Đề 3 kiểm tra khảo sát học kì I môn: Vật lý 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Kết quả đo độ dài của đoạn thẳng trên là:

A. 6,5 cm B. 6 cm C. 6,4 cm D. Kết quả là: .

Câu 2: Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 60 cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dân lên tới vạch 96 cm3. Thể tích hòn đá là bao nhiêu?

A. 36 cm3 B. 63 cm3 C. 35 cm3 D. Thể tích là: .

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 06/01/2017 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 3 kiểm tra khảo sát học kì I môn: Vật lý 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÝ 6 Thời gian:45 phút(Không kể thời gian giao đề) I. Phần trắc nghiệm(2 điểm). PHẦN I: Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng: Câu 1: Kết quả đo độ dài của đoạn thẳng trên là: A. 6,5 cm B. 6 cm C. 6,4 cm D. Kết quả là: . Câu 2: Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 60 cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dân lên tới vạch 96 cm3. Thể tích hòn đá là bao nhiêu? A. 36 cm3 B. 63 cm3 C. 35 cm3 D. Thể tích là: .. Câu 3: Đơn vị trọng lượng là gì ? A. N. m3 B. N. m C. N. m2 D. N Câu 4: Khi treo một quả nặng vào đầu dưới của một lò xo thì chiều dài lò xo là 98 cm. Biết độ biến dạng của lò xo khi đó là 2 cm. Hỏi chiều dài tự nhiên của lò xo là bao nhiêu? A. 102 cm. B.96 cm C.100 cm D.94cm Câu 5: Một vật có khối lượng (hoặc trọng lượng) đã biết. Điền vào chỗ trống trong bảng sau? Khối lượng 285 g 14,8 Kg (3) 60 tạ Trọng lượng (1). (2) 587 N (4) II.TƯ LUẬN(8đ) Bài 1(1®): Điền từ thích hợp vào chỗ trông: a/ của dầu là 8000N/m3. b/ của đồng là 8900kg/m3. Bài 2(2®): Dùng một trong hai tấm ván để đưa vật từ mặt đất lên xe tải.Biết tấm ván thứ nhất có chiều dài gấp hai tấm ván thứ hai.Hỏi dùng tấm ván nào có lợi về lực hơn?Giải thích? Bài 3(2,5®): Một pho tượng bằng đồng có thể tích 500dm3.Tính khối lượng và trọng lượng của pho tượng nói trên.Biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3. Bài 4(2,5®): Có bốn người cùng kéo một vật có khối lượng 220kg lên cao theo phương thẳng đứng. Lực kéo của mỗi người là 450N. Hỏi bốn người đó có kéo vật lên được không? Tại sao? ------------------HẾT------------------- UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÝ 6 Đáp án – biểu điểm. Phần trắc nghiệm.Mỗi ý đúng 0,25 điểm. Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 C A D B Câu 5: 1 2 3 4 2,85N 148N 58,7kg 60.000N B. Tự luận: Câu Đáp án Điểm 1 Trọng lượng riêng; Khối lượng riêng 1đ 2 Dùng tấm ván thứ 2 sẽ dược lợi về lực hơn 1đ - Vì tấm ván càng dài thì lực cần kéo vật lên trên mặt phẳng nghiêng càng nhỏ 1đ 3 V = 500dm3 = 0,5m3 D = 8900kg/m3 m= ? P = ? 0,5đ Khối lượng của pho tượng là: m= ? P = ? áp dụng công thức: D = => m = D.V = 8900. 0,5 = 4450(kg) 1đ Trọng lượng riêngcủa pho tượng là: P = 10. m = 10. 4450 = 44500 ( N ) 1đ 4 Trọng lượng vật: m = 220 kg = > P = 10.m = 2200(N) 1đ Lực kéo của 4 người là: 450 . 4 = 1800 (N) 1đ Bốn người đó không kéo vật lên được vì lực kéo của 4 người nhỏ hơn trọng lượng vật(1800 <2200) 0,5đ ------------------HẾT-------------------

File đính kèm:

  • docVat ly 6_KS_HKI_12.doc