Đề 1 thi trắc nghiệm vật lý 12

Khái niệm nào sau đây là sai khi nói về các bộ phận của máy quang phổ?##

Khe hẹp##

Ống chuẩn trực##

Buồng ảnh##

Lăng kính**

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 13/01/2017 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 1 thi trắc nghiệm vật lý 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 – BT ** Khái niệm nào sau đây là sai khi nói về các bộ phận của máy quang phổ?## Khe hẹp## Ống chuẩn trực## Buồng ảnh## Lăng kính** Vật kính của một kính thiên văn có tiêu cự là 120cm. Thị kính là một thấu kính có tiêu cự là 4cm. Tính độ bội giác của kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực## 30## 40## 60## 50** Ở nhiệt độ nào thì các vật phát ra ánh sáng?## 5000C## 10000C## 1500oC## 20000C** Hiện tượng cầu vồng sau khi mưa là do hiện tượng nào sau đây tạo ra?## Tán sắc ánh sáng## Phản xạ ánh sáng## Tổng hợp ánh sáng## Giao thoa ánh sáng** Ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính được gọi là:## Ánh sáng đơn sắc## Ánh đa sắc## Ánh sáng trắng## Ánh sáng nhiều màu** Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1cm, thị kính có tiêu cự f2 = 4cm và đặt cách nhau một khoảng là 17cm, cho biết Đ = 25cm. Tính độ bội giác của kính trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực.## 75## 80## 85## 90** Một người bị viễn thị thì cách sửa tật cho mắt là phải đeo gì?## Kính hội tụ## Kính phân kì## Gương cầu lồi## Gương cầu lõm** Những bức xạ có bước sóng nhỏ hơn 4.10-7m và lớn hơn 1,8.10-7m gọi là tia gì sau đây?## Tia tử ngoại## Tia hồng ngoại## Tia Rơnghen## Tia sáng** Những bức xạ có bước sóng nhỏ hơn 10-8m và lớn hơn 10-12m gọi là tia gì sau đây?## Tia Rơnghen## Tia tử ngoại## Tia hồng ngoại## Tia sáng** Hiện tượng nào là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?## Hiện tượng giao thoa ánh sáng## Hiện tượng tán sắc ánh sáng## Hiện tượng tổng hợp ánh sáng## Hiện tượng đảo sắc** Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn giá trị bước sóng nào sau đây?## 7,5.10-7m## 4.10-7m## 5.10-7m## 1,8.10-7m** Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị:## Tán sắc## Giao thoa## Phản xạ## Khúc xạ** Một người bị cận thị thì cách sửa tật cho mắt là đeo gì?## Thấu kính phân kì## Thấu kính hội tụ## Gương cầu lõm ## Gương cầu lồi** Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia Rơnghen?## Phát ra ánh sáng## Tác dụng sinh lí## Iôn hoá chất khí## Tác dụng lên kính ảnh** Ở một nhiệt độ nhất định đám hơi có thể phát ra ánh sáng đơn sắc nào thì nó cũng có khả năng hấp thụ những ánh sáng đơn sắc đó. Hiện tượng này gọi là hiện tượng gì?## Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ## Hiện tượng hấp thụ ánh sáng## Hiện tượng phát xạ ánh sáng## Hiện tượng tán sắc ánh sáng** Ánh sáng tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím gọi là ánh sáng gì?## Ánh sáng trắng## Ánh sáng đơn sắc## Ánh sáng đa sắc## Ánh sáng laser** Máy quang phổ hoạt động dựa trên hiện tượng nào sau đây?## Hiện tượng tán sắc ánh sáng## Hiện tượng phản xạ ánh sáng## Hiện tượng giao thoa ánh sáng## Hiện tượng tổng hợp ánh sáng** Công thức nào sau đây là tính độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực?## G∞ = ## G∞ = ## G∞ = ## G∞ = Đ.f** Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,3mm, khoảng cách từ màn đến hai khe là 100cm. Khoảng vân đo được là 2mm. Tính bước sóng của ánh sáng?## 6.10-7m## 5.10-7m## 6,5.10-7m## 5,5.10-7m** Vật kính của một máy ảnh có tiêu cự là f = 0,1m. Máy được dùng để chụp ảnh một người cao 1,6m đứng cách máy 5m. Tính chiều cao của ảnh trên phim?## 3,26cm## 3,3cm## 4cm## 3cm** Giới hạn quang điện đối với một kim loại là:## Bước sóng lớn nhất gây ra hiện tượng quang điện## Bước sóng nhỏ nhất gây ra hiện tượng quang điện## Cường độ sáng lớn nhất gây ra hiện tượng quang điện## Cường độ sáng nhỏ nhất gây ra hiện tượng quang điện** Cường độ dòng quang điện bảo hoà thì: ## Tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích## Tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng## Tỉ lệ thuận với UAK## Tỉ lệ thuận với tần số ánh sáng kích thích** Hiệu điện thế hãm không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?## Cường độ chùm sáng kích thích## Bản chất kim loại bề mặt catốt## Bước sóng ánh sáng kích thích## Tần số ánh sáng kích thích** Động năng ban đầu cực đại của Êlectron quang điện phụ thuộc vào:## Bước sóng ánh sáng kích thích## Cường độ ánh sáng kích thích## Số phôtôn trong chùm sáng kích thích## Số êlectron bật ra trong một giây** Hãy chọn câu sai khi nói về năng lượng của lượng tử ánh sáng:## Bước sóng nhỏ, năng lượng nhỏ## Bước sóng nhỏ, năng lượng lớn## Tần số lớn, năng lượng lớn## Tần số nhỏ, năng lượng nhỏ**

File đính kèm:

  • docTHI TRAC NGHIEM VAT LY 12.doc
Giáo án liên quan