một khoảng 1m . Trong dây dẫn có dòng điện không đổi cường độ 5A chạy qua . Hệ thống đặt trong không khí . Tính độ lớn của lực Lozen xơ tác dụng lên electroon đó Bài 2 Một dây dẫn thẳng dài 1m , đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B =1T . Dòng điện trong dây dẫn không đổi có cường độ 1A và hợp với chiều dòng điện trong dây góc 300 . Tính Lực từ tác dụng lên cả dòng điện trong dây Lực Lozen xơ tác dụng lên mỗi electrôn chuyển động trong dây dẫn tạo lên dòng điện đó . Biết rằng vận tốc chuyển động có hướng của chúng trong dây bằng v=0,2mm/s Tính số electrôn chạy qua dây dẫn đó tại một thời điểm có dòng điện chạy qua Bài 3 Một electrôn bay với vận tốc v= 106 m/s vào một từ trường đều có bề rộng của từ trường d=10 cm ,biết hướng của véc tơ vận tốc vuông góc với hướng của véc tơ cảm ứng từ và B=0,0001 T ( me=9,1.10-31kg , qe=-1,6.10-19C ) ( Hvẽ ) Bỏ qua tác dụng của trọng lực 1)Tính độ lệch phương quĩ đạo của electrôn ngay trước khi vào với ngay sau khi ra khỏi từ trường 2)Tính vận tốc của electrôn ngay khi nó ra khỏi từ trường Bài 4 Một khung dây hình vuông (ACDE) cạnh a= 40cm trong có dòng điện không đổi cường độ I1=2,5A chạy qua . Khung được đặt trong từ trường của một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn nằm trong mặt phẳng chứa khung dây và song song với cạnh AE, cách AE 20cm ( Coi như khung dây và dây dẫn thẳng không biến dạng ). Hệ thông đặt trong không khí 1)Xác định cảm ứng từ do dòng điện thẳng gây ra tại tâm Mồi cạnh của khung dây 2Xác định lực từ do dòng điện thẳng tác dụng 3)lên dòng điện trong các cạnh của khung , cả khung .và ngược lại Nếu ngoài lực từ không còn lực nào khác tác dụng lên khung hãy xác định hướng chuyển động của khung dây 4)Giả sử dây dẫn thẳng mang dòng điện chính là trục quay của khung ( ACDE) Tính mô men của lực từ do dòng điện thẳng tác dụng lên khung Bài 5 Khung dây dẫn hình vuông (CDEG) cạnh a= 10 cm , khung gồm 10 vòng dây nối tiếp trong mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 1A chạy qua . Khung được đặt trong từ trường đều có ( B= 0,1T) . Tại thời điểm ban đầu hợp với véc tơ pháp tuyến của mặt khung một góc và vuông góc với Cạnh CD của khung ( H vẽ ) Khung nhận MN làm trục quay ( M,N lần lượt là trung điểm của CE và DG ) 1)Xác định trục quay của khung tại thời điểm t0 2)Xác định mô men của lực từ tác dụng lên khung theo góc Từ đó xác định vị trí của khung có mô men lớn nhất và nhở nhất ,Tính giá trị mô men lực từ ứng với các giá trị của bằng 30 0 và giá trị lớn nhất đó Phần trắc nghiệm khách quan Câu 1: chọn kết luận đúng Lưc Lozen xơ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường Lưc Lozen xơ tác dụng lên điện tích trong từ trường Lưc Lozen xơ tác dụng lên các điện tích luôn cùng hướng với lực từ tác dụng lên dòng điện mà các điện tích đó chuyển động gây ra Cả A, C đều đúng Câu 2 : Chọn đáp án đúng Mô men của lực từ tác dụng lên khung dây dẫn có trục quay cố định phụ thuộc vào : Diện tích của khung dây trong từ trường Cường độ dòng điện trong khung Góc hợp bởi véc tơ cảm ứng từ với véc tơ pháp tuyến của mặt khung Cả A,B,C đều đúng Câu 3: Chọn đáp án đúng Một điện tích(q) bay vào vùng từ trường đều có vuông góc với của điện tích thì : A.Hướng chuyển động của(q) thay đổi B. Hướng chuyển động của(q) không đổi C.Động năng của (q) thay đổi D.Cả A,B đều đúng

File đính kèm:

  • docBTLucLozen xo-mmen-tu.doc
Giáo án liên quan