Đề cương ôn tập học kỳ II môn hóa học lớp 9

1.Công thức cấu tạo:

 Meetan, etilen, axetilen, benzen, rượu etilic, axit axetic.

 2.Tính chất hóa học của:

 Các hợp chất hydrocacbon, rượu etilic, axit axetic, chất béo, gluxit, protein.

 B.Bài tập:

 I.Hoàn thành các PTHH theo sơ đồ chuyển hóa sau: (ghi điều kiện nếu có)

 1) Tinh bột → glucozo → rượu etilic → axit axetic → etyl axetat

 2) khí cacbonic → tinh bột → glucozo → rượu etilic→ etilat natri

 

doc2 trang | Chia sẻ: haianhco | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1296 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ II môn hóa học lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II Môn hóa học lớp 9 A.Lý thuyết: 1.Công thức cấu tạo: Meetan, etilen, axetilen, benzen, rượu etilic, axit axetic. 2.Tính chất hóa học của: Các hợp chất hydrocacbon, rượu etilic, axit axetic, chất béo, gluxit, protein. B.Bài tập: I.Hoàn thành các PTHH theo sơ đồ chuyển hóa sau: (ghi điều kiện nếu có) 1) Tinh bột → glucozo → rượu etilic → axit axetic → etyl axetat 2) khí cacbonic → tinh bột → glucozo → rượu etilic→ etilat natri ↓ Etyl axetat 3) C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa II.Nhận biết: Bằng phương pháp hóa học, biết dụng cụ và hóa chất đủ, viết PTHH( nếu có.) 1.Nhận biết 4 chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, C6H6, C6H12O6. 2.Nhận biết 4 dung dịch: Rượu etilic, axit axetic, hồ tinh bột, glucozo. 3.Nhận biết 4 chất khí: CH4, CO2, C2H4, Cl2 . III. Tìm công thức hóa học của hợp chất hữu cơ: 1.Đốt cháy hoàn toàn 6gam hợp chất hữu cơ A, thu được 8,8g khí CO2 và 3,6gam H2O. Biết Phân tử khối của chất hữu cơ A là 60gam a.Trong chất hữu cơ A gồm có những nguyên tố nào? b.Xác định công thức phân tử A? c.Viết công thức cấu tạo của A. Biết rằng A làm quỳ tím hóa đỏ. 2.Đốt cháy hoàn toàn 3,7gam chất hữu cơ A thu được 4,48lit khí CO2 (đktc) và 4,5g H2O. a.Xác định công thức phân tử A. Biết dA/H2 = 37 b.Viết CTCT của A. Biết A có nhóm -OH c.Viết PTHH của A với Na. IV. Bài tập hỗn hợp: 1.Cho 70 lit hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H4, C2H2 từ từ lội qua dung dịch Brom dư, thấy có 480g Brom tham gia phản ứng và chỉ còn 28 lit khí đi ra khỏi bình chứa. a.Viết các phương trình phản ứng? b.Tính thể tích và thành phần % theo thể tích các khí trong hỗn hợp X. Biết Vkhí đo ở đktc. 2.Cho 7,6gam hỗn hợp rượu etilic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch NaOH 1M. a.Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. b.Nếu đun nong hỗn hợp trên với H2SO4 đặc làm xúc tác, thì thu được bao nhiêu gam este? Biết hiệu suất của phản ứng este là 60% V.Bài tập về độ rượu, hiệu suất: 1.Đốt cháy 30ml hỗn hợp rượu etilic chưa rõ độ rượu, cho toàn bộ sản phẩm cháy đi vào dung Dịch Ca(OH)2 dư thu được100g chất kết tủa. a. Tính Vkk để đốt cháy lượng rượu đó (biết Oxi chiếm 20% V không khí) b. Xác định độ rượu, biết Drượu =0,8g/ml. 2.Cho 112,5 ml rượu etilic 920 (biết Drượu =0,8g/ml, biết DH2O =1g/ml.) tác dụng với Na lấy dư. a.Tính khối lượng rượu nguyên chất b.Tính thể tích khí thu được.(đktc) 3.Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 1,12lit khí CO2 (đktc) a.Tính khối lượng rượu etilic tạo ra sau khi lên men. b.Tính khối lượng glucozo đã lấy lúc ban đầu. Biết hiệu suất phản ứng là 80% HẾT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II Môn sinh học lớp 9 Câu 1: Quần thể sinh vật là gì? Các sinh vật trong quần thể có những mối quan hệ nào? Cho ví dụ. Câu 2: Môi trường là gì? Có những loại môi trường chủ yếu nào?m hãy cho biết môi trường sống của Các sinh vật: cá chép, chim bồ câu, ginu đất, giun đủa? Câu 3: Chuổi thức ăn là gì? Câu 4:Hãy vẽ sơ đồ chuổi thức ăn trong đó cá các sinh vật: Cây cỏ, gà, châu chấu, cáo, vi sinh vật, hổ. Em hãy cho biết mối quan hệ giữa hai loài sinh vật gà và cáo? Câu 5: Ô nhiễm môi trường là gì? Tác hại của ô nhiễm môi trường? Câu 6: Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên? Câu 7: Luật bảo vệ môi trường được ban hành để làm gì? Luật bảo vệ môi trường quy định các tổ chức Và các nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm gỉ? Câu 8: Theo em, nguồn năng lượng chủ yếu con người sử dụng trong tương lai là nguồn năng lượng gì? Giải thích? Câu 9: Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên? Theo em tài nguyên rừng là tài nguyên tái sinh hay không tái sinh? Vì sao? Câu 10: Mỗi học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên? HẾT

File đính kèm:

  • dochoa 9.doc