Đề cương ôn tập học kì I năm học 2005 – 2006

Chương I: Chuyển động thẳng đều Thầy Trần Đình Khoái

1. Một điểm B được gọi là đứng yên đối với điểm cố định A khi:

a. Khoảng cách AB không đổi. d. không đổi

b. Trị số không đổi. e. không đổi

c. Trị số không đổi.

2. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 2m/s vào lúc t1 = 20s thì x1 = 5m. Phương trình chuyển động của vật là:

a. x = 2t + 5. b. x = -2t + 5. c. x = -2t + 1.

d. x = 2t + 9. d. x = 2t + 1

3. Phương trình của một chuyển động thẳng là: x = -3t + 4. Vật đi theo chiều nào trên quỹ đạo?

a. Chiều dương suốt thời gian chuyển động.

b. Chiều dương suốt thời gian chuyển động.

c. Đổi chiều từ dương sang âm lúc t = 4/3.

d. Đổi chiều từ âm sang dương khi x = 4

e. Tất cả đều sai.

4. Vì là chuyển động thẳng đều nên vận tốc không mang tính tương đối.

 a. Đúng b. Sai.

5. Trong chuyển động thẳng đều:

a. Quãng đường đi được sau 1s đều bằng nhau.

b. Vận tốc tùy thuộc vào gốc thời gian

c. Vận tốc không đổi trong từng chặn.

d. Sau những thời gian bằng nhau bất kì vật đi được những quãng đường bằng nhau.

e. Tất cả đều sai.

 

doc12 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 543 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập học kì I năm học 2005 – 2006, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2005 – 2006. Chương I: Chuyển động thẳng đều Thầy Trần Đình Khoái 1. Một điểm B được gọi là đứng yên đối với điểm cố định A khi: Khoảng cách AB không đổi. d. không đổi Trị số không đổi. e. không đổi Trị số không đổi. 2. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 2m/s vào lúc t1 = 20s thì x1 = 5m. Phương trình chuyển động của vật là: a. x = 2t + 5. b. x = -2t + 5. c. x = -2t + 1. d. x = 2t + 9. d. x = 2t + 1 3. Phương trình của một chuyển động thẳng là: x = -3t + 4. Vật đi theo chiều nào trên quỹ đạo? a. Chiều dương suốt thời gian chuyển động. b. Chiều dương suốt thời gian chuyển động. c. Đổi chiều từ dương sang âm lúc t = 4/3. d. Đổi chiều từ âm sang dương khi x = 4 e. Tất cả đều sai. 4. Vì là chuyển động thẳng đều nên vận tốc không mang tính tương đối. a. Đúng b. Sai. 5. Trong chuyển động thẳng đều: a. Quãng đường đi được sau 1s đều bằng nhau. b. Vận tốc tùy thuộc vào gốc thời gian c. Vận tốc không đổi trong từng chặn. d. Sau những thời gian bằng nhau bất kì vật đi được những quãng đường bằng nhau. e. Tất cả đều sai. 6. Trong chuyển động thẳng đều: a. Đồ thị chuyển động là một đường thẳng song song với thời gian. b. Đồ thị vận tốc là một đường thẳng bất kì. c. Vận tốc luôn luôn dương. d. Tất cả đều đúng. e. Không có câu nào đúng. 7. Hai ôtô chuyển động thẳng đều hướng về nhau với các vận tốc 40km/h và 60km/h. Lúc 7 giờ sáng 2 xe cách nhau AB = 150km. Hỏi 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ, ở đâu? a. 9,5h, cách A 60km. b. 8h, cách A 60km. c. 8h30’, cách A 90km. d. 8h30’, cách A 60km. 8. Lúc 6h sáng một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ đã đi được 8km, cả hai chuyển động thẳng đều với các vận tốc 12km/h và 4km/h. Tìm vị trí và thời điểm người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ. a. 7h cách nơi khởi hành 14km. b. 7,5h cách nơi khởi hành 12km. c. 8h cách nơi khởi hành 14km. d. 1h cách nơi khởi hành 12km. e. 7h cách nơi khởi hành 12km. 9. a. Chuyển động có vectơ vận tốc không đổi. b. Vận tốc của 1 chuyển động nhất định có thể có các giá trị khác nhau. c. Thời điểm xảy ra hiện tượng vật lí nhất định không nhất thiết phải như nhau d. Ngoài phương trình chuyển động người ta còn cách khác để mô tả chuyển động. Hãy ghép tương ứng các câu trên với: 1. Tính tương đối của chuyển động 2. Chuyển động thẳng. 3. Đồ thị vận tốc. 4. Chuyển động thẳng đều. 5. Gốc thời gian. 6. Công thức cộng vận tốc. 10. Hai bến sông AB cách nhau 18km. Một canô phải mất bao lâu để đi từ A đến B rồi quay lại A. Biết vận tốc của canô khi nước không chảy là 16,2km/h, nước đang chảy A đến B với vận tốc 1,5m/s. a. 2h b. 2h30’ c. 1h30’ d. 3h. 11. Phát biểu nào sau đây là đúng: a. Chuyển động thẳng đều là chuyển động có vận tốc không đổi trong từng chặng. b. Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động mà vận tốc biến thiên những lượng bằng nhau sau những khoảng thời gian bằng nhau. c. Trong chuyển động chậm dần đều gia tốc âm. d. Vận tốc tức thời tại mọi điểm trong chuyển động thẳng bằng nhau nên đó là chuyển động thẳng đều. 12. Chọn câu sai: a. Lực là nguyên nhân làm vật chuyển động b. Vật khi bị tác dụng của nhiều lực vẫn có thể chuyển động thẳng đều. c. Có thể có loại chuyển đoongj mà vận tốc trung bình bằng vận tốc tức thời. d. Tất cả đều đúng. 13. Có một chuyển động thẳng mà phương trình tọa độ là: x = - t + 4 (t tính bằng giây). Chất điểm sẽ đứng yên khi t = 4s. Chất điểm luôn chạy ngược chiều dương. Chất điểm chạy ngược chiều âm khi t > 4s Tất cả đều đúng. 14. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều có .. thì lúc đó chuyển động chậm dần đều. Chọn câu thích hợp dưới, điền vào phần trên. Gia tốc âm. Vận tốc tức thời âm. Vectơ gia tốc ngược chiều chuyển động. Vectơ vận tốc ngược chiều chuyển động. 15. Một lực kế mang quả cân 20kg được treo trong thang máy lên chậm dần đều theo phương thẳng đứng với gia tốc 4m/s2, g = 10m/s2. Độ chỉ của lực kế là: a. 20N b. 28N c. 12N d. 25N e. đáp số khác. 16. Cho g = 10m/s2, một chất điểm m = 500g được cho trước trên đường dốc chính trên mặt nghiêng góc nghiêng 300 với mặt ngang, lưck ma sát có cường độ 1,5N. Chất điểm sẽ có: a. Gia tốc không xác định được vì không biết vận tốc đầu của chất điểm. b. Gia tốc 8m/s2 khi chất điểm trượt lên. c. Gia tốc 2m/s2 khi chất điểm trượt xuống. d. Gia tốc 5m/s2 dù chất điểm trượt lên hay xuống. e. Cả b lẫn c. 17. Một xe tải khối lượng 2 tấn đang đỗ trên mặt đường nằm ngang, hệ số ma sát lăn và trượt lần lượt m1 = 0,1; m2 = 0,4. Để xe chuyển bánh chạy được thì lực phát động phải là: a. 1000N b. 3000N c. 4000N d. 8000N e. a b c f. b c d. 18. Gọi là hợp lực của các ngoại lực tác dụng vào chất điểm, là gia tốc của chất điểm. Điều nào sau đây sai: a. chất điểm không chuyển động nếu = 0. b. và luôn cùng giá, cùng chiều. c. đổi cùng đổi nhưng luôn luôn tỉ lệ với . d. nếu không đổi và tác dụng vào chất điểm đang chuyển độngthì không chắc chất điểm đố chuyển động thẳng đều. e. nếu không đổi Þ không đổi. 19. Một xe đang đứng yên tại O trên đường nằm ngang thì tài xế khởi động máy gây lực phát động . Bỏ qua ma sát. Khi F = 1000N, xe có khối lượng 500kg, sau 10s xe đi được: a. 20m b. 100m c. 50m d. tất cả sai. 20. Một quả nặng treo vào đầu 1 dây nhẹ không giãn, dây treo ở trần một toa xe, xe chạy trên đường ngang với gia tốc a = 2m/s2 nhanh dần đều g = 10m/s2 lúc này: a. dây tre thẳng đứng. b. dây lệch về phía trươc 1 góc 110. c. dây lệch về phía trươc 1 góc 11,30. d. một đáp số khác. Chương II: Chuyển động thẳng biến đổi đều Cô Đàm Thị Kim Hoa H·y chän nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt råi khoanh trßn vµo nh÷ng c©u ®· chän 1. Trong chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu cã : a/ Qu·ng ®­êng t¨ng lªn nh÷ng l­îng b»ng nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau bÊt kú. b/ VËn tèc t¨ng lªn ®­îc nh÷ng l­îng b»ng nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau bÊt kú. c/ VËn tèc t¨ng lªn ®­îc nh÷ng l­îng b»ng nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau lµ 1s. 2. Mét vËt chuyÓn ®éng trªn hai ®o¹n ®­êng víi c¸c vËn tèc trung b×nh v1 ,v2 Trong ®iÒu kiÖn nµo vËn tèc trung b×nh trªn c¶ ®o¹n ®­êng b»ng trung b×nh céng cña hai vËn tèc a/ t1 = t2 b/ v1 = v2 c/ s1 = s2 = S/2 d/ C¸c c©u trªn ch­a chÝnh x¸c 3. Hai «t« khëi hµnh ®ång thêi tõ A vµ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu vÒ B .¤t« (1) ®i nöa qu·ng ®­êng ®Çu víi vËn tèc v1 vµ nöa qu·ng ®­êng sau víi vËn tèc v2. ¤t« (2) ®i víi vËn tèc v1 trong nöa thêi gian ®Çu vµ víi vËn tèc v2 trong nöa thêi gian sau. Hái «t« nµo tíi n¬i tr­íc? a/ ¤t« 1. b/ ¤t« 2. c/ Hai « t« tíi n¬i cïng mét lóc 4. Hai chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu cã ®å thÞ vËn tèc thêi gian ®­îc biÓu diÔn bëi nh÷ng ®­êng th¾ng song song víi nhau th× chóng cã : a/ Gia tèc b»ng nhau b/ VËn tèc b»ng nhau c/ C¶ a vµ b d/ C¸c c©u trªn ch­a chÝnh x¸c 5. Gia tèc trong chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu lµ : a/ VÐc t¬ cã ®é lín kh«ng ®æi b/ VÐc t¬ cã ®é lín vµ ph­¬ng kh«ng ®æi c/ VÐc t¬ kh«ng ®æi c¶ vÒ h­íng vµ ®é lín d/ C¸c c©u trªn ch­a chÝnh x¸c 6. Cho c¸c ®å thÞ sau, ®å thÞ nµo lµ biÓu diÔn cho chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu t(s) O x(m) t(s) O v(m/s) t(s) O x(m/s) Hình 1 Hình 2 Hình 3 a/ H×nh 1 vµ h×nh 3 b/ ChØ cã h×nh 1 c/ ChØ cã h×nh 3 d/ C¸c c©u trªn ch­a chÝnh x¸c 7. Trong c¸c ph­¬ng tr×nh sau,th× ph­¬ng tr×nh nµo lµ ph­¬ng tr×nh cña chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu: a/ x = x0 + s b/ x = x0 + v0t + ½ at2 c/ x = x0 + v0(t –t0) + ½ a (t –t0)2 d/ C¶ a , b , c e/ ChØ b vµ c 8. Sù r¬i nµo cña c¸c vËt sau kh«ng ph¶i lµ sù r¬i tù do : a/ Sù r¬i cña c¸c vËt trong kh«ng khÝ cã søc c¶n cña kh«ng khÝ b/ Sù r¬i trong ch©n kh«ng c/ Sù r¬i trong kh«ng khÝ cã søc c¶n cña kh«ng khÝ kh«ng ®¸ng kÓ O Y M’ + d/ C¶ b vµ c 9. Trong sù r¬i tù do cña c¸c vËt, víi hÖ qui chiÕu ®· chän th× ph­¬ng tr×nh nµo lµ phï hîp nhÊt? a/ y = - ½gt2 + y’; v = - gt; v2 = - 2g (y –y’ ) b/ y = ½ gt2 - y’; v = gt; v2 = 2g (y –y’ ) c/ y = ½gt2; v = gt; v2 = 2g y d/ C¸c c©u trªn ch­a chÝnh x¸c 10. Cã hai vËt r¬i tù do tõ hai ®é cao kh¸c nhau xuèng ®Êt .Thêi gian r¬i cña vËt 1 gÊp ®«i thêi gian r¬i cña vËt 2. H·y so s¸nh: Qu·ng ®­êng r¬i cña hai vËt, vËn tèc ch¹m ®Êt cña hai vËt a/ B»ng nhau , hai lÇn b/ Hai lÇn , bèn lÇn c/ Bèn lÇn , hai lÇn d/ C¸c c©u trªn ch­a chÝnh x¸c 11/ Trong c¸c c©u nãi sau ®©y, c©u nµo nãi sai nhÊt : a. NÕu kh«ng cã lùc t¸c dông vµo vËt th× vËt kh«ng chuyÓn ®éng ®­îc. b. NÕu th«i kh«ng t¸c dông lùc vµo vËt th× vËt dõng l¹i. c. VËt nhÊt thiÕt ph¶i chuyÓn ®éng theo h­íng cña lùc t¸c dông. d. NÕu cã lùc t¸c dông lªn vËt th× vËn tèc cña vËt bÞ thay ®æi. e. C¶ a, b, c. 12/ Theo §Þnh luËt II NewTon th× gia tèc tû lÖ víi lùc. VËy träng lùc cµng lín th× gia tèc r¬i tù do. a. Cµng lín do khèi l­îng kh«ng ®æi. b. Cã gi¸ trÞ nh­ nhau ®èi víi tÊt c¶ c¸c vËt do träng lùc tû lÖ thuËn víi khèi l­îng. c. Cã gi¸ trÞ nh­ nhau ®èi víi tÊt c¶ c¸c vËt do khèi l­îng t¨ng lªn. d. C¸c c©u trªn ch­a chÝnh x¸c. 13/ Khi x¶y ra va ch¹m gi÷a « t« vËn t¶i víi 1 « t« con cã cïng khèi l­îng th× 2 xe sÏ : a. Xe vËn t¶i bÞ h­ háng nhiÒu. b. Xe con vµ xe vËn t¶i bÞ h­ háng nh­ nhau. c. Xe « t« con bÞ h­ háng nhiÒu. 14/ Khi gç bÞ dÝnh ­ít, nh÷ng thí nhá trªn mÆt gç në ra phång lªn. VËy n­íc dÝnh ­ít c¸n r×u gç lµm nhiÖm vô g× nÕu tay ta n¾m c¸n r×u gç bÞ dÝnh ­ít ®ã: a. Cã vai trß nh­ dÇu b«i tr¬n. b. Röa s¹ch c¸n r×u gç. c. T¨ng lùc ma s¸t gi÷a tay ta vµ c¸n r×u. d. Gi¶m lùc ma s¸t gi÷a tay ta vµ c¸n r×u. 15/ ë n¬i nµo trªn bÒ mÆt tr¸i ®Êt th× con ng­êi c¶m thÊy m×nh nÆng nhÊt : a. ë trªn ®­êng xÝch ®¹o. c. ë Nam cùc b. ë B¾c cùc. d. C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai. 16/ cã ®é lín b»ng Cã hai chiÕc thuyÒn ë trªn mét hå n­íc yªn lÆng .Hai ng­êi ngåi trªn hai thuyÒn vµ cÇm hai ®Çu mét sîi d©y ®Ó kÐo .BiÕt hai thuyÒn cã khèi l­îng b»ng nhau ChuyÓn ®éng cña hai thuyÒn sÏ : a. Ng­îc chiÒu nhau b. VËn tèc nhau c. Hai thuyÒn ®øng yªn v× chóng chÞu nh÷ng lùc kÐo lu«n trùc ®èi nhau. d. ChØ a vµ b. 17/ Khi cã lùc b»ng nhau lÇn l­ît t¸c dông vµo cïng mét vËt th× : a. VËt thu gia tèc b»ng nhau hoÆc bÞ biÕn d¹ng nh­ nhau. b. VËt ®øng yªn. c. Cã thÓ a hoÆc b. 18/ Trong giíi h¹n ®µn håi, lùc dµn håi cã ®Æc ®iÓm : a. XuÊt hiÖn ë vËt bÞ biÕn d¹ng, ng­îc h­íng víi h­íng cña biÕn d¹ng. b. Cã h­íng däc trôc lß xo, thanh dµi bÞ biÕn d¹ng hoÆc cã h­íng vuong gãc víi bÒ mÆt tiÕp xóc nÕu mÆt tiÕp xóc bÞ biÕn d¹ng. c. Tu©n theo §Þnh luËt Hooke. d. ChØ cã a vµ c. e. C¶ a, b, c. 19/ Träng l­îng cña vËt vµ träng lùc t¸c dông lªn vËt : a. B»ng nhau khi vËt ®øng yªn. b. §o b»ng lùc kÕ. c. Kh«ng b»ng nhau khi vËt chuyÓn ®éng cã gia tèc. d. §Òu h­íng vÒ t©m tr¸i ®Êt. e. C¶ a, b, c, d. f. ChØ a, b, c. g. ChØ a, c, d. 20/ Néi lùc lµ : a. Lùc t¸c dông lÉn nhau gi÷a c¸c vËt trong hÖ. b. G©y ra gia tèc cho vËt ta xÐt. c. XuÊt hiÖn thµnh tõng cÆp trùc ®èi nhau. d. Kh«ng g©y ra gia tèc cho hÖ vËt. e. C¶ a, b, c. f. C¶ a, d. g. C¶ a, c, d. Chương III: Chuyến động tròn đều Thầy Phạm Ngọc Thơ 1. Lùa chän c©u ®óng: VËt r¬i tù do chuyÓn ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng, tõ trªn xuèng d­íi. ChuyÓn ®éng r¬i tù do lµ mét chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu. T¹i cïng mét n¬i trªn Tr¸i §Êt, c¸c vËt r¬i tù do víi cïng mét gia tèc. TÊt c¶ a, b, c ®Òu ®óng. 2. Mét ng­êi ®øng ë ®é cao H so víi mÆt ®Êt nÐm 2 vËt víi cïng vËn tèc ban ®Çu. VËt thø nhÊt nÐm th¼ng ®øng xuèng d­íi, vËt thø hai nÐm th¼ng ®øng lªn trªn. VËn tèc cña hai vËt khi ch¹m ®Êt lµ v1 vµ v2 víi: a. v1 > v2 b. v1 < v2 c. v1 = v2 d. v1 £ v2 e. v1 ³ v2 3. Trong c¸c tr­êng hîp sau, tr­êng hîp nµo nãi ®Õn vËn tèc trung b×nh: Tèc kÕ cña m«t« chØ 54km/h. C¬n b·o lan truyÒn víi vËn tèc 90km/h. VËn tèc cña giã ®¹t tíi 30m/s. NÐm mét vËt lªn cao víi vËn tèc ®Çu vo = 10m/s. 4. Trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y, tr­êng nµo níi ®Õn vËn tèc tøc thêi: VËn t«c cña chiÕc bóa khi ®Ëp vµo ®e lµ 8m/s. §oµn xe löa chuyÓn ®éng trªn ®o¹n ®­êng gi÷a hai thµnh phè víi vËn tèc 50km/h. Mét ng­êi thî tiÖn gia c«ng mét chi tiÕt m¸y víi vËn tèc c¾t 3500m/ph. ThuyÒn chuyÓn ®éng tõ bÕn A ®Õn bÕn B víi vËn tèc 20km/h. 5. ChuyÓn ®éng trßn ®Òu lµ chuyÓn ®éng theo quü ®¹o trßn víi: VËn tèc cã ®é lín vµ h­íng kh«ng ®æi. VËn tèc cã ®é lín vµ h­íng thay ®æi. VËn tèc cã ®é lín thay ®æi. VËn tèc cã ®é lín kh«ng ®æi, h­íng thay ®æi. A B 6. Trªn mét ®Üa trßn quay ®Òu quanh t©m cã g¾n hai vËt cè ®Þnh A vµ B (hv). Khi ®Üa quay, hai vật quay theo vµ chóng thùc hiÖn chuyÓn ®éng trßn ®Òu cïng víi ®Üa. Khi ®ã gia tèc h­íng t©m cña hai vËt: a. aA = aB. b. aA aB. d. aA £ aB. e. aA ³ aB. 7. Mét ®Üa trßn quay ®Òu quanh t©m. Hái mäi ®iÓm trªn ®Üa khi chuyÓn ®éng trßn (theo ®Üa) cã ®¹i l­îng vËt lÝ nµo gièng nhau? a. VËn tèc gãc b. Gia tèc h­íng t©m c. VËn tèc gãc vµ gia tèc h­íng t©m. d. VËn tèc dµi vµ gia tèc. A B 8. Trªn mét ®Üa trßn quay ®Òu quanh t©m cã g¾n hai vËt cè ®Þnh A vµ B (hv). Khi ®Üa quay, hai vật quay theo vµ chóng thùc hiÖn chuyÓn ®éng trßn ®Òu cïng víi ®Üa. Khi ®ã vËn tèc cña hai vËt: a. vA = vB. b. vA vB. d. vA ³ vB. e. vA £ vB. 9. VËn tèc gãc cña mét chiÕc kim giê (coi lµ chuyÓn ®éng trßn ®Òu) lín h¬n vËn tèc gãc cña mét ®iÓm trªn xÝch ®¹o bao nhiªu lÇn? a. 2 lÇn b. 1,5 lÇn c. 1 lÇn d. 0.5 lÇn 10. Mét vËt r¬i tù do trong gi©y ®Çu tiªn ®i ®­îc 5m. Hái trong gi©y thø 3 vµ thø 5 vËt r¬i qu·ng ®­êng b»ng bao nhiªu? a. 25m vµ 45m b. 10m vµ 15m c. 15m vµ 25m d. 20m vµ 40m 11. Một quả bóng, đang đứng yên tại thời điểm ban đầu (t = 0), lăn xuống một mặt phẳng nghiêng với gia tốc không đổi. Sau 2s vật lăn được quãng đường 1m. Hỏi sau 4s vật lăn được quãng đường bằng bao nhiêu? A. 2 m B. 3 m C. 4 m D. 5 m E. 8 m 12. Một vật trượt xuống không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc không đổi. Vật đi được 1m trong 1s đầu tiên. Hỏi trong 1s tiếp theo vật trượt đượng quãng đường bằng bao nhiêu? A. 1 m B. 2 m C. 3 m D. 4 m E. 5 m 13. Hình vẽ mô tả chuyển động của vật I và II. Sau mỗi giây được ghi nhận lại một điểm trên hình. Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất cho chuyển động của hai vật? A. Vật I có vận tốc ban đầu nhỏ hơn của vật II và vật I có gia tốc trung bình nhỏ hơn của vật II. B. Vật I có vận tốc ban đầu nhỏ hơn của vật II nhưng vật I có gia tốc trung bình lớn hơn của vật II. C. Vật I có vận tốc ban đầu lớn hơn của vật II, nhưng vật I có gia tốc trung bình nhỏ hơn của vật II. D. Vật I có vận tốc ban đầu lớn hơn của vật II và vật I có gia tốc trung bình lớn hơn của vật II. E. Vật I có vận tốc ban đầu nhỏ hơn của vật II và cả hai vật có gia tốc trung bình là như nhau. 14. Đồ thị gia tốc – thời gian,mô tả chuyển động các vật. Đồ thị nào cho thấy sự gia tăng của vận tốc trong khoảng thời gian giữa t1 và t2? A. Hình I. B. Hình II. C. Hình I và II D. Hình I và III. S t E. Hình I, II và III 15. Đồ thị đường đi – thời gian dưới đây mô ta chuyển động của một vật. Lựa chọn câu đúng nhất cho chuyển động ứng với loại này. Khoảng cách giữa hai chấm là quãng đường vật đi đựoc trong những khoảng thời gian bằng nhau. 16. Trong 3 đồ thị trên, một là đồ thị gia tốc – thời gian, một đồ thị đường đi – thời gian và một là đồ thị vận tốc – thời gian. Hãy lựa chọn câu đúng theo thứ tự sắp xếp dưới đây: S và t v và t a và t A. Hình III Hình II Hình I B. Hình II Hình I Hình III C. Hình I Hình II Hình III D. Hình II Hình III Hình I E. Hình III Hình I Hình II 17. Người ta đo gia tốc chuyển động thẳng biến đổi đều của 3 ôtô khác nhau và thu được kết quả như sau: - Ôtô I biến đổi vận tốc từ v đến 2v trong khoảng thời gian t. - Ôtô II biến đổi vận tốc từ v đến 3v trong khoảng thời gian 2t. - Ôtô III biến đổi vận tốc từ v đến 5v trong khoảng thời gian 5t. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: A. gia tốc của ôtô I = gia tốc của ôtô II = gia tốc của ôtô III B. gia tốc của ôtô I > gia tốc của ôtô II > gia tốc của ôtô III C. gia tốc của ôtô I < gia tốc của ôtô II < gia tốc của ôtô III D. gia tốc của ôtô I = gia tốc của ôtô II > gia tốc của ôtô III E. gia tốc của ôtô I = gia tốc của ôtô II < gia tốc của ôtô III 18. Hình vẽ mô tả chuyển động của một vật. Khoảng cách giữa hai chấm liên tiếp là quãng đường mà vật đi được trong các khoảng thời gian bằng nhau. Chuyển động của vật thuộc loại chuyển động nào trong các loại chuyển động sau: A. Chuyển động thẳng đều với v = const. B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều. C. Chuyển động thẳng nhanh dần D. Chuyển động thẳng chậm dần đều. E. Chuyển động thẳng chậm dần dần. S S S S 19. Hình vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều. Hình nào cho biết vật đó đang chuyển động với gia tốc dương? A. Hình I B. Hình I và II C. Hình I và III D. Hình I và IV E. Hình III và IV 21. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 5m/s thì tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều, sau 20s đi được quãng đường 120m. Gia tốc của xe có giá trị nào sau đây? ½ m/s2 B. 1m/s2 C. 2m/s2 D. ¼ m/s2 E. Moät ñaùp aùn khaùc 22. Một ôtô đang chạy với vận tốc 72km/h thì tắt máy, chạy chậm dần đều, đi thêm được 20s nữa thì dừng hẳn. Gia tốc và quãng đường xe đi thêm được có giá trị nào sau đây? A. 0,5 m/s2, 200m. B. 1m/s2, 200m. C. 1,5m/s2, 150m D. 2 m/s2, 150m E. Moät ñaùp aùn khaùc 23. Cùng một lúc ở hai địa điểm A và B có hai ôtô đi ngược chiều. Xe thứ nhất đi từ A có vận tốc ban đầu v01 = 36km/h và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a1 = 2m/s2. Xe thứ hai đi từ B có vận tốc ban đầu v02 = 72km/h và chuyển động chậm dần đều với gai tốc a2 = 2m/s2. Khoảng cách AB = 300m. Hai xe gặp nhau Hai cách A: A. 100m. B. 150m. C. 200m D. 250m. E. Moät ñaùp aùn khaùc 24. Ñònh luaät II Newton chöùng toû raèng: a. Gia toác maø vaät coù ñöôïc tæ leä vôùi löïc taùc duïng vaøo vaät. b. Khoái löôïng vaät caøng lôùn thì löïc taùc duïng vaøo vaät caøng lôùn c. Caû a vaø b ñeàu ñuùng d. Caû a vaø b ñeàu sai. 25. Löïc F1 taùc duïng vaøo vaät khoái löôïng m thì laøm vaät thu gia toác 0,8m/s2 löïc F2 cuõng taùc duïng vaøo vaät ñoù thì vaät thu gia toác 0,6m/s2 neáu caû hai löïc ñoàng thôøi taùc duïng vaøo vaät maø gia toác cuûa vaät laø 1m/s2 thì goùc giöõa löïc F1 vaø F2 laø: a. 00 b. 1800 c. 600 d. 900. e. Moät ñaùp aùn khaùc 26. Moät xaø lan chuyeån ñoäng thaúng ñeàu nhôø ñöôïc keùo bôûi hai taøu.Löïc keùo cuûa hai taøu baèng nhau vaø daây keùo hôïp vôùi nhau moät goùc 1200. a. Löïc caûn cuûa doøng nöôùc chaûy coù ñoä lôùn baèng ñoä lôùn löïc keùo cuûa moät taøu vaø ngöôïc chieàu hôïp löïc cuûa hai löïc keùo cuûa taøu. b. Löïc caûn cuûa doøng nöôùc chaûy coù ñoä lôùn baèng toång ñoä lôùn löïc keùo cuûa 2 taøu vaø cuøng chieàu vôùi doøng nöôùc chaûy. c. Caû a vaø b ñeàu ñuùng d. Caû a vaø b ñeàu sai. 27. Moät vaät ñöôïc treo vaøo ñaàu daây vaø giöõ yeân thì: a. Löïc caêng daây vaø troïng löïc laø hai löïc xuaát hieän ñoàng thôøi. b. Gia toác do löïc caêng daây truyeàn cho vaät coù ñoä lôùn baèng gia toác rôi töï do. c. Caû a vaø b ñeàu ñuùng d. Caû a vaø b ñeàu sai. 28. Löïc F1 taùc duïng vaøo vaät khoái löôïng m thì laøm vaät thu gia toác 0,4m/s2 löïc F2 cuõng taùc duïng vaøo vaät ñoù thì vaät thu gia toác 0,6m/s2 neáu caû hai löïc cuøng phöông ñoàng thôøi taùc duïng vaøo vaät thì gia toác maø vaät thu ñöôïc laø: a. 0,5m/s2 b. 0,2m/s2 c. 0,24m/s2 d. 1,2m/s2. e. Moät ñaùp aùn khaùc 29. Moät xe oâ toâ khoái löôïng 600kg ñang chuyeån ñoäng thaúng ñeàu thì haõm phanh chuyeån ñoäng chaäm daàn ñeàu trong giaây cuoái cuøng ñi ñöôïc 80cm. Boû qua ma saùt löïc haõm phanh cuûa oâ toâ baèng: a. 960 N b. 480N c. 6000N d. Moät ñaùp soá khaùc 30. Vaät m1 = 300g chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 3m/s ñeán va chaïm vaøo vaät m2 = 100g ñang ñöùng yeân. Sau va chaïm vaän toác vaät 1 baèng 1m/s thì vaän toác vaät 2 sau va chaïm laø: a. 1m/s b. 2m/s c. 4m/s d. 6m/s e. Moät ñaùp aùn khaùc 31. Hai khoái goã hình hoäp khoái löôïng m1 =2kg vaø m2 = 3kg ñaët treân maët baøn ngang nhaün chòu taùc duïng löïc F = 5N hình veõ: m1 m2 a. Löïc do m2 taùc duïng leân m1 coù giaù trò baèng 5N. b. Löïc do m1 taùc duïng leân m2 coù giaù trò baèng 1N. c. Löïc do m2 taùc duïng leân m1 coù giaù trò baèng 2N d. Löïc do m1 taùc duïng leân m2 coù giaù trò baèng 3N 32. Döïa vaøo caâu 31 neáu m2 <<< m1 thì: a. Löïc do m2 taùc duïng leân m1 coù giaù trò gaàn baèng 5N. b. Löïc do m1 taùc duïng leân m2 coù giaù trò baèng 3N. c. Löïc do m2 taùc duïng leân m1 coù giaù trò baèng 0. d. Caû b vaø c ñeàu ñuùng. 33. Döïa vaøo caâu 31 khi thay ñoåi löïc taùc duïng vaøo m2 thay vì vaøo m1 thì: a. Gia toác cuûa m1 vaø löïc töông taùc giöõa hai vaät vaãn khoâng ñoåi b. Gia toác cuûa m1 khoâng ñoåi vaø löïc töông taùc giöõa hai vaät giaûm. c. Gia toác cuûa m1 giaûm vaø löïc töôùng taùc taêng d. Gia toác cuûa m1 khoâng ñoåi vaø löïc töông taùc giöõa hai vaät taêng 34. Hai quaû taï gioáng heät nhau khoái löôïng moãi quaû 4Kg baùn kính baèng 10cm. Löïc haáp daãn lôùn nhaát giöõa chuùng baèng: a. 26,68.10-9N b. 106,72.10-9N c. 4.10-9N d. 16.10-9 N. e. Moät ñaùp aùn khaùc 35. Moät vaät ôû treân maët ñaát coù troïng löïc baèng 160N.Baùn kính traùi ñaát trung bình baèng 6400km.ÔÛ ñoä cao h troïng löïc taùc duïng leân vaät baèng 40N thì khoaûng caùch töø vaät ñeán taâm traùi ñaát laø: a.6400km b.12800km c.1600km d.Moät ñaùp soá khaùc 36. Treo moät vaät vaøo traàn moät thang maùy.Neáu troïng löôïng baèng 1,2 laøn troïng löïc thì: a. Thang ñi leân nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác baèng 0,2g b. Thang ñi xuoáng nhanh daân ñeàu vôùi gia toác baèng 2g. c. Thang ñi xuoáng chaäm daàn ñeàu vaø gia toác baèng 2g d. Thang ñi xuoáng chaäm daàn ñeàu vaø gia toác baèng 0, 2g. 37. Neáu moät sôïi daây chòu ñöôïc löïc caêng toái ña baèng 0,8 laàn troïng löïc cuûa vaät treo ôû ñaàu daây thì daây coù theå khoâng ñöùt neáu a. Thaû daây cho vaät rôi töï do b. Cho daây vaø vaät ñi leân chaäm daàn ñeàu vôùi gia toác baèng 0,2g. c. Cho daây vaø vaät ñi xuoáng nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác baèng 0,2g d. Caû a,b,c ñeàu ñuùng. 38. Moät loø xo neáu treo vaät 100g thì daøi 32cm. Treo theâm moät vaät cuøng khoái löôïng thì loø xo daøi 34 cm. Laáy g =10m/s2.Ñoä cöùng vaø chieàu daøi töï nhieân cuûa loø xo laø: a. 50N/m vaø 30cm b. 1000N/m vaø 30cm c. 100N/m vaø 30cm d. 10N/m vaø 30cm. e. Moät ñaùp aùn khaùc 39. Moät cuoán saùch naèm yeân treân maët baøn nghieâng: a. Cuoán saùch chòu taùc duïng cuûa hai löïc caân baèng laø troïng löïc vaø phaûn löïc. b. Troïng löïc cuûa cuoán saùch caân baèng vôùi löïc ma saùt nghæ c. Caû a vaø b ñeàu ñuùng d. Caû a vaø b ñeàu sai. 40. Moät hoøn bi laên chaäm daàn ñeàu vôùi vaän toác ñaàu 4m/s treân moät ñöôøng thaúng naèm ngang vaø ñi theâm ñöôïc 10m thì döøng.Laáy g = 10 m/s2 thì heä soá ma saùt laên giöõa hoøn bi vaø maët phaúng ñôõ baèng: a.0,04 b.0,01 c.0,4 d.0,08. e. Moät ñaùp aùn khaùc 41. Moät vaät khoái löôïng 4Kg ñaët treân maët baøn ngang , heä soá ma saùt tröôït giöõa vaät vaø maët baøn laø 0,2.Taùc duïng vaøo vaät moät löïc F naèm ngang.Laáy g =10m/s2. a. Neáu F = 6N thì vaät tröôït vôùi gia toác -0,5m/s2. b. Neáu F = 8N thì vaät tröôït vôùi gia toác baèng 2 m/s2 c. Neáu F = 4N thì vaät ñöùng yeân vaø löïc ma saùt nghæ baèng 4N d.Caû a.b,c ñeàu ñuùng. 42. Moät oâ toâ ñang chuyeån ñoäng thaúng ñeàu vôùi vaän toác 10m/s thì taét maùy chuyeån ñoäng chaäm daàn ñeàu do ma saùt. Heä soá ma saùt laên giöõa baùnh xe vaø maët ñöôøng baèng 0,05. Gia toác, ñöôøng ñi vaø thôøi gian cuûa chuyeån ñoäng chaäm daàn ñeàu laø: a. -0,5m/s2; 100m ; 20s b. -0,5m/s2; 50m; 10s c. -1m/s2; 200m; 20s d. -1m/s2; 100m; 10s. e. Moät ñaùp aùn khaùc 43. Hai taàu bieån coù khoái löôïng 100.000 taán vaø 500.000 taán caùch nhau 0,2km.Xaùc ñònh khoái löôïng cuûa moät vaät coù troïng löïc baèng löïc haáp daãn cuûa hai taøu bieån treân.Laáy g =9,8m/s2 a. 8,5.10-6Kg b. 8,5Kg c. 8,5.106Kg d. 1,27.10-11Kg e. Moät ñaùp aùn khaùc 44. Moät ngöôøi coù troïng löôïng baèng 500N ôû treân maët ñaát.Troïng löôïng cuûa ngöôøi ñoù treân moät haønh tinh coù baùn kính gaáp 5 laàn vaø khoái löôïng gaáp 2 laàn Traùi Ñaát laø: a. 1000N b. 200N c. 100N d. 40N e. Moät ñaùp aùn khaùc 45. Moät con taàu vuõ truï ôû treân traùi ñaát coù troïng löôïng 144.000N.Löïc huùt cuûa Traùi Ñaát leân con taøu ôû ñoä cao gaáp 3 laàn baùn kính Traùi Ñaát laø: a. 36.000N b. 9.000N c. 48.000N d. 16.000N e. Moät ñaùp aùn khaùc 46. Moät quaû caân coù m =5kg maéc vaøo xe qua moät roøng roïc baèng moät sôïi daây meàm khoâng co daõn.Maët phaúng nghieâng nhaün khoâng ma saùt goùc nghieâng 300.Xeâ chuyeån ñoäng thaúng ñeàu.Khoái löôïng cuûa xe laø: a. 5kg b. 5,77kg c. 10kg d. 2,5kg e. Moät ñaùp aùn khaùc 47. Moät xe taûi coù khoái löôïng 2 taán keùo theo moät rô – mooùc coù khoái löôïng 1 taán chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu töø traïng thaùi nghæ ñaït vaän toác 10m/s khi ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 200m. Daây caùp noái xe taûi vôùi rô – mooùc daõn ra 0,125mm. Ñoä cöùng cuûa daây caùp laø: a. 4.106N/m b. 6.106N/m c. 2.106N/m d. 8.106N/m. e. Moät ñaùp aùn khaùc 48. Loø xo coù chieàu daøi töï nhieân baèng 10cm.Treo vaät coù m =100g thì loø xo daøi 15cm.Ñaët vaät vaø loø xo leân maët baøn naèm ngang vaø keùo cho vaät tröôït deàu baèng löïc keùo theo phöông ngang thì loø xo coù chieàu daøi 12cm.Löïc caûn taùc duïng va

File đính kèm:

  • docBai tap TN Vat Ly 10 HK I.doc